DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Akarçay, Mustafa; Kızılay, Ahmet; Özturan, Orhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Palatal miyoklonus (PM) nadir görülen, palatal kasların istemli veya istemsiz ritmik kasılmaları ile karakterize bir objektif tinnitus nedenidir. Olgular: Bu çalışmada kliniğimizde tedavisi yapılan iki olgu sunuldu. ...
 • Ertem, Kadir; Esenkaya, İrfan; Elmalı, Nurettin; Yoloğlu, Saim (Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.), 2007)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada, palmaris longus (PL) tendonu yokluğunun sıklığı ve bu durumun el fonksiyonlarına etkisi araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Çalışmada, Malatya Polis Okulu öğrencilerinden rastgele seçilen 365 sağlıklı ...
 • Topaloğlu, Ömercan; Evren, Bahri; Şahin, İbrahim (İstanbul Medical Journal, 2019)
  Öz:Linagliptin is a member of “Dipeptidyl Peptidase-4” (DPP-4) inhibitors and may be preferred for certain advantages. We present a type 2 diabetes case with developed skin findings after initiation of linagliptin. A ...
 • Demirbilek, Savaş; Gürünlüoğlu, Kubilay; Yıldırım, Bülent; Akın, Melih; İrşi, Cesim; Aksoy, Rauf Tuğrul; Altınok, Tayfun (Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2005)
  Öz:Pankreas divizyum dorsal ve ventral pankreatik kanalların birleşmemesi sonucu ortaya çıkan pankreasın embriyolojik bir anomalisidir. Çalışmada çok nadir görülen pankreatik kanal anomalisi olan çocuk olgu sunulmuştur. ...
 • Harputluoğlu, M. Murat; Demirel, Ulvi; Alan, Hakan; Ateş, Fehmi; Aladağ, Murat; Karıncaoğlu, Melih; Hilmioğlu, Fatih (Turkish Journal of Gastroenterology, 2007)
  Öz:AAmaç: Akut pankreatit, organofosfat zehirlenmesinin ciddi bir komplikasyonudur. Literaturde organofosfat ile oluşan akut pankreatit sonrası pankreatik psodokist gelişimiyle ilgili yayın bulunmamaktadır. Bu nedenle, ...
 • Özcan, M. Erkan; Levıne, Louise R.; Potter, William Z. (Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000)
  Öz:Amaç: Bu makalede, panik bozukluğu olan hastalarla ya da sağlıklı bireylerle, plasebo kontrollü olarak yapılmış olan panik provokasyonu çalışmaları gözden geçirilmiştir. Yöntem: İngilizce yazılmış dergiler ve medline ...
 • Çoban, Sacid; Terzi, Alpaslan; Yıldız, Fahrettin; Özgör, Dinçer; Ara, Cengiz; Yılmaz, Sezai; Özdoğan, Mustafa Kemal (Tıp Araştırmaları Dergisi, 2009)
  Öz:İnsülinoma pankreas adacık hücre tümörlerinin %70-75 ini teşkil eder (1). İnsülinomaların %80’i benign, 10’u malign olup %4-10’u multipl endokrin neoplazi tip I (MEN I) sendromu ile birlikte görülür (2, 3). Çoğunluğu 2 ...
 • Gönlügür, Tanseli; Gönlügür, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Nefes darlığı ve sarılık yakınması olan 59 yaşında bir hasta diğer bir klinikten ileri tetkik amacıyla kliniğimize nakil edildi. Başvuru esnasında karın ağrısı, öksürük, kilo kaybı ve hepatomegali de dikkati çekti. Toraks ...
 • Büyükberber, Süleyman; Mahmutyazıcıoğlu, Kamran; Ertaş, Ertuğrul; Şencan, Orhan; Şahin, Mustafa; Orakçı, Vahap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İntra veya ekstrapankreatik pseudokistler pankreatitin sık görülen bir lokal komplikasyonudur, fakat akut veya kronik pankreatitte kolonun tutulumu nadir bir komplikasyondur. Üç gündür devam eden, sırta vuran karın ağrısı ...
