DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Geçen, Fahrettin; Çelikbağ, Tahir (2019)
  Öz:20. yüzyıl Dünya Resim Sanatı’nın en ünlü ressamlarından birisi olarak görülen ve Kübizm sanat akımının öncüsü olarak kabul edilen İspanyol ressam Pablo Picasso, resim sanatına kazandırmış olduğu eşsiz yapıtlarıyla ...
 • Akarçay, Mustafa; Kızılay, Ahmet; Özturan, Orhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Palatal miyoklonus (PM) nadir görülen, palatal kasların istemli veya istemsiz ritmik kasılmaları ile karakterize bir objektif tinnitus nedenidir. Olgular: Bu çalışmada kliniğimizde tedavisi yapılan iki olgu sunuldu. ...
 • Ertem, Kadir; Esenkaya, İrfan; Elmalı, Nurettin; Yoloğlu, Saim (Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi (Eski Adı: Artroplasti Artroskopik Cerrahi Derg.), 2007)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada, palmaris longus (PL) tendonu yokluğunun sıklığı ve bu durumun el fonksiyonlarına etkisi araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Çalışmada, Malatya Polis Okulu öğrencilerinden rastgele seçilen 365 sağlıklı ...
 • Topaloğlu, Ömercan; Evren, Bahri; Şahin, İbrahim (İstanbul Medical Journal, 2019)
  Öz:Linagliptin is a member of “Dipeptidyl Peptidase-4” (DPP-4) inhibitors and may be preferred for certain advantages. We present a type 2 diabetes case with developed skin findings after initiation of linagliptin. A ...
 • Tursun, Nihat; Budak, Selvi; Kantarcı, Zekeriya (Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016)
  Öz:Arazi çalışmaları pamukta yabancı ot kontrolünde kritik periyodun belirlenmesinde üç farklı sıra arasımesafenin (50, 70 ve 90 cm) etkilerinin araştırılması için 2012-2013 yıllarında Kahramanmaraş Doğu AkdenizGeçit Kuşağı ...
 • Şık, Sibel; Ünyayar, Ali (İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Malatya, Türkiye, 1998)
  Pamuk sapı ile phanerochaete chrysosporium ve funalia trogii'nin yarı katı fermentasyonu sonucu oluşan lakkaz,peroksidaz,ligninaz ve selülaz aktiviteleri Öz:Iki Beyaz-çürüçül fungus Phanerochaete chrysosporium ME 446 ve ...
 • Demirbilek, Savaş; Gürünlüoğlu, Kubilay; Yıldırım, Bülent; Akın, Melih; İrşi, Cesim; Aksoy, Rauf Tuğrul; Altınok, Tayfun (Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 2005)
  Öz:Pankreas divizyum dorsal ve ventral pankreatik kanalların birleşmemesi sonucu ortaya çıkan pankreasın embriyolojik bir anomalisidir. Çalışmada çok nadir görülen pankreatik kanal anomalisi olan çocuk olgu sunulmuştur. ...
 • İflazoğlu, Nidal; Kaplan Kozan, Serpil; Biri, Tuğba; Gökçe, Hasan; Ünlü, Serkan; Doğan, Serhat; Gökçe, Oruç Numan (2020)
  Abstract:Inflammatory myofibroblastic tumor is a rare soft tissue tumor which can be detected in many parts of the body. Its etiology and clinical behavior are not fully understood, and its treatment is controversial. This ...
 • Harputluoğlu, M. Murat; Demirel, Ulvi; Alan, Hakan; Ateş, Fehmi; Aladağ, Murat; Karıncaoğlu, Melih; Hilmioğlu, Fatih (Turkish Journal of Gastroenterology, 2007)
  Öz:AAmaç: Akut pankreatit, organofosfat zehirlenmesinin ciddi bir komplikasyonudur. Literaturde organofosfat ile oluşan akut pankreatit sonrası pankreatik psodokist gelişimiyle ilgili yayın bulunmamaktadır. Bu nedenle, ...
