DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ersoy, Yasemin; Ilgar, Mehtap; Güneş, Gülsen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Malatya yöresinde gebelerin çoğunun takibini yapan ebelerin hepatit B yönünden bilgi düzeylerini ölçmek amacı ile bu çalışma planlandı. Kesitsel tipteki çalışma, Malatya kentinde Merkez 24 Sağlık Ocağında toplam 195 ...
 • Çetin, Cumali; Sönmez, Emine; Bayındır, Yaşar; Şerefhanoğlu, Kıvanç; Günal, Selami (Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 2000)
  Öz:Bu çalışmada Malatya yöresinde yaşayaru yaşları I ile 79 arasında değişen 89'u erkek, 86'sı kadın olmak üzere toplam 175 kişinin kanlarında tetanoza karşı oluşmuş antitoksin düzeylerini "enzyme linked immunosorbent assay ...
 • Genç, Metin; Pehlivan, Erkan; Güneş, Gülsen; Karaoğlu, Leyla (İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya., 1999)
  Öz:Bu kesitsel çalışma, Malatya'daki birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin Polio Ulusal Aşı Günleri (UAG) hakkındaki bilgi ve uygulamalarım saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlık ...
 • Kurçer, Mehmet Ali; Güneş, Gülsen; Genç, Metin (Sağlık ve Toplum, 1999)
  Öz:Bu çalışmanın amacı Malatya'nın sosyoekonomik düzeyleri farklı iki sağlık ocağı bölgesinde kadına yönelik şiddet ve bunu etkileyen faktörleri belirlemektir. Araştırma yüz yüze anket tekniği ile yapılmıştır. Araştırmaya ...
 • Atambay, Metin; Karaman, Ülkü; Miman, Özlem; Karadağ, Neşe; Söğütlü, Gökhan; Daldal, Nilgün (Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2008)
  Öz:İnsanlarda Echinococcus multilocularis'in larval formunun neden olduğu hastalığa Alveolar echinococcosis (AE) denilmektedir. Ülkemizde AE'ye Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde rastlanılmaktadır. Malatya'da ise yataklı ...
 • Bulut, Yunus; Tekerekoğlu, M. Sait; Otlu, Barış; Durmaz, Bengül; Özerol, İ. Halil (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Öz:Amaç: Doğurgan yaş grubu kadınlarda rubella seropozitifliğini belirlemek, Materyal ve metot: 8287 hamile olan toplam 4042 doğurganlık yaşındaki kadınların serumunda mikro ELISA yöntemiyle rubella IgM ve IgG antikorları ...
 • Bulut, Yunus; Tekerekoğlu, Mehmet S.; Otlu, Barış; Durmaz, Bengül; Özerol, İbrahim H. (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Öz:Amaç: Malatya'da doğurganlık yaş grubundaki kadınlarda Sitomegalovirus (CMV) setopositifliğinin değerlendirilmesi planlandı. Gereç ve Yöntem: 828'i hamile olan 4042 doğurganlık yaşındaki kadınların serumunda mikro ELISA ...
 • Atambay, Metin; Aycan, Makbule Özlem; Daldal, Nilgün (Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2006)
  Öz:Arthropoda'ların önemli grubunu oluşturan Arachnida sınıfının Acarina takımındaki canlılara akar adı verilmektedir. Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart, 1897) ile D. farinae (Hughes, 1961)'nin ev tozlarında en ...
 • Otlu, Barış; Durmaz, Rıza (İnfeksiyon Dergisi, 2001)
  Öz:Amaç: Radikal mastoidektomi veya açık kavite timpanoplasti yapılan olgularda dural kemik defekti ve ensefalosel sıklığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmada 182 olguda (97 erkek, 85 kadın; ort. yaş 30.6; dağılım ...
 • Tekerekoğlu, Mehmet S.; Ay, Selma; Özerol, İ. Halil; Bulut, Yunus; Durmaz, Rıza (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Öz:Amaç: Hepatit C virüsü (HCV), dünyada sporadik, sıklıkla posttransfüzyonel, akut ve kronik hepatitin majör nedenidir. Damar içi uyuşturucu kullananlar, hemodiyaliz hastaları ve başka bir karaciğer hastalığı olanlar gibi ...
