DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Turgut, Paki (Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2018)
  Öz:Ülkemizde bulunan Kangal Termik Santrali’nde çok miktarda uçucu kül birikmektedir. Bu santralde üretilen uçucu küller depolama alanlarına dökülmekte, ciddi çevre problemleri ve sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Atık ...
 • Ege, Erdal; Soysal, Ömer; Cihan, Hasan Berat; Gülcan, Öner; Gülcüler, Metin; Özdemir, Hasan; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Ulnar arter anevrizması travmatik, aterosklerotik ve enfeksiyöz nedenlerle gelişebilir. Ekstremite arterlerinin anevrizmaları arasında ulnar artere ait anevrizma nadirdir. Anevrizmektomi ve brakioradial bazilik ven ...
 • Erdoğan, Mehmet Ali; Çolak, Yusuf Ziya; Kaçmaz, Osman; Kolu, Mehmet; Toprak, Hüseyin İlksen (Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, 2017)
  Yıl: 2017Cilt: 45Sayı: 3ISSN: 2667-677XSayfa Aralığı: 179 - 180 Metin Dili:Türkçe Öz: Başlık ( ):Determination of Absence of Right Internal Jugular Vein During Ultrasonographic Guided Central Venous Cannulation Öz ( ):
 • Karıncaoğlu, Melih; Aladağ, Murat; Seçkin, Yüksel; Sarı, Ramazan; Doğan, İbrahim; Kantarçeken, Bülent; Yıldırım, Bülent; Hilmioğlu, Fatih (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Intraabdominal abseler ciddi komplikasyonlarla seyreden ve mortalitesl, morbiditesi yüksek olan durumlardandır. Ultrasonografı hem tanı hem de perkutan drenaj tedavisi İçin oldukça yararlı bir yöntemdir. Ultrasonografı ...
 • Öztürk, Mehmet (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2017)
  Abstract Aim: To research the correlation between body-mass index (BMI) and hepatosteatosis with palatine tonsil size measured using transcervical ultrasonography (TCU) in adolescents. Material and Method: This prospective ...
 • Tuncel, Gökhan (Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2014)
  Öz:Ekonomik, teknolojik, sosyal ve siyasal alandaki gelişmeler inanç, değer, kurum ve kuralların değişim ve dönüşüm geçirmesine neden olmaktadır. Zamanın kısaldığı ve mekânın daraldığı küreselleşme sürecinde yaşanan değişim ...
 • Aksoy, Numan Durak; Arslantaş, Halis Adnan (Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010)
  Öz:Ulus-devlet içinde meydana gelmesi gereken ulusal özdeş leşme ulusal dayanışma ideolojisiyle sıkı bir iliki içerir. Ulusal dayanı ma ideolojisi de yazı, matbaa, tarihsel yerleşmişik aracılığıyla sosyal dü zenin devlet ...
 • Budak, Tamer (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017)
  Öz:Uluslararası vergi hukukunun günümüzde karşılaştığı en önemli zorluklardan biri, uluslararası şirketlerin agresif vergi planlamaları vasıtasıyla vergi kaçırmalarını sağlayan dijital ekonomideki gelişmelerdir. Dijital ...
 • Güneysu, Gökhan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015)
  Öz:Klasik anlaşılma şeklinde Uluslararası Hukuk bir koordinasyon hukuku olarak algılanmaktadır. Başat aktörlerin ulus devletler ve bir nebze de uluslararası örgütler olduğu bir uluslararası siyaset modalitesine dayanan bu ...
 • Yükselir, Ceyhun (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017)
  Understanding ELT Academics’ Teaching Methods in the United States: A Qualitative Study
 • Şenol, Deniz; Çay, Mahmut; Yılmaz, Nesibe; Canpolat, Mustafa; Köse, Evren; Özbağ, Davut (Medicine Science | International Medical Journal, 2015)
  Foramen ovale (FO) serves as an important landmark for neurosurgeons in the surgical procedures of the trigeminal nerve. FO is the transition point between intracranial and extracranial structures. The information about ...
