DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Turgut, Paki (Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2018)
  Öz:Ülkemizde bulunan Kangal Termik Santrali’nde çok miktarda uçucu kül birikmektedir. Bu santralde üretilen uçucu küller depolama alanlarına dökülmekte, ciddi çevre problemleri ve sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Atık ...
 • Ege, Erdal; Soysal, Ömer; Cihan, Hasan Berat; Gülcan, Öner; Gülcüler, Metin; Özdemir, Hasan; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Ulnar arter anevrizması travmatik, aterosklerotik ve enfeksiyöz nedenlerle gelişebilir. Ekstremite arterlerinin anevrizmaları arasında ulnar artere ait anevrizma nadirdir. Anevrizmektomi ve brakioradial bazilik ven ...
 • Erdoğan, Mehmet Ali; Çolak, Yusuf Ziya; Kaçmaz, Osman; Kolu, Mehmet; Toprak, Hüseyin İlksen (Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, 2017)
  Yıl: 2017Cilt: 45Sayı: 3ISSN: 2667-677XSayfa Aralığı: 179 - 180 Metin Dili:Türkçe Öz: Başlık ( ):Determination of Absence of Right Internal Jugular Vein During Ultrasonographic Guided Central Venous Cannulation Öz ( ):
 • Karıncaoğlu, Melih; Aladağ, Murat; Seçkin, Yüksel; Sarı, Ramazan; Doğan, İbrahim; Kantarçeken, Bülent; Yıldırım, Bülent; Hilmioğlu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Intraabdominal abseler ciddi komplikasyonlarla seyreden ve mortalitesl, morbiditesi yüksek olan durumlardandır. Ultrasonografı hem tanı hem de perkutan drenaj tedavisi İçin oldukça yararlı bir yöntemdir. Ultrasonografı ...
 • Öztürk, Mehmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2017)
  Abstract Aim: To research the correlation between body-mass index (BMI) and hepatosteatosis with palatine tonsil size measured using transcervical ultrasonography (TCU) in adolescents. Material and Method: This prospective ...
 • Çetin, Aymelek (2019)
  Abstract:Aim: Our objective in this study was to investigate ultrastructure of endothelial and muscle cells of human umbilical vessels. Material and Methods: Ten umbilical cords were used for this study. These cords ...
 • Tuncel, Gökhan (Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2014)
  Öz:Ekonomik, teknolojik, sosyal ve siyasal alandaki gelişmeler inanç, değer, kurum ve kuralların değişim ve dönüşüm geçirmesine neden olmaktadır. Zamanın kısaldığı ve mekânın daraldığı küreselleşme sürecinde yaşanan değişim ...
 • Aksoy, Numan Durak; Arslantaş, Halis Adnan (Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010)
  Öz:Ulus-devlet içinde meydana gelmesi gereken ulusal özdeş leşme ulusal dayanışma ideolojisiyle sıkı bir iliki içerir. Ulusal dayanı ma ideolojisi de yazı, matbaa, tarihsel yerleşmişik aracılığıyla sosyal dü zenin devlet ...
 • İnan, Şükrü; Gökçe Biber, Sema (Avrasya Etüdleri, 2020)
  Öz:Ulusların gücünün karşılaştırılması ve ölçülmesine yönelik güç analizleri devletlerarası rekabetin artmasıyla birlikte uluslararası ilişkiler çalışmalarında kendine önemli bir yer edinmiştir. Özellikle Soğuk Savaş ...
 • Birdişli, Fikret (2020)
  Öz:Güvenlik insanoğlunun ontolojik kaygılarının başında yer aldığı gibi devletin varlık nedenlerinden de biridir. Bu nedenle güvenlik insanlık tarihiyle eş değer bir derinliğe sahip dinamik bir sosyo-politik olgudur. Bu ...
 • Güneysu, Gökhan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015)
  Öz:Klasik anlaşılma şeklinde Uluslararası Hukuk bir koordinasyon hukuku olarak algılanmaktadır. Başat aktörlerin ulus devletler ve bir nebze de uluslararası örgütler olduğu bir uluslararası siyaset modalitesine dayanan bu ...
 • Budak, Tamer (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017)
  Öz:Uluslararası vergi hukukunun günümüzde karşılaştığı en önemli zorluklardan biri, uluslararası şirketlerin agresif vergi planlamaları vasıtasıyla vergi kaçırmalarını sağlayan dijital ekonomideki gelişmelerdir. Dijital ...
 • Erkan, Birol; Şentürk, Mehmet; Akbaş, Ekrem Yusuf; Bayat, Tayfur (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011)
  Öz:Petrol fiyatları ekonomik aktiviteler üzerinde çeşitli kanallardan etkiye yol açmaktadır. Son dönemlerdeki birçok çalışma petrol fiyatlarının makro ekonomik değişkenler üzerindeki rolü üzerinde durmuştur. Bu çalışmanın ...
 • Güneysu, Gökhan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015)
  Öz:Klasik anlaşılma şeklinde Uluslararası Hukuk bir koordinasyon hukuku olarak algılanmaktadır. Başat aktörlerin ulus devletler ve bir nebze de uluslararası örgütler olduğu bir uluslararası siyaset modalitesine dayanan bu ...
 • Yükselir, Ceyhun (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017)
  Understanding ELT Academics’ Teaching Methods in the United States: A Qualitative Study
 • Şenol, Deniz; Çay, Mahmut; Yılmaz, Nesibe; Canpolat, Mustafa; Köse, Evren; Özbağ, Davut (Medicine Science | International Medical Journal, 2015)
  Foramen ovale (FO) serves as an important landmark for neurosurgeons in the surgical procedures of the trigeminal nerve. FO is the transition point between intracranial and extracranial structures. The information about ...
 • Keldal, Gokay; Atli, Abdullah (Cukurova unıv, balcalı campus, adana, 01330, turkey, 2016)
  The purpose of this study is to determine to what extent the personality traits based on the Five Factor Theory (extraversion, neuroticism, agreeableness, conscientiousness, openness to experience) predict loneliness levels ...
 • Görmeli, Cemile Ayşe; Aydın, Zeynep Banu; Görmeli, Gökay; Aydın, Hasan; Dursun, Recep; Kahraman, Ayşegül; Özdemir, Zeynep; Durak, Mehmet Akif (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2015)
  Öz:Von Hippel Lindau Hastalığı, 3. kromozomun kısa kolundaki hasar nedeniyle oluşan nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır. Von Hippel Lindau Hastalığı'nın prevelansı 1:35000-1:40000 olarak bildirilmiştir. Retinal ...
 • Eşrefoğlu, Mukaddes; Temelli, Aysel; Eşrefoğlu, Muammer (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Öz:Amaç: Daha önceki bir çalışmamızda Rana ridibunda'nın dorsal lingual epitelinde yer alan elektron yoğun granüllü hücrelerin, mukus hücrelerinin ve silli hücrelerin ultrastrüktürel özelliklerini incelemiştik, Epitelde ...
 • Erdem, Gülnur; Uğraş, Murat; Demiröz, Sevgi (Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 2014)
  Abstract:Patients with an accessory kidney are characterized by an excessive number of kidneys. The ureter of the accessory kidney either drains separately into the bladder or merges with the ureter of the main kidney. In ...