 • Karadağ, H. Bayram; Keleş, Sadık (Communications Series A1: Mathematics and Statistics, 1996)
  Parallel projection area and Holditch's theorem
 • Hoca, Onur; Bulut, Adnan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Öz:Paratiroid karsinomu çok nadirdir. Tüm hiperparatiroidilerin yaklaşık % 1’ni oluşturur. Tümörün ameliyat öncesi tanınması oldukça güçtür. Hastalığın özellikleri ve doğal seyri üzerindeki bilgiler yetersiz olduğu için ...
 • İnce, Volkan; Kablan, Yüksel; Pişkin, Turgut; Kayaalp, Cüneyt; Ersan, Veysel; Koç, Cemallettin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Öz:Postoperatif uzun süre beslenme desteği alan bir hastada aniden ortaya çıkan tiamin (vitamin B1) eksikliğine bağlı Wernicke ensefalopatisi olgusu tariflenmiştir. Mide kanseri nedeniyle total gastrektomi yapılan 55 ...
 • Gürsoy, M. Harun; Demircan, Mehmet; Genç, Metin; Güneş, Gülsen; Uğuralp, Sema; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Korozif ösofagus yanıkları çocukluk çağında birçok somatik, ruhsal ve sosyal problemler yaratabilir. Majör komplikasyonlardan birisi de eğer işler kötü giderse çocuğun ösofagıısıınu kaybetmesidir. Bu gibi kazalarda en ...
 • Altınayar, Sibel; Özer, Feriha; Türköz, Yusuf; Özışık, Handan Işın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  L-deprenil, Parkinson hastalığı tedavisinde sıklıkla kullanılan, irreversibl bir mitokondriyal monoamin oksidaz tip-B (MAO-B) inhibitörüdür ve etkisini MAO-B enzim inhibisyonundan farklı bir mekanizma ile yaptığına ina ...
 • Kızılay, Ahmet; Aladağ, İbrahim; Özturan, Orhan (Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2003)
  Öz:Yirmi yaşındaki kadın hastaya pleomofik adenom nedeniyle sağ süperfisyel parotidektomi yapıldı. Ameliyat sonrası 10. günde hastada tükürük fistülü gelişmesi üzerine bir ay süreyle düzenli aspirasyon ve baskılı pansuman ...
 • Sevinç, Alper; Kuku, İrfan; Aydoğdu, İsmet; Şavlı, Haluk; Aydın, N. Engin (Turkish Journal of Hematology, 2000)
  Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria in the differential diagnosis of unresponsive iron deficiency anemia: A case report Öz:
 • Koç, Bekir; Doğanay, Selim; Çankaya, Cem (Retina-Vitreus, 2011)
  Öz:Amaç: Pars plana vitrektomi ile kombine fakoemülsifikasyon (FAKO) ve göz içi lens (GİL) implantasyonu cerrahisi sonuçlarımızı değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: PPV ile kombine FAKO cerrahisi+GİL uygulanan 29 olgunun 29 ...
 • Ege, Erdal; Paç, Mustafa; Paç, F.Ayşenur; Battaloğlu, Bektaş; Hazar, Abdussamet; Emmiler, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Aorta-pulmoner window nadir görülen konjenital bir malformasyondur. Olguların yaklaşık yarısında yandaş konjenital anomalilerle birlikte bulunur. Patent duktus arteriosus ve aorta -pulmoner window’lu 4.5 aylık erkek çocuk ...
 • Mutuş, H. Murat; Demircan, Mehmet; Çetin, Selma; Karaman, Abdurrahman (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Patent urakus traktusunda taş içeren 8 yaşındaki bir erkek çocuk sunulmaktadır. Dünya literatürü incelendiğinde daha önce urakai kist olmaksızın içerisinde taş oluşan patent urakus olgusu bildirllmedlği görülmüştür.
 • Gürel, Ali; Taşkapan, Hülya; Şamdancı, Emine; Tanriverdi, Lokman Hekim (Medicine Science, 2016)
  Abstract:Primary hyperoxaluria type 1 (PH type 1) is a hereditary disorder with excessive production of oxalate caused by deficient liver specific enzyme alanineglyoxylate aminotransferase (AGT). Increased oxalate production ...