 • Özcan, M. Erkan; Levıne, Louise R.; Potter, William Z. (Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2000)
  Öz:Amaç: Bu makalede, panik bozukluğu olan hastalarla ya da sağlıklı bireylerle, plasebo kontrollü olarak yapılmış olan panik provokasyonu çalışmaları gözden geçirilmiştir. Yöntem: İngilizce yazılmış dergiler ve medline ...
 • Çoban, Sacid; Terzi, Alpaslan; Yıldız, Fahrettin; Özgör, Dinçer; Ara, Cengiz; Yılmaz, Sezai; Özdoğan, Mustafa Kemal (Tıp Araştırmaları Dergisi, 2009)
  Öz:İnsülinoma pankreas adacık hücre tümörlerinin %70-75 ini teşkil eder (1). İnsülinomaların %80’i benign, 10’u malign olup %4-10’u multipl endokrin neoplazi tip I (MEN I) sendromu ile birlikte görülür (2, 3). Çoğunluğu 2 ...
 • Gönlügür, Tanseli; Gönlügür, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Nefes darlığı ve sarılık yakınması olan 59 yaşında bir hasta diğer bir klinikten ileri tetkik amacıyla kliniğimize nakil edildi. Başvuru esnasında karın ağrısı, öksürük, kilo kaybı ve hepatomegali de dikkati çekti. Toraks ...
 • Büyükberber, Süleyman; Mahmutyazıcıoğlu, Kamran; Ertaş, Ertuğrul; Şencan, Orhan; Şahin, Mustafa; Orakçı, Vahap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İntra veya ekstrapankreatik pseudokistler pankreatitin sık görülen bir lokal komplikasyonudur, fakat akut veya kronik pankreatitte kolonun tutulumu nadir bir komplikasyondur. Üç gündür devam eden, sırta vuran karın ağrısı ...
 • Karadağ, H. Bayram; Keleş, Sadık (Communications Series A1: Mathematics and Statistics, 1996)
  Parallel projection area and Holditch's theorem
 • Gönültaş, Fatih; Işık, Burak (2019)
  Abstract:Aim: Prımary hyperparathyroidism (PHPT) is a clinical entity characterized by an excess synthesis of parathormone due to one or more autonomic parathyroid gland. The present study aims to evaluate the outcomes of ...
 • Köroğlu, Reyhan; Köroğlu, Mustafa (İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 2011)
  Paratiroid adenomlarının preoperatif lokalizasyonunun saptanmasında paratiroid sintigrafisi ve minimal invaziv cerrahide gama prob kullanımı Öz:Aşikar ya da subklinik hiperparatiroidi klinikte en sık karşılaşılan endokrin ...
 • Hoca, Onur; Bulut, Adnan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Öz:Paratiroid karsinomu çok nadirdir. Tüm hiperparatiroidilerin yaklaşık % 1’ni oluşturur. Tümörün ameliyat öncesi tanınması oldukça güçtür. Hastalığın özellikleri ve doğal seyri üzerindeki bilgiler yetersiz olduğu için ...
 • İnce, Volkan; Kablan, Yüksel; Pişkin, Turgut; Kayaalp, Cüneyt; Ersan, Veysel; Koç, Cemallettin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Öz:Postoperatif uzun süre beslenme desteği alan bir hastada aniden ortaya çıkan tiamin (vitamin B1) eksikliğine bağlı Wernicke ensefalopatisi olgusu tariflenmiştir. Mide kanseri nedeniyle total gastrektomi yapılan 55 ...
 • Bozbey, İrem; Gün, Zeynep Ülkü; Karakurt, Arzu (2019)
  Abstract:Invasive fungal infections are an important cause of morbidity and mortality, especially in with patients’ immune-compromised conditions such as AIDS, cancer, diabetes and burn patients, neonates, organ transplant ...
 • Gürsoy, M. Harun; Demircan, Mehmet; Genç, Metin; Güneş, Gülsen; Uğuralp, Sema; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Korozif ösofagus yanıkları çocukluk çağında birçok somatik, ruhsal ve sosyal problemler yaratabilir. Majör komplikasyonlardan birisi de eğer işler kötü giderse çocuğun ösofagıısıınu kaybetmesidir. Bu gibi kazalarda en ...