DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Barut, Bora; İnce, Volkan; Koç, Cemalettin; Yönder, Hüseyin; Dirican, Abuzer; Ateş, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Warfarin, K vitaminine bağımlı koagulasyon faktörlerinin inhibisyonuna neden olarak etki gösteren potent bir antikoagulan ajandır ve en tehlikeli yan etkisi kanamadır. Kardiak kapak replasmanı, geçirilmiş derin ven trombozu, ...
 • Atik, Esin; Erguvan, Rezzan; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Öz:Papiller kistadenoma lenfomatozum, adenolenfoma veya daha sık kullanılan ismiyle Warthin tümörü büyük çoğunlukla parotisde oluşan olağandışı bir tükürük bezi tümörüdür. En sık kabul edilen histogenez embriyonik hayatta ...
 • Köksalan, Bahadır; Sevindik, Tuncay; Atınç, Olcay (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011)
  Öz:Bu araştırmanın amacı, web tabanlı öğretim yönteminin turizm eğitimi alan yükseköğretim öğrencilerinin akademik başarısına etkisini belirlemektir. Araştırma, 2009-2010 akademik yılı güz döneminde Gaziantep il merkezinde ...
 • Emre, Sinan; Aycan, Özlem M.; Atambay, Metin; Bılak, Semsettin; Daldal, Nilgün (Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2009)
  Öz:Demodex folliculorum, insan pilosebase bezlerinin zorunlu bir parazitidir ve sıklıkla immun sistem yetmezliği bulunan kişilerde tespit edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Demodex folliculorum sıklığını Behçet hastalığı ...
 • Yılmaztekin, Murat; Tay, Sevinç (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 2016)
  Öz:Bu çalışmada, fuzel yağından elde edilen izoamil alkolün şeker pancarı melası içeren ortamda izoamil asetata Lindnera saturnus mayası ile biyodönüşümü, makrogözenekli adsorpsiyon reçeineleri ile Yerinde Ürün Kazanımı ...
 • Maviş, Volkan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Öz:Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2002’de kurulmasından bu yana failleri ve azmettirenleri adalet önüne getirmekte sorunlar yaşamakta. Özellikle hukuksal, usule ilişkin ve ekonomik içerikli bu sorunlara yönelik pek çok çözüm ...
 • Polat, Aysegul; Sarac, Gulbahar (Galenos yayıncılık, erkan mor, molla guranı cad 21-1, fındıkzade, ıstanbul 34093, turkey, 2017)
  Granuloma annulare is relatively common idiopathic disease of dermis and subcutaneous tissue. It can be observed of all races and ages, but it effects woman more often (2:1). Widespread granuloma annulare, diffuse but ...
 • Erdem, Tuba Berra; Erkal, Haldun Şükrü; Erdoğan Öztürk; Özgen, Ünsal; Serin, Meltem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Radyoterapi uygulamalarının doğruluğu, güvenilirliği, yinelenebilirliği ve başarısı açısından hastaların uygulamalar sırasında hareketsiz kalmaları ve bu şekilde gerçekleştirilen tedaviye uyum sağlamaları büyük önem ...
 • Tabel, Yılmaz; Selimoğlu, Mukadder Ayşe; Varol, Fatma İlknur; Elmas, Ahmet Taner; Karabiber, Hamza; Güngör, Şükrü (Güncel Pediatri, 2017)
  Öz:Giriş: Bu çalışmada Wilson hastalığında (WH) böbrek fonksiyonlarının üriner N-Asetil-β-D-glukozaminidaz (NAG) ve NAG/kreatinin aktivite indeksi kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: WH tanısı ...
 • Çakır, Ebru; Şamdancı, Emine; Beytur, Ali; Nurkabul, Zeynep; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Ksantogranülomatöz epididimo-orşit testisin, oldukça nadir görülen inflamatuar hastalığıdır. Bu durum, histopatolojik inceleme yapılmaksızın, klinik olarak malign testiküler tümörden ayırt edilemez. İngiliz literatüründe ...
 • Aydın, Erhan; Ariz, Erkin (Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2014)
  Öz:2012 yılının sonlarında Çin'deki Tang devrinin başkenti, eskiadıyla Chang'an şimdiki adıyla Xi'an'de Çince uzun bir metinile 17 satırdan oluşan runik harfli eski Türkçe kısa bir metninoyulmuş olduğu bir mezar taşı ...
 • Karagöz, Mehmet (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009)
  Öz:Bir toplumun iktisadî durumunun tam olarak bilinmesi, o toplumun yaşadığı her bir şehrin iktisadî düzenin ve faaliyetlerinin bilinmesi ile mümkündür. Buna “şehir iktisadiyatı” denir. Bu durum İktisat Tarihi’nin “bilinmezse ...
 • Başarır, Özlem (Tarih Dergisi, 2010)
  Öz:Osmanlı'nın XVIII. yüzyılı, ya çözülme ya da sistemlerin yeni fonksiyonlar yüklendiği bir değişim veya dönüşüm dönemi olarak tanımlanmaktadır. XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte devletin artan nakit ihtiyacı, ...
 • Başarır, Özlem (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2014)
  Öz:Devlet, idari açıdan kontrol mekanizmasını işletmek ve mali açıdan da vergilerini düzenli toplayabilmek için konargöçer toplulukları, belirli idari ve mali düzenlemeler altında organize edilebilmekteydi. Özellikle nüfus ...
 • Binbaşıoğlu, Hulisi; Türk, Mevlüt (Turizm Akademik Dergisi, 2018)
  Öz:İnsanların kafe veya restoran tercihlerinde etkili olan faktörlerin neler olduğunu anlamak özellikle işletmeler açısından çok önemlidir ve bu doğrultuda da birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada ise önceki çalışmalardan ...
 • Gömleksiz, Mehmet Nuri; Özkaya, Özlem Miraç (Turkish Studies (Elektronik), 2012)
  Öz:Konuşma, iletişimde önemli bir yer tuttuğundan, dört dil becerisi içerisinde üzerinde önemle durulması gereken bir beceridir. İngilizce derslerinin sınıf ortamı, kullanılan materyaller ve bütün süreç dâhil olmak üzere ...
 • Doğanay, Selim; Fırat, Penpegül; Er, Hamdi (Retina-Vitreus, 2006)
  Öz:Otuz yedi yaşında erkek olgu rutin göz muayenesi için polikliniğimize baş vurdu. Sağ göz fundus muayenesinde, optik sinirin alt tarafında yaklaşık bir optik sinir büyüklüğünde yuvarlak, soluk retinal alan ve bu alanın ...
 • Derin, Neslihan (İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2017)
  Öz:İşletmelerin yeni iş yapma şeklini ifade eden yalın üretim kaynaklı yalın yönetim, uygulamada başarılı olabilmesi yani işletme performansını artırabilmesi için yalın işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Yalın işgücü, işletmede ...
 • Derin, Neslihan (İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2017)
  Öz:İşletmelerin yeni iş yapma şeklini ifade eden yalın üretim kaynaklı yalın yönetim, uygulamada başarılı olabilmesi yani işletme performansını artırabilmesi için yalın işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Yalın işgücü, işletmede ...
 • Derin, Neslihan (İnönü Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Malatya., 2017)
  Öz:İşletmelerin yeni iş yapma şeklini ifade eden yalın üretim kaynaklı yalın yönetim, uygulamada başarılı olabilmesi yani işletme performansını artırabilmesi için yalın işgücüne ihtiyaç duymaktadır. Yalın işgücü, işletmede ...