DSpace Repository

3924 nolu cizye defterine göre Kıbrıs eyaleti baf ve kukla kazalarında gayrimüslimler (H.1061/m.1650-51)

Show simple item record

dc.contributor.author Dündar, Recep
dc.contributor.author Aydın, Mesut
dc.date.accessioned 2020-07-07T07:17:25Z
dc.date.available 2020-07-07T07:17:25Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Recep D., Mesut A. (2012). 3924 nolu cizye defterine göre Kıbrıs eyaleti baf ve kukla kazalarında gayrimüslimler (H.1061/m.1650-51), Türklük Bilimi Araştırmaları, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/16544
dc.description.abstract Öz:Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan 3924 nolu Baf ve Kukla kazalarına ait mufassal cizye defteri Kıbrıs Adası' ndaki Müslim ve Gayrimüslim reayanın vergilerine esas teşkil etmek üzere H.1061/M..1650-51 tarihinde yapılan sayımda oluşturulmuştur. Defterde, adı geçen kazalardaki gayrimüslim vatandaşların yaşadıkları yerleşim yerleri ve hâne sayısı, cizye vergisine tâbi olanların eşkâli, yaşı ve meslekleri ile gelir durumlarına göre tasnifi yapılmıştır. Ayrıca cizye vergisine tâbi olmayan çocuklar ile iş göremez durumda olan yaşlı ve sakatlar da belirtilmiştir. Bu çalışmada cizye defterleri ve Kıbrıs'taki cizye uygulaması hakkında genel bir bilgi verilerek, H.1061/M.1650-51 yılında Baf ve Kukla kazalarında yaşayan gayrimüslimlerin yerleşim yerleri, hâne sayısı, gelir durumu, yaşlan, meslekleri ve gelir durumlarına göre mesleklerin dağılımı değerlendirilmiştir. Başlık (İngilizce):Non-muslims in baf and kukla towns at cyprus province according to jizya ınventory number 3924 Öz (İngilizce):Detailed Jizya Inventory 3924 belonging to Baf and Kukla towns in Ottoman Archive in the Office of Prime Ministry was formed during the census held in H. 1061/M. 1650-51 reflecting the taxes of Muslims and non-muslim people dwelling in Cyprus Island. The inventory contains inclusive information about non-muslims classified according to settlement places and number of houses, facial futures of people who were subject to jizya, ages, occupations and income level. Yet, children who were free from jizya and elderly and handicapped people were also identified. In this study, having provided general information about jizya inventories and jizya practices in Cyprus, a detailed set of information regarding to the settlement places, number of houses, income levels, ages, occupations and distribution of occupations according to income levels of non-muslims in Bafa and Kulda towns in H.1061/M. 1650-52 was investigated. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Türklük Bilimi Araştırmaları tr_TR
dc.subject Antropoloji tr_TR
dc.title 3924 nolu cizye defterine göre Kıbrıs eyaleti baf ve kukla kazalarında gayrimüslimler (H.1061/m.1650-51) tr_TR
dc.title.alternative Non-muslims in baf and kukla towns at cyprus province according to jizya ınventory number 3924 tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record