DSpace Repository

Öğretmen adaylarının,kendilerinin ve uygulama öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ile baş etme konusundaki yeterliklerine ilişkin algıları

Show simple item record

dc.contributor.author Dönmez, Burhanettin
dc.contributor.author Cömert, Melike
dc.date.accessioned 2020-07-04T13:46:41Z
dc.date.available 2020-07-04T13:46:41Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation BURHANETTİN D., MELİKE C. (2009). Öğretmen adaylarının,kendilerinin ve uygulama öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ile baş etme konusundaki yeterliklerine ilişkin algıları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/16438
dc.description.abstract Öz:Bu araştırmanın amacı, öğretmenlik uygulaması dersini alan Eğitim Fakültesi 4. sınıf 8. yarıyıl öğrencilerinin algılarına göre, kendilerinin ve uygulama öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ile baş etme konusundaki yeterliklerini değerlendirmektir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2007–2008 eğitimöğretim yılında, Eğitim Fakültesi öğretmenlik uygulaması dersine devam eden 1225 4. sınıf 8. yarıyıl öğrencisi ile Malatya ili merkez ilçedeki 15 ilköğretim okulundan öğretmenlik uygulaması dersi için uygulama öğretmeni olarak görevlendirilmiş 165 uygulama öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, oranlı seçkisiz eleman örnekleme yolu ile seçilmiş 473 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla; araştırmacılar tarafından geliştirilen, öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ile baş etme konusundaki yeterliklerini belirlemeye dönük 47 maddeden oluşan bir anketten yararlanılmıştır. Ankete verilen yanıtlar doğrultusunda yapılan istatistikler analizler sonucunda öğretmen adaylarının sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ile baş etme konusunda kendilerini ve uygulama öğretmenlerini en yeterli olarak algıladıkları madde; “Okul dışındaki kötü alışkanlıkları sınıf ortamına getirmek (sigara içmek, uhu koklamak, kumar oynamak..vb)” ( X = 4,31); en yetersiz olarak algıladıkları madde ise “Derste hayal kurmak (dinliyor gibi görünmek)” ( X = 3,53) maddesidir. Başlık (İngilizce):Competencies of the pre-service and in-service teachers,related to managing misbehaviour in the classroom : Pre-service teacher point of view Öz (İngilizce):The purpose of this research is to evaluate the abilities of the pre-service and in-service teachers, related to managing misbehaviour in the classroom in the point view of 4th grade students of the Faculty of Education attending teaching experience course. The population of this descriptive study comprised a total number of 1.225 4th grade students of the Faculty of Education attending teaching experience course and 165 teachers, chosen from 15 schools, commissioned to guide pre-service teachers for teaching experience course. Sample of the study included a total number of 475 pre-service teachers selected by proportional random sampling method. Data was gathered by a survey instrument, developed by researchers, consisting of 47 items assessing pre-service and in-service teachers’ competences related to managing misbehaviour in the classroom. After analyzing the participants’ responses, it was revealed that pre-service teachers perceive themselves and inservice teachers as extremely adequate in terms of coping with “taking bad habits (i.e. smoking, gambling) to the classroom” and perceive inadequate in terms of “dreaming in lesson (to sound listening lesson). tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.subject Eğitim tr_TR
dc.title Öğretmen adaylarının,kendilerinin ve uygulama öğretmenlerinin sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışları ile baş etme konusundaki yeterliklerine ilişkin algıları tr_TR
dc.title.alternative Competencies of the pre-service and in-service teachers,related to managing misbehaviour in the classroom : Pre-service teacher point of view tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record