DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Taşçı, Aytaç; Yıldız, Turan (2020)
  Abstract:Wandering spleen is a very rare condition with an estimated incidence of 0.2%. Clinical presentation of wandering spleen can vary from asymptomatic to an abdominal emergency. In this report, we present a two-year-old ...
 • Barut, Bora; İnce, Volkan; Koç, Cemalettin; Yönder, Hüseyin; Dirican, Abuzer; Ateş, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Warfarin, K vitaminine bağımlı koagulasyon faktörlerinin inhibisyonuna neden olarak etki gösteren potent bir antikoagulan ajandır ve en tehlikeli yan etkisi kanamadır. Kardiak kapak replasmanı, geçirilmiş derin ven trombozu, ...
 • Atik, Esin; Erguvan, Rezzan; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Öz:Papiller kistadenoma lenfomatozum, adenolenfoma veya daha sık kullanılan ismiyle Warthin tümörü büyük çoğunlukla parotisde oluşan olağandışı bir tükürük bezi tümörüdür. En sık kabul edilen histogenez embriyonik hayatta ...
 • Saray, Mehmet Ozan (2019)
  Abstract:The Bretton-Woods institutions which were established after the Second World War and the neo-liberal policies adopted in 1980s known as the Washington Consensus were exposed to significant critics after the 2008 ...
 • Saray, Mehmet Ozan (2019)
  Abstract:The Bretton-Woods institutions which were established after the Second World War and the neo-liberal policies adopted in 1980s known as the Washington Consensus were exposed to significant critics after the 2008 ...
 • Köksalan, Bahadır; Sevindik, Tuncay; Atınç, Olcay (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011)
  Öz:Bu araştırmanın amacı, web tabanlı öğretim yönteminin turizm eğitimi alan yükseköğretim öğrencilerinin akademik başarısına etkisini belirlemektir. Araştırma, 2009-2010 akademik yılı güz döneminde Gaziantep il merkezinde ...
 • Emre, Sinan; Aycan, Özlem M.; Atambay, Metin; Bılak, Semsettin; Daldal, Nilgün (Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2009)
  Öz:Demodex folliculorum, insan pilosebase bezlerinin zorunlu bir parazitidir ve sıklıkla immun sistem yetmezliği bulunan kişilerde tespit edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Demodex folliculorum sıklığını Behçet hastalığı ...
 • Yılmaztekin, Murat; Tay, Sevinç (Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 2016)
  Öz:Bu çalışmada, fuzel yağından elde edilen izoamil alkolün şeker pancarı melası içeren ortamda izoamil asetata Lindnera saturnus mayası ile biyodönüşümü, makrogözenekli adsorpsiyon reçeineleri ile Yerinde Ürün Kazanımı ...
 • Maviş, Volkan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Öz:Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2002’de kurulmasından bu yana failleri ve azmettirenleri adalet önüne getirmekte sorunlar yaşamakta. Özellikle hukuksal, usule ilişkin ve ekonomik içerikli bu sorunlara yönelik pek çok çözüm ...
 • Maviş, Volkan (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014)
  Öz:Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2002’de kurulmasından bu yana failleri ve azmettirenleri adalet önüne getirmekte sorunlar yaşamakta. Özellikle hukuksal, usule ilişkin ve ekonomik içerikli bu sorunlara yönelik pek çok çözüm ...
 • Polat, Aysegul; Sarac, Gulbahar (Galenos yayıncılık, erkan mor, molla guranı cad 21-1, fındıkzade, ıstanbul 34093, turkey, 2017)
  Granuloma annulare is relatively common idiopathic disease of dermis and subcutaneous tissue. It can be observed of all races and ages, but it effects woman more often (2:1). Widespread granuloma annulare, diffuse but ...
 • Erdem, Tuba Berra; Erkal, Haldun Şükrü; Erdoğan Öztürk; Özgen, Ünsal; Serin, Meltem (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Radyoterapi uygulamalarının doğruluğu, güvenilirliği, yinelenebilirliği ve başarısı açısından hastaların uygulamalar sırasında hareketsiz kalmaları ve bu şekilde gerçekleştirilen tedaviye uyum sağlamaları büyük önem ...
 • Tabel, Yılmaz; Selimoğlu, Mukadder Ayşe; Varol, Fatma İlknur; Elmas, Ahmet Taner; Karabiber, Hamza; Güngör, Şükrü (Güncel Pediatri, 2017)
  Öz:Giriş: Bu çalışmada Wilson hastalığında (WH) böbrek fonksiyonlarının üriner N-Asetil-β-D-glukozaminidaz (NAG) ve NAG/kreatinin aktivite indeksi kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: WH tanısı ...
 • Güngör, Şükrü; Selimoğlu, Mukadder Ayşe; Varol, Fatma İlknur (2019)
  Öz:Amaç: Beslenme durumu, kronik karaciğer hastalığı olan çocuklarda prognostik bir belirteç olarak kabul edilmiştir. Dizinde, Wilson hastalarında yetersiz beslenme ve mikro besin eksikliğinin sıklığı ve prognostik etkilerini ...
 • Azak, Musa; Parlar, Yasin (2019)
  Öz:Ludwig Wittgenstein’ın esas itibariyle birbirine karşıt olan erken ve geç dönem felsefesi arasındaki fikri değişimi konu edinen bu çalışmada bu değişimin makul bir açıklamasını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Hâkim ...
 • Çakır, Ebru; Şamdancı, Emine; Beytur, Ali; Nurkabul, Zeynep; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Ksantogranülomatöz epididimo-orşit testisin, oldukça nadir görülen inflamatuar hastalığıdır. Bu durum, histopatolojik inceleme yapılmaksızın, klinik olarak malign testiküler tümörden ayırt edilemez. İngiliz literatüründe ...
 • Aydın, Erhan; Ariz, Erkin (Bilig / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2014)
  Öz:2012 yılının sonlarında Çin'deki Tang devrinin başkenti, eskiadıyla Chang'an şimdiki adıyla Xi'an'de Çince uzun bir metinile 17 satırdan oluşan runik harfli eski Türkçe kısa bir metninoyulmuş olduğu bir mezar taşı ...
 • Karagöz, Mehmet (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009)
  Öz:Bir toplumun iktisadî durumunun tam olarak bilinmesi, o toplumun yaşadığı her bir şehrin iktisadî düzenin ve faaliyetlerinin bilinmesi ile mümkündür. Buna “şehir iktisadiyatı” denir. Bu durum İktisat Tarihi’nin “bilinmezse ...
 • Başarır, Özlem (Tarih Dergisi, 2010)
  Öz:Osmanlı'nın XVIII. yüzyılı, ya çözülme ya da sistemlerin yeni fonksiyonlar yüklendiği bir değişim veya dönüşüm dönemi olarak tanımlanmaktadır. XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte devletin artan nakit ihtiyacı, ...
 • Başarır, Özlem (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2014)
  Öz:Devlet, idari açıdan kontrol mekanizmasını işletmek ve mali açıdan da vergilerini düzenli toplayabilmek için konargöçer toplulukları, belirli idari ve mali düzenlemeler altında organize edilebilmekteydi. Özellikle nüfus ...