DSpace Repository

TÜRKİYE’DE YAHUDİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN SİYASAL BİR MESELE OLARAK ELE ALINIŞI: NECMETTİN ERBAKAN ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ

Show simple item record

dc.contributor.author Arpacı, Işıl
dc.contributor.author Karadağ, Ahmet
dc.date.accessioned 2020-07-06T11:59:36Z
dc.date.available 2020-07-06T11:59:36Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation IŞIL A., AHMET K. (2018).TÜRKİYE’DE YAHUDİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN SİYASAL BİR MESELE OLARAK ELE ALINIŞI: NECMETTİN ERBAKAN ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ, ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/16523
dc.description.abstract Öz:Türk sağ siyasetinin en belirgin eleştiri konulardan biri olan Yahudi milliyetçiliğine karşı tavır, siyasal düzeyde en kapsamlı biçimine Necmettin Erbakan tarafından ulaştırılmıştır. Necmettin Erbakan’ın siyasal düşüncelerinin tamamını kapsayan bu tavır, Yahudi milliyetçiliğinin etkilerinin siyasal ve toplumsal alandan tümüyle temizlenerek, “milli”liğe ulaşılmasına varan bir kesinlik taşımaktadır. Erbakan’ın ideolojik bakış açısının entelektüel dünyada tanımlanmasında ise -Erbakan’ın keskinliğinin aksine- tam bir belirsizlik vardır ve kimileri tarafından anti-semitist olarak kabul edilen Erbakan kimilerine göre anti-siyonisttir. Bu çalışmanın amacı, Necmettin Erbakan’ın Yahudi milliyetçiliğine karşı tavrının içeriksel olarak çözümlenmesi ve bu tavrın adının konulmasıdır. Bu bağlamda çalışmanın temel tartışma konusu, Erbakan’ın Yahudi milliyetçiliğine ilişkin söylemlerinin anti-semitik ve/veya anti-siyonist teorik zemine aidiyetini sorgulamaktır. Çalışmada, Erbakan’ın 1969-2011 yılları arasında Yahudi milliyetçiliğini işlediği kitap ve konferans metinleri söylem analizi yöntemi kullanılarak analiz edilecektir. Böylelikle Necmettin Erbakan örneğinden yola çıkarak Türkiye’de Yahudi milliyetçiliğinin siyasal bir mesele olarak ele alınma biçimi nedenleri ve niteliği itibariyle ortaya konulmaya çalışılacaktır. Başlık (Türkçe):CONSIDERARTION OF JEWISH NATIONALISM AS A POLITICAL ISSUE IN TURKEY: A CONCEPTUAL ANALYSIS IN THE CASE OF NECMETTIN ERBAKAN Öz (Türkçe):The attitude towards Jewish nationalism, one of the most prominent criticisms of the Turkish right politics, was conveyed by Necmettin Erbakan to the most comprehensive form at the political level. This attitude, covering all of Necmettin Erbakan’s political thoughts, has the certainty that the effects of Jewish nationalism are completely removed from the political and societal aspects, reaching the “national” dimension. In describing Erbakan’s ideological point of view in the intellectual world, contrary to Erbakan’s sharpness, there is a complete uncertainty and Erbakan, who is regarded as anti-Semitic by some, is anti-Zionist for others. The aim of this study is to contextually resolve the attitude of Necmettin Erbakan against Jewish nationalism and to put his name in this attitude. The main debate about working in this context is to question Erbakan’s rhetoric of Jewish nationalism on the anti-Semitic and / or anti-Zionist theoretical grounds. In the study, Erbakan’s books and conference texts, which he used to study Jewish nationalism from 1969 to 2011, will be analyzed using discourse analysis method. In this way, Necmettin Erbakan will try to come out of the example and discuss how to treat Jewish nationalism as a political issue in Turkey. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi tr_TR
dc.subject Tarih tr_TR
dc.title TÜRKİYE’DE YAHUDİ MİLLİYETÇİLİĞİNİN SİYASAL BİR MESELE OLARAK ELE ALINIŞI: NECMETTİN ERBAKAN ÖRNEĞİNDE BİR ANALİZ tr_TR
dc.title.alternative CONSIDERARTION OF JEWISH NATIONALISM AS A POLITICAL ISSUE IN TURKEY: A CONCEPTUAL ANALYSIS IN THE CASE OF NECMETTIN ERBAKAN tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record