DSpace Repository

Düzenli izlenen astım olgularında aktif - pasif sigara içme durumunun astım atakları ve hastalık şiddeti ile ilişkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Aytemur, Zeynep Ayfer
dc.contributor.author Başoğlu, Özen Kaçmaz
dc.contributor.author Önal, Aytül
dc.date.accessioned 2020-07-10T12:54:27Z
dc.date.available 2020-07-10T12:54:27Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Zeynep Ayfer A., ÖZEN KAÇMAZ B., Aytül Ö. (2009). Düzenli izlenen astım olgularında aktif - pasif sigara içme durumunun astım atakları ve hastalık şiddeti ile ilişkisi, Türk Toraks Dergisi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/16742
dc.description.abstract Öz:Amaç: Hem aktif, hem de pasif sigara içimi erişkinde astım gelişme riskini artırmakta, solunum semptom ve fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir. Çalışmamızda özelleşmiş astım polikliniğinde aynı hekim tarafından düzenli izlenen ve tedavi edilen astım olgularında aktif ve pasif sigara içme durumları ile sigaranın hastalığın şiddeti ve ataklar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Astım polikliniğine başvuran 131 olguya hastalık öyküsü, şiddeti ve atak sıklığı, ilaç kullanımı, aktif ve pasif sigara içiciliği durumlarını değerlendirmeye yönelik anket uygulanmış, idrarda kotinin düzeyi bakılmıştır. Bulgular: Olguların yaş ortalaması 52.0±11.7 olup 93'ü (%71) kadındır. Pasif içicilik 39 (%30) olguda saptanırken 7 olgu (%5) aktif içicidir. İdrar kotinin düzeyi pasif içici olguların sadece 2'sinde yüksek (>500ng/ml) bulunmuştur. Pasif içicilik anamnezi veren olgularda son bir yılda atak sayısı ortalama 1.5, maruz kalmayanlarda ise 1'dir (p>0.05). Pasif içici olanlarda, olmayanlara göre hafif intermittan (%32'ye karşılık %24) ve hafif persistan olguların sayısı (%53'e karşılık %46) daha yüksek iken orta (%13'e karşılık %22) ve ağır persistan olguların oranı (%3'e karşılık %8) maruz kalmayanlarda daha yüksektir. Sonuç: Sonuçlarımıza göre astım olgularında genel populasyona göre sigara içme oranları düşüktür. Bu durum özelleşmiş astım polikliniğinde hasta eğitiminin önemini vurgulamak açısından önemli olabilir. Öte yandan 1/3'nün pasif içici olması toplumun astım konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Başlık (İngilizce):Effect of active and passive smoking on asthma exacerbations and severity in asthma patients followed up regularly Öz (İngilizce):Objective: Both active and passive smoking increase the risk of developing asthma and respiratory symptoms and decrease pulmonary functions. The aim of this study was to investigate the effects of active and passive smoking exposure on asthma severity and exacerbations in patients treated and followed-up regularly by the same physician in a specialized asthma outpatient clinic. Material and Method: We used a questionnaire to assess the history, medications, severity and exacerbations of asthma, besides active and passive smoking exposure in 131 patients attending our asthma outpatient clinic and urinary cotinine levels were measured. Results: Mean age of the patients was 52.0±11.7 [93 females (71%)]. Thirty nine patients (30%) reported passive smoking exposure, whereas seven (5%) patients were current smokers. Urinary cotinine levels were high (>500 ng/ml) in only two patients with passive smoking exposure. The average number of asthma exacerbations was 1.5/year in patients exposed to passive smoking and 1/year in patients without exposure (p>0.05). The number of patients with intermittent (32% vs. 24%) and mild persistent (53% vs. 46%) asthma were higher in passive smoking patients whereas there were more patients without smoking exposure in the moderate persistent (13% vs. 22%) and severe persistent (3% vs. 8%) groups. Conclusion: We concluded that the percentage of current smokers was lower than the general population among asthma patients. This can emphasize the importance of educational therapy in the specific asthma outpatient clinic. On the other hand, we should improve the consciousness of the general public about asthma as one third of the patients were passive smokers. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Türk Toraks Dergisi tr_TR
dc.subject Kulak, Burun, Boğaz tr_TR
dc.subject Solunum Sistemi tr_TR
dc.title Düzenli izlenen astım olgularında aktif - pasif sigara içme durumunun astım atakları ve hastalık şiddeti ile ilişkisi tr_TR
dc.title.alternative Effect of active and passive smoking on asthma exacerbations and severity in asthma patients followed up regularly tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record