DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tekerekoğlu, Mehmet Sait; Durmaz, Rıza (Mikrobiyoloji Bülteni, 2001)
  Öz:Bu çalışma, klinik örneklerin homojenizasyonu ve dekontaminasyonunda kullanılan N-asetil-L-sistein-NaOH (NALC-NaOH) aşamasının tüberküloz tanısında kullanılan polimeraz zincirleme reaksiyonu (PZR)'nun duyarlılığı üzerine ...
 • Hasçalık, Seyma; Çelik, Önder; Alkan, Alpay (GORM:Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine, 2004)
  Öz: Başlık (İngilizce): Öz (İngilizce):Proton MR spectroscopy (MRS) is powerful and noninvasive chemical analysis and it is widely used in the CNS lesions such as neurodegenerative diseases and brain tumors. MRS permits ...
 • Kutlu, N. Onur; Koltuksuz, Uğur; Yıldırım, Bülent; Soylu, Hanefi; Özgen, Ünsal; Akıncı, Ayşehan (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Pankreatik asitler, periton içi sıvı artışı yapan siroz, tüberküloz ve maligniteye bağlı diğer nedenlerden ayırıcı tanısı gereken nadir bir klinik antitedir. Uluslararası literatürde bu güne kadar kronik pankreatite bağlı ...
 • Yaslıkaya, Serhat; Kızılay, Ahmet (Medeniyet Medical Journal, 2018)
  Öz:Çalışmamızda nadir görülen Zenker divertikülü tanısı alan ve tedavide eksternal yaklaşımla krikofarengeal miyotomi ve divertikülektomi yapılan olguyu sunuyoruz. Zenker divertikülü, özofagus üst sfinkterindeki spazma ...
 • Şenbaba, Elif; Çatal, Ferhat; Topal, Erdem (Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2014)
  Öz:Soğuk ürtikeri, soğuğa maruziyet sonrası ürtiker ve/veya anjioödem gelişimi ile karakterizedir. Soğuk içecekler, soğuk hava ve soğuk nesneler soğuk ürtikerini tetikleyen faktörlerdir. Soğuk ile temas eden cilt yüzeyi ...
 • Mutlu, Levent Cem; Türker, Gamze; Gülbaş, Gazi; Yıldırım, Zeki; Aydoğdu, İsmet (Solunum Hastalıkları, 2004)
  Öz:Antifosfolipid antikor sendromu (APLS), venöz ve arteriyel trombüsler, tekrarlayan düşükler, trombositopeni ile seyreden ve birçok sistemi tutabilen bir sendromdur. Otuzdokuz yaşında bayan hasta, iki yıldır süren hemoptizi ...
 • Ermiş, Necip; Altay, Hakan; Ermiş, Hilal; Tercan, Fahri (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  35 yaşındaki erkek hasta, göğüs ağrısı, baş dönmesi ve uzun süren çarpıntı ile acil servise başvurdu. 12 kanallı elektrokardiyografide ventriküler taşikardiyi düşündüren 220/dk. hızında geniş QRS’li taşikardi saptandı. ...
 • Karakaş, Serdar (Causapedia, 2017)
  Öz:Dalak kist hidatiği, nadir görülen bir olgudur. Özellikleintraabdominal kistik hastalıklarının yaklaşık %1-4'ündegörülmektedir. Biz olgumuzda, iki odaklı dalak kisthidatiği vakasını sunmayı amaçladık. 45 yaşında kadınhasta, ...
 • Kılınç, Hıdır; Sungur, Nezih; Bilen, Bilge Türk; Uysal, A. Çağrı (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Sağ el işaret parmağında distal falanks ulnar yüzünü tutan, parmak pulpasını ikiye ayıran, kemikte deformasyon ve distal interfalangeal eklemde daralmaya neden olan nadir bir nodüler subepidermal fibrozis olgusu sunuyoruz. ...
