DSpace Repository

Ebelik ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Denetim Odağı ve Özgüvenlerinin Problem Çözme Becerileri İle İlişkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Duy, Baki
dc.contributor.author Uçar, Tuba
dc.date.accessioned 2020-06-30T20:30:18Z
dc.date.available 2020-06-30T20:30:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation BAKİ D., TUBA U. (2013). Ebelik ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Denetim Odağı ve Özgüvenlerinin Problem Çözme Becerileri İle İlişkisi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16235
dc.description.abstract Öz:AMAÇ: Bu araştırma, ebelik ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin denetim odağı ve özgüvenlerinin problem çözme becerileri ile ilişkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. YÖNTEM: Araştırmanın örneğini İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinde öğrenim gören 239 öğrenci oluşturdu. Veriler Nisan-Mayıs 2011 tarihleri arasında, Kişisel Bilgi Formu, Rotter Denetim Odağı Ölçeği, Özgüven Ölçeği ve Problem Çözme Ölçeği kullanılarak toplandı. BULGULAR: İç denetimi yüksek olan öğrencilerin, iç özgüven ve dış özgüvenlerinin yüksek olduğu belirlendi. İç özgüven ve dış özgüvenleri yüksek olan öğrencilerin problem çözme yeteneğine güven ve yaklaşma-kaçınma davranışları da yüksek bulundu. Öğrencilerin bazı bireysel özelliklerinin de (gelir düzeyi, aile tipi ve kaldığı yer) problem çözme becerilerini etkilediği belirlendi. Hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencileri arasında denetim odağı, özgüven düzeyi ve problem çözme becerileri bağlamında anlamlı bir fark bulunmadı. SONUÇ: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin denetim odağının iç özgüven ve dış özgüvenleri ile ilişkili olduğu; iç özgüven ve dış özgüveninin de problem çözme becerileri ile ilişkili olduğu söylenebilir. Başlık (İngilizce):[The Relationship between Locus of Control and Self-Confidence with Problem Solving Skills of Midwifery and Nursing Students] Öz (İngilizce):AIM: The main aim of the research was to evaluate the relationship between locus of control, selfconfidence and problem-solving skills of midwifery and nursing students. METHOD: The research was conducted with 239 students who were studying in Midwifery and Nursing Departments of School of Health at Inonu University. The data has been collected with Demographic Information Form, Rotter's Locus of Control Scale, Self-confidence Scale and Problem Solving Inventory between April-May, 2011. RESULTS: It was found that students with high internal control have high internal and external selfconfidence levels. Students with high internal and external self-confidence tend to have high confidence in ability to problem-solving and use approach-avoidance behaviors. Some demographic characteristics (such as income level, family type and accommodation place) of the students were found to be associated with problem-solving skills. There was no significant difference between nursing and midwifery students with regards to locus of control, self-confidence levels and problem-solving strategies. CONCLUSION: According to the findings obtained through the research, students' locus of control was found to be associated with the internal and external self-confidence and the internal and external self-confidence to be associated with the problem-solving skills. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni tr_TR
dc.subject Genel ve Dahili Tıp tr_TR
dc.title Ebelik ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Denetim Odağı ve Özgüvenlerinin Problem Çözme Becerileri İle İlişkisi tr_TR
dc.title.alternative [The Relationship between Locus of Control and Self-Confidence with Problem Solving Skills of Midwifery and Nursing Students] tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record