 • Görmeli, Cemile Ayşe; Aydın, Zeynep Banu; Görmeli, Gökay; Aydın, Hasan; Dursun, Recep; Kahraman, Ayşegül; Özdemir, Zeynep; Durak, Mehmet Akif (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2015)
  Öz:Von Hippel Lindau Hastalığı, 3. kromozomun kısa kolundaki hasar nedeniyle oluşan nadir görülen otozomal dominant bir hastalıktır. Von Hippel Lindau Hastalığı'nın prevelansı 1:35000-1:40000 olarak bildirilmiştir. Retinal ...
 • Eşrefoğlu, Mukaddes; Temelli, Aysel; Eşrefoğlu, Muammer (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Öz:Amaç: Daha önceki bir çalışmamızda Rana ridibunda'nın dorsal lingual epitelinde yer alan elektron yoğun granüllü hücrelerin, mukus hücrelerinin ve silli hücrelerin ultrastrüktürel özelliklerini incelemiştik, Epitelde ...
 • Erdem, Gülnur; Uğraş, Murat; Demiröz, Sevgi (Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 2014)
  Abstract:Patients with an accessory kidney are characterized by an excessive number of kidneys. The ureter of the accessory kidney either drains separately into the bladder or merges with the ureter of the main kidney. In ...
 • Özsan, Özcan; Sarıyüce, Oğuzhan; Özkan, Semih; Gürpınar, Tayfun (Ege Tıp Dergisi, 1998)
  Öz:Ureteral stentler ürolojide sık olarak kullanılmaktadır. Ancak migrasyon, fragmentasyon, enkrustasyon, taş gelişimi, stentlerin çıkarılmalarının unutulması ve bu sorunların tedavisi halen tartışmalıdır. Bizim, stentin ...
 • Seçkin, Yüksel; Çağın, Yasir Furkan; Yıldırım, Oğuzhan; Bilgiç, Yılmaz; Erdoğan, Mehmet Ali; Atayan, Yahya (Medicine Science, 2016)
  Yıl: 2016Cilt: 5Sayı: supplement 1ISSN: 2147-0634 / 2147-0634Sayfa Aralığı: 119 - 121Metin Dili:İngilizce
 • Beytur, Ali; Şamdancı, Emine; Şahin, Nurhan; Tatar, Yücel (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Öz:Amaç: Üriner retansiyonda idrar yapma isteği olmasına rağmen, idrar yapılamaz. Burada genç bir hastada idrar retansiyonuna neden olan prostat polibi, idrar tıkanmasının nadir bir nedeni olarak sunulmuştur. Olgu: 35 ...
 • Ince, Lara Utku; Erbay, Lale Gonenir; Unal, Suheyla (Medicine Science, 2016)
  Öz: Başlık (İngilizce): Öz (İngilizce):Urinary retention and / or voiding difficulty are a rare side effect caused by the second generation antipsychotics. Aripiprazole has a lower incidence of adverse effects than other ...
 • Gürlek, Ali; Gherardini, Giulio; Yasko, Alan; Miller, Micheal J. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Öz:Tibia kırıkları sonrası gelişen nonunion (kırık kaynamaması) önemli bit problem olup sıklıkla kemik greftlerinin kullanılmasını gerektirir. Bu amaçla vaskülarize (pediküllü yada free flap olarak) ve vaskülarize olmayan ...
 • Kabakuş, Nimet; Kuloğlu, Murat; Yılmaz, Erdal; Aydınoğlu, Hakan; Atmaca, Murat; Aygün, A. Denizmen (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Öz:Sistemik lupus eritematosus (SLE) otoimmun bir multisistem hastalığıdır. Belirtilen çok yönlüdür ve hemen her organı tutabilir. SLE genellikle çocuklarda erişkinlerden daha akut başlar ve ağır seyreder. Son zamanlarda ...