 • Atambay, Metin; Daldal, Nilgün; Çelik, Tuncay (Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2003)
  Öz:Dünyanın her yerinde ishal etkenlerinden biri olarak bildirilen ve günümüzde üzerinde çok sayıda çalışma yapılan Cryptosporidium Coccidian bir protozoondur. Bu çalışına Malatya yöresinde Cryptosporidium yaygınlığını ...
 • Pehlivan, Erkan; Genç, Metin; Karaoğlu, Leyla; Özer, Ali; Güneş, Gülsen; Kurçer, M. Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Öz:Bu kesitsel çalışma, Malatya kent merkezinde yaşayan kişilerin yıllık ortalama hekime başvuru sayısı ve bunu etkileyen gönenler ile son bir yılda yatarak tedavi görenlerin hastanelerden memnuniyetlerini belirlemek ...
 • Tatar, Taner (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2003)
  Öz:Araştırmamız Türkiye'nin taşra şehirlerinden biri olan Malatya'da yapılmıştır. Bu araştırma 1995 yılında yapmış olduğumuz araştırmanın bir tekrarıdır. Bu makalede 1995-2002 yılları arasında siyasî katılımdaki değişim ...
 • Karaman, Ülkü; Atambay, Metin; Yaşar, Safa; Çolak, Cemil; Miman, Özlem; Daldal, Nilgün (Türkiye Parazitol Dergisi, 2007)
  Sıtma insandan kan emen Anofel ile insanda hastalık yapan Plasmodium türlerinin bulunduğu her bölgede görülebilir. Malatya bölgesinde, sıtmanın daha yaygın olduğu illerin yolu üstünde olması, mevsimsel tarım işçilerinin ...
 • Bayındır, Yaşar; Aycan, Özlem M.; Atambay, Metin; Karaman, Ülkü; Aydoğdu, İsmet; Ersoy, Yasemin; Daldal, Nilgün (Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2005)
  Öz:Sıtma, özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen, akut paroksismal ateş nöbetleriyle başlayan, Plasmodium türlerinin neden olduğu parazitik bir infeksiyon hastalığıdır. Ülkemizde çoğunlukla Plasmodium vivax'in ...
 • Yekeler, Beliz; Pehlivan, Erkan (Medicine Science, 2014)
  Öz:Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemleri şiddet içerikli davranışların arttığı dönemlerdir. Şiddete doğrudan maruz kalanlar ile tanıklık edenler tarafından algılanışı, kişilik, tutum ve davranışların gelişimi açısından ...
 • Pehlivan, Erkan; Yekeler, Beliz (Medicine Science, 2015)
  Öz:Ergenlik ve genç yetişkinlik dönemleri şiddet içerikli davranışların arttığı dönemlerdir. Şiddetin, doğrudan maruz kalanlar ile tanıklık edenler tarafından algılanışı, kişilik, tutum ve davranışların gelişimi açısından ...
 • Topal, Erdem; Kaplan, Fatih; Türker, Kenan; Kutlutürk, Kazım; Bağ Gözükara, Harika (Astım Allerji İmmünoloji, 2017)
  Öz:Giriş: Çocuklarda allerjik hastalıkların görülme sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır. Malatya ilinde şu ana kadar allerjik hastalıkların sıklığını gösteren herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmadaki amacımız, ...
 • Kan, Tuncay; Bostan, Saim Zeki (Bahçe, 2010)
  Öz:Bu çalışma 2007-2008 yıllarında iki yıl süre ile yürütülmüştür. Malatya’da yoğun olarak yetiştirilen Hacıhaliloğlu, Kabaaşı ve Hasanbey kayısı çeşitleri ile bir Zerdali tipinin taze meyve örneklerindeki polifenol ...
 • Ersoy, Yasemin; Sönmez, Emine; Young, Hilary J.; Ağel, Esra; Durmaz, Bengül (Mikrobiyoloji Bülteni, 2001)
  Öz:Çoklu antibiyotik direnci göstermeleri ve nozokomiyal enfeksiyonlardaki etkenler arasında sıklıkla saptanıyor olmaları sebebiyle enterokoklar artan bir öneme sahiptirler. Ülkemizde enterokoklar arasında glikopeptid ...