DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR - Dizin by Department "İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR - Dizin by Department "İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi"

Sort by: Order: Results:

 • Erbay, İsmail (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012)
  Türk hukukunda, velâyet hakkının kaldırılmasına, sadece son çare olarak başvurulabilir. Velâyet hakkı kaldırılmadan önce, bu hakkın muhtevasına giren bazı yetkilerin sınırlandırılması yoluyla, çocuğun menfaatine yönelik ...
 • Fendoğlu, Hasan Tahsin (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012)
  Parlamentarizm, Başkanlık ve yarı-başkanlık sistemlerinin hepsi de demokratik sistemlerdir. Parlamentarizmin beşiği olan İngiliz temsili rejiminde, kuvvetler arasında hukuken eşitlik ve denge vardır ama uygulamada yürütme ...
 • Budak, Tamer; Er, Selami (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Kamu alacakları korunması ve tahsil edilme aşamasında diğer alacaklara göre farklı mevzuat ve uygulamalara tabi önemli alacaklardandır. Ancak kamu alacaklarını güvence altına almak adına hukuka egemen olan ilkeleri ihmal ...
 • Fendoğlu, Hasan Tahsin (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Günümüzde sadece Türkiye’de değil, dünyanın belirli ülkelerinde de kendisini hissettiren önemli sorun alanlarından birisi de Aleviliktir. Konunun iyice anlaşılabilmesi için doğru kaynaklara inilmesi ve bunların nesnel ...
 • Tahtalı, Murat Buğra (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Temel hak ve özgürlükler, geçmişten günümüze kadar sürekli gelişme göstermiş ve bunları kazanmak hiç de kolay olmamıştır. Önceleri sadece yaşam hakkının korunabilirliği sorgulanırken, hukuk geliştikçe temel hak ve ...
 • Bilge, Burak (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Çalışmamızın konusu "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Bağlamında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü" dür. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin1 en temel hükümlerinden biri olan yaşam hakkının ve demokratik bir ...
 • Erdem, Mete (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2015)
  Martens kaydı, işgalci güçlere karşı silaha sarılan direnişçi sivillerin hukuki statüsüne ilişkin bir mesele hakkında ortaya çıkan diplomatik çıkmazı aşmak için 1899 tarihli II no’lu La Haye Sözleşmesinin girişine ...