 • Ara, Cengiz; Çoban, Sacit; Mecit, Eren; Özgör, Dinçer; Yılmaz, Sezai; Kırımlıoğlu, Vedat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Retrorektal kist retrorektal alanda bulunan en yaygın konjenital anomalilerden biridir. Retrorektal kistin en önemli komplikasyonları fistüle sekonder enfeksiyon ve retrorektal kistin malign dejenerasyonudur. Bu olguda ...
 • Uz, Efkan; Çokkeser, Yaşar; Kızılay, Ahmet; Solmaz, Fevzi; Temel, İsmail (Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2001)
  Öz:Amaç: Nazal poliplerde doku proliferasyonda görülen artmış DNA döngüsünün bir göstergesi olan ve pürin bazlarının katabolizmasını gerçekleştiren ksantin oksidaz (XO) aktivitesi ve bu enzimatik reaksiyon sonucunda oluşan ...
 • Çakı, Caner (Selçuk İletişim, 2018)
  Öz:İkinci Dünya Savaşı'nda posterler gerek Mihver Devletleri (Almanya, Japonya, İtalya), gerekse Müttefik Devletler (ABD, İngiltere, SSCB) tarafından propaganda amaçlı etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bu süreçte propaganda ...
 • Miman,Özlem; Aydın, Nasuhi Engin; Daldal, Nilgün (Turkish Journal of Medical Sciences, 2009)
  Öz:Amaç: Ekinokokkozis, çeşitli Echinococcus türlerince oluşturulan, dünya çapında yaygın önemli zoonotik sestod enfeksiyonlarından biri olduğundan histopatolojik bulgularının derinlemesine incelenmesi değerlidir. Yöntem ...
 • Miman, Özlem; Atambay, Metin; Aydın, Nasuhi Engin; Daldal, Nilgün (Turkish Journal of Medical Sciences, 2009)
  Öz:Amaç: Ekinokokkozis, çeşitli Echinococcus türlerince oluşturulan, dünya çapında yaygın önemli zoonotik sestod enfeksiyonlarından biri olduğundan histopatolojik bulgularının derinlemesine incelenmesi değerlidir. Yöntem ...
 • Koltuksuz, Uğur; Paç, Feyza A.; Gürsoy, M. Harun; Aydinç, Mustafa; Karabiber, Hamza; Çetin, Selma; Karaman, Abdurrahman (Annals of Medical Sciences, 2000)
  Necrotizing enterocolitis due to congenital complete atrioventricular block
 • Gürbüztürk, Oğuz; Koç Akran, Sevda; İş Üner, Zehra (Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018)
  Öz:Bu araştırmanın temel amacı, okuma-yazma öğretiminde uygulanacak olan dik temel yazı konusunda öğretmen algılarını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın ...
 • Gürbüztürk,Oğuz; Akran, Sevda Koç; Üner, Zehra İş (Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2018)
  Öz:Bu araştırmanın temel amacı, okuma-yazma öğretiminde uygulanacak olan dik temel yazı konusunda öğretmen algılarını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın ...
 • Bozkır, Oğuz (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 2003)
  Öz:İnsan nefes alıp verirken ciğerlere giren temiz havanın nemi burada yükselir ve hava tekrar dışarı verildiğinde yüksek oranda nem ihtiva eder, Son yıllarda astım gibi hava yolu rahatsızlıklarıyla ilgili tıbbi araştırmalarda ...
 • Karakaplan, Mustafa; Görmeli, Gökay; Korkmaz, Mehmet Fatih; Ergen, Emre (Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.), 2017)
  Öz:Gluteal kompartman sendromu sıklıkla tanısındaki gecikme nedeni ile ciddi sekellere, sepsis, böbrek yetmezliği hatta ölüme neden olabilen, oldukça nadir görülen bir sendromdur. İskemiye bağlı komplikasyonların önlenebilmesi ...
 • Çelik, Elif (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013)
  Öz:Bu yazı tartışmalı bir kavram olan nefret söylemini bir insan hakkı olan ifade özgürlüğü ile ilişkisi bakımından ele almayı ve bu bakımdan kavramın tanım, içerik ve uygulama alanını aramayı amaç edinmektedir. Bu anlamda ...