DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tekerekoğlu, Mehmet Sait; Durmaz, Rıza (Mikrobiyoloji Bülteni, 2001)
  Öz:Bu çalışma, klinik örneklerin homojenizasyonu ve dekontaminasyonunda kullanılan N-asetil-L-sistein-NaOH (NALC-NaOH) aşamasının tüberküloz tanısında kullanılan polimeraz zincirleme reaksiyonu (PZR)'nun duyarlılığı üzerine ...
 • Gök, Yetkin; Çetinkaya, Engin (Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2003)
  The tetraaminoalkenes which contain -OCH3 (or -OC2H5) on substituents attached to the nitrogen atom were prepared from reaction of 1,3-dialkybenzimidazolidinyum salts with NaH. The reaction of tetraaminoalkenes with S8 and ...
 • Buldurun, Kenan; Özdemir, İsmail (2019)
  Öz:Bu çalışmada N-koordineli 5-nitrobenzimidazol ligandlarının [RuCl2(p-simen)]2 metal tuzu ile reaksiyonlarındayeni altı kompleks bileşik hazırlandı ve yapıları, elemental analiz, IR ve 1H13C NMR spektroskopik ...
 • Bayramoğlu, Adil (2018)
  Abstract:Aim: Instent restenosis is associated with a poor outcomes in coronary artery disease patients. There are many factors and mechanisms that contribute to the development of IRS. Some of clinical trials have been ...
 • Hasçalık, Seyma; Çelik, Önder; Alkan, Alpay (GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 2004)
  Öz: Başlık (İngilizce): Öz (İngilizce):Proton MR spectroscopy (MRS) is powerful and noninvasive chemical analysis and it is widely used in the CNS lesions such as neurodegenerative diseases and brain tumors. MRS permits ...
 • Kutlu, N. Onur; Koltuksuz, Uğur; Yıldırım, Bülent; Soylu, Hanefi; Özgen, Ünsal; Akıncı, Ayşehan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Pankreatik asitler, periton içi sıvı artışı yapan siroz, tüberküloz ve maligniteye bağlı diğer nedenlerden ayırıcı tanısı gereken nadir bir klinik antitedir. Uluslararası literatürde bu güne kadar kronik pankreatite bağlı ...
 • Yaslıkaya, Serhat; Kızılay, Ahmet (Medeniyet Medical Journal, 2018)
  Öz:Çalışmamızda nadir görülen Zenker divertikülü tanısı alan ve tedavide eksternal yaklaşımla krikofarengeal miyotomi ve divertikülektomi yapılan olguyu sunuyoruz. Zenker divertikülü, özofagus üst sfinkterindeki spazma ...
 • Şenbaba, Elif; Çatal, Ferhat; Topal, Erdem (Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2014)
  Öz:Soğuk ürtikeri, soğuğa maruziyet sonrası ürtiker ve/veya anjioödem gelişimi ile karakterizedir. Soğuk içecekler, soğuk hava ve soğuk nesneler soğuk ürtikerini tetikleyen faktörlerdir. Soğuk ile temas eden cilt yüzeyi ...
 • Mutlu, Levent Cem; Türker, Gamze; Gülbaş, Gazi; Yıldırım, Zeki; Aydoğdu, İsmet (Solunum Hastalıkları, 2004)
  Öz:Antifosfolipid antikor sendromu (APLS), venöz ve arteriyel trombüsler, tekrarlayan düşükler, trombositopeni ile seyreden ve birçok sistemi tutabilen bir sendromdur. Otuzdokuz yaşında bayan hasta, iki yıldır süren hemoptizi ...
 • Ermiş, Necip; Altay, Hakan; Ermiş, Hilal; Tercan, Fahri (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  35 yaşındaki erkek hasta, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve uzun süren çarpıntı ile acil servise başvurdu. 12 kanallı elektrokardiyografide ventriküler taşikardiyi düşündüren 220/dk. hızında geniş QRS’li taşikardi saptandı. ...
 • Karakaş, Serdar (Causapedia, 2017)
  Öz:Dalak kist hidatiği, nadir görülen bir olgudur. Özellikleintraabdominal kistik hastalıklarının yaklaşık %1-4'ündegörülmektedir. Biz olgumuzda, iki odaklı dalak kisthidatiği vakasını sunmayı amaçladık. 45 yaşında kadınhasta, ...
 • Kılınç, Hıdır; Sungur, Nezih; Bilen, Bilge Türk; Uysal, A. Çağrı (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Sağ el işaret parmağında distal falanks ulnar yüzünü tutan, parmak pulpasını ikiye ayıran, kemikte deformasyon ve distal interfalangeal eklemde daralmaya neden olan nadir bir nodüler subepidermal fibrozis olgusu sunuyoruz. ...
 • Dogan, Gulec Mert; Sığırcı, Ahmet (2021)
  Nörotekomalar veya sinir kılıf miksomaları, periferik sinir kılıfı kaynaklı, benign neoplazilerdir. Bu tümör genellikle deri veya daha az sıklıkta mukozal veya submukozal dokuları tutan ve tipik olarak küçük, soliter, yavaş ...
 • Guliyeva, Lale; Kaplan, Fatih; Topal, Erdem (2021)
  İnsan aktinomikozu, aktinomiçes cinsi bir bakterinin neden olduğu nadir görülen kronik bir enfeksiyondur. Travma, cerrahi operasyon öyküsü gibi mukozayı penetre edecek bir durum varlığında, mukozal bariyeri aşarak enfeksiyon ...
 • Ara, Cengiz; Çoban, Sacit; Mecit, Eren; Özgör, Dinçer; Yılmaz, Sezai; Kırımlıoğlu, Vedat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Retrorektal kist retrorektal alanda bulunan en yaygın konjenital anomalilerden biridir. Retrorektal kistin en önemli komplikasyonları fistüle sekonder enfeksiyon ve retrorektal kistin malign dejenerasyonudur. Bu olguda ...
 • Karabel, Duran; Karabel, Müsemma; Kelekçi, Selvi; Söker, Murat; Güneş, Ali (2013)
 • Kartal, Ayşe; Kılıç, Betül (2015)
  Öz:Hirayama Hastalığı, genç erkeklerde daha sık görülen benign bir alt motor nöron hastalığıdır. Son derece enderdir. Distal üst ekstremitelerde güçsüzlük ve kas erimesiyle karakterizedir. Bu makalede ellerinde ve ön kolunda ...
 • Elani, Usame Abdulmecid; Altunkaya, Mustafa (2013)
  Öz:Araştırmacının amacı, bu çalışma üzerinden vakıf sandıkları tecrübesini ve hedeflerini sunmak değildir. Zira bu işi ümmetin çok sayıda bilim insanı zaten yaptılar. Araştırmacı burada vakıf fon- larının yatırıma aktarılmak ...
 • Unur, Erdoğan; Ertekin, Tolga; Çınar, Şerife; Acer, Niyazi; Özçelik, Özlem; Çay, Mahmut (2016)
  Abstract:Tıp eğitiminin ilk adımı anatomi, anatomi dersinin temeli ise terminoloji eğitimidir. Anatomi bilimi oldukça zengin bir terminolojik birikime sahiptir. Bu terminolojinin temeli Latince ve Grekçe kökenli kelimelere ...
 • Işık, İbrahim; Tağluk, M. Emin; Işık, Esme (2021)
  Farklı canlı türleri farklı zeka seviyelerine sahip olduğundan, akıl ve zekanın beyinle bir bağlantısının olabileceği düşünülmektedir. Akıl, bilinç ve zaka insanlık tarihinden beri bilim insanlarını etkileyen en etkileyici ...