DSpace Repository

Faaliyet Temelli Maliyetleme Sistemine Göre Ekonomik Katma Değer Analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Otlu, Fikret
dc.contributor.author Karaca, S. Serdar
dc.date.accessioned 2020-07-03T16:29:27Z
dc.date.available 2020-07-03T16:29:27Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Fikret O., S. Serdar K. (2006). Faaliyet Temelli Maliyetleme Sistemine Göre Ekonomik Katma Değer Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16408
dc.description.abstract Öz:Bu çalışmada, bir değere dayalı bir performans ölçütü olan Ekonomik Katma Değer incelenmiştir. Ekonomik katma değer, bir işletmenin yarattığı değerin muhasebe karı ile değil, ekonomik karla ölçülmesi temeline dayanan bir performans ölçütüdür. Çalışmada, öncelikle performans ölçütleri hakkında bilgi verilmiş ve daha sonra ekonomik katma değer açıklanmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise birleştirilmiş geleneksel faaliyet temelli maliyetleme sistemi ile ekonomik katma değer analizi yapılmıştır. Bu analizde, bir işletmenin geleneksel faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine göre belirlenmiş olan aktivitelerinin, aktivite-sermaye bağımlılık analizi ile, sermaye maliyeti payları hesaplanmıştır. Son olarak, işletmede üretilen mamullerin önce faaliyet temelli maliyetleme sistemine göre, sonra birleştirilmiş faaliyet temelli maliyetleme ve ekonomik katma değer sistemine göre maliyetleri hesaplanmış ve bir karşılaştırması yapılmıştır. Başlık (İngilizce):Investor Psychology and Behavioral Finance Approach Öz (İngilizce):In this study, Economic Value Added (EVA), which is a value-based performance criteria is examined. EVA is a performance criteria measuringthe value-created by the firm based on the economic profit not accounting profit. In this study, firstly some information about performance criteria are given and then EVA is explained. In the last section of the study integrated traditional activity-based costing system (ABC) and EVA are analyzed. In this analysis, activity-capital dependence anlysis and capital cost portion of the firms’, activities which are determined according to traditional ABC system are calculated. Lastly, cost of the product which are produced in the firm is calculated according to the ABC system and then according to the integrated ABC and EVA, and the calculated costs are compared. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) tr_TR
dc.subject İktisat tr_TR
dc.title Faaliyet Temelli Maliyetleme Sistemine Göre Ekonomik Katma Değer Analizi tr_TR
dc.title.alternative Investor Psychology and Behavioral Finance Approach tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record