DSpace Repository

Examination of Chemistry Teachers’ Knowledge of Curriculum in the Context of Physical and Chemical Changes Based on Pedagogical Content Knowledge

Show simple item record

dc.contributor.author Şen, Ayşe Zeynep
dc.contributor.author Nakiboğlu, Canan
dc.date.accessioned 2020-07-15T16:45:47Z
dc.date.available 2020-07-15T16:45:47Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Şen, A. Z., & Nakiboğlu, C. (2020). Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Öğretim Programı Bilgilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 138-155. DOI: 10.17679/inuefd.461240 tr_TR
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/16969
dc.description.abstract Öz Alan eğitimi bilgisi (AEB), öğretmenlerin bir şeyi öğretme konusunda sahip oldukları bilgidir ve farklı alt bileşenleri bulunmaktadır. Bunlardan biri, bu araştırmanın da odak noktası olan öğretim programı bilgisidir. Bu araştırmanın amacı, deneyimli kimya öğretmenlerinin öğretim programı bilgisini dokuzuncu sınıf kimya dersi öğretim programı bağlamında incelemektir. Araştırma durum çalışması modeline göre tasarlanmış ve katılımcılar farklı öğretim deneyimlerine sahip dört kimya öğretmenidir. Veriler; gözlem, görüşme ve ders planı ile toplanmış ve daha sonra içerik analizine göre analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda, katılımcıların dokuzuncu sınıf kimya dersi öğretim programının felsefesinin kısmen farkında oldukları söylenebilir. Bunların yarısı öğretim programının felsefesinin günlük yaşam ile kimya kavramları arasında bir ilişki kurmak olduğunu, geri kalanı ise kimyaya giriş olarak algıladığını ifade etmiştir. Ek olarak, katılımcıların fiziksel ve kimyasal değişimler (FKD) konusundaki kazanım ve açıklamaları belirlemeleri istendiğinde, sadece bir öğretmenin programda yer alan kazanımı yazdığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer öğretmenlerden ikisi kazanımı programdan almak yerine kendileri yeni bir kazanım yazmışlardır. Son olarak, katılımcıların FKD’nin öğretiminde ders planına yazdıkları kazanım ve açıklamaları ne derece gerçekleştirdikleri incelendiğinde katılımcıların bu kazanım ve açıklamalar ışığında konunun öğretimini gerçekleştirdikleri söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Öğretim programı bilgisi, alan eğitimi bilgisi, dokuzuncu sınıf kimya öğretim programı, kazanım ve amaçlar, kimya öğretmenleri. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.subject : Öğretim programı bilgisi tr_TR
dc.title Examination of Chemistry Teachers’ Knowledge of Curriculum in the Context of Physical and Chemical Changes Based on Pedagogical Content Knowledge tr_TR
dc.title.alternative Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Öğretim Programı Bilgilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında İncelenmesi tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record