DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Çoban, Sacid; Terzi, Alpaslan; Yıldız, Fahrettin; Özgör, Dinçer; Ara, Cengiz; Yılmaz, Sezai; Özdoğan, Mustafa Kemal (Tıp Araştırmaları Dergisi, 2009)
  Öz:İnsülinoma pankreas adacık hücre tümörlerinin %70-75 ini teşkil eder (1). İnsülinomaların %80’i benign, 10’u malign olup %4-10’u multipl endokrin neoplazi tip I (MEN I) sendromu ile birlikte görülür (2, 3). Çoğunluğu 2 ...
 • Gönlügür, Tanseli; Gönlügür, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Nefes darlığı ve sarılık yakınması olan 59 yaşında bir hasta diğer bir klinikten ileri tetkik amacıyla kliniğimize nakil edildi. Başvuru esnasında karın ağrısı, öksürük, kilo kaybı ve hepatomegali de dikkati çekti. Toraks ...
 • Büyükberber, Süleyman; Mahmutyazıcıoğlu, Kamran; Ertaş, Ertuğrul; Şencan, Orhan; Şahin, Mustafa; Orakçı, Vahap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İntra veya ekstrapankreatik pseudokistler pankreatitin sık görülen bir lokal komplikasyonudur, fakat akut veya kronik pankreatitte kolonun tutulumu nadir bir komplikasyondur. Üç gündür devam eden, sırta vuran karın ağrısı ...
 • Karadağ, H. Bayram; Keleş, Sadık (Communications Series A1: Mathematics and Statistics, 1996)
  Parallel projection area and Holditch's theorem
 • Hoca, Onur; Bulut, Adnan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007)
  Öz:Paratiroid karsinomu çok nadirdir. Tüm hiperparatiroidilerin yaklaşık % 1’ni oluşturur. Tümörün ameliyat öncesi tanınması oldukça güçtür. Hastalığın özellikleri ve doğal seyri üzerindeki bilgiler yetersiz olduğu için ...
 • İnce, Volkan; Kablan, Yüksel; Pişkin, Turgut; Kayaalp, Cüneyt; Ersan, Veysel; Koç, Cemallettin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Öz:Postoperatif uzun süre beslenme desteği alan bir hastada aniden ortaya çıkan tiamin (vitamin B1) eksikliğine bağlı Wernicke ensefalopatisi olgusu tariflenmiştir. Mide kanseri nedeniyle total gastrektomi yapılan 55 ...
 • Gürsoy, M. Harun; Demircan, Mehmet; Genç, Metin; Güneş, Gülsen; Uğuralp, Sema; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Korozif ösofagus yanıkları çocukluk çağında birçok somatik, ruhsal ve sosyal problemler yaratabilir. Majör komplikasyonlardan birisi de eğer işler kötü giderse çocuğun ösofagıısıınu kaybetmesidir. Bu gibi kazalarda en ...
 • Altınayar, Sibel; Özer, Feriha; Türköz, Yusuf; Özışık, Handan Işın (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  L-deprenil, Parkinson hastalığı tedavisinde sıklıkla kullanılan, irreversibl bir mitokondriyal monoamin oksidaz tip-B (MAO-B) inhibitörüdür ve etkisini MAO-B enzim inhibisyonundan farklı bir mekanizma ile yaptığına ina ...
 • Kızılay, Ahmet; Aladağ, İbrahim; Özturan, Orhan (Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2003)
  Öz:Yirmi yaşındaki kadın hastaya pleomofik adenom nedeniyle sağ süperfisyel parotidektomi yapıldı. Ameliyat sonrası 10. günde hastada tükürük fistülü gelişmesi üzerine bir ay süreyle düzenli aspirasyon ve baskılı pansuman ...
 • Sevinç, Alper; Kuku, İrfan; Aydoğdu, İsmet; Şavlı, Haluk; Aydın, N. Engin (Turkish Journal of Hematology, 2000)
  Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria in the differential diagnosis of unresponsive iron deficiency anemia: A case report Öz:
 • Koç, Bekir; Doğanay, Selim; Çankaya, Cem (Retina-Vitreus, 2011)
  Öz:Amaç: Pars plana vitrektomi ile kombine fakoemülsifikasyon (FAKO) ve göz içi lens (GİL) implantasyonu cerrahisi sonuçlarımızı değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: PPV ile kombine FAKO cerrahisi+GİL uygulanan 29 olgunun 29 ...
 • Ege, Erdal; Paç, Mustafa; Paç, F.Ayşenur; Battaloğlu, Bektaş; Hazar, Abdussamet; Emmiler, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Aorta-pulmoner window nadir görülen konjenital bir malformasyondur. Olguların yaklaşık yarısında yandaş konjenital anomalilerle birlikte bulunur. Patent duktus arteriosus ve aorta -pulmoner window’lu 4.5 aylık erkek çocuk ...
 • Mutuş, H. Murat; Demircan, Mehmet; Çetin, Selma; Karaman, Abdurrahman (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Patent urakus traktusunda taş içeren 8 yaşındaki bir erkek çocuk sunulmaktadır. Dünya literatürü incelendiğinde daha önce urakai kist olmaksızın içerisinde taş oluşan patent urakus olgusu bildirllmedlği görülmüştür.
 • Gürel, Ali; Taşkapan, Hülya; Şamdancı, Emine; Tanriverdi, Lokman Hekim (Medicine Science, 2016)
  Abstract:Primary hyperoxaluria type 1 (PH type 1) is a hereditary disorder with excessive production of oxalate caused by deficient liver specific enzyme alanineglyoxylate aminotransferase (AGT). Increased oxalate production ...
 • Gök, Ayda Akkol; Derin, Neslihan (Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2014)
  Öz:İş dünyasındaki yoğun rekabet nedeniyle pazarlama, işletmecilik için çok önemli bir faaliyet haline gelmiştir. İşletmelerde pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde nitelikli pazarlama meslek elemanlarına ihtiyaç ...
 • Demirtaş, Hasan; Kırbaç, Metin (Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016)
  Öz:Bu araştırmanın temel amacı, pedagojik formasyon sertifika programı öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmada genel tarama modeline dayalı betimsel yöntem kullanılmıştır. ...
 • İnci, Ramazan (İnönü Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Anabilim Dalı, 2017)
  Amaç: Bu araştırma pediatri hemşirelerinin terapötik oyuna yönelik bilgi, görüş ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal ve Metot: Bu tanımlayıcı çalışma Aralık 2016 - Mayıs 2017 tarihleri arasında Malatya, ...
 • Ergen, Emre; Korkmaz, Mehmet Fatih; Aslantürk, Okan; Özen, Metehan; Ertem, Kadir (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013)
  Monteggia fracture-dislocation is combination of proximal ulna fracture with radial head dislocation. When a child is falling on his/her arm in an extension and pronation position, body weight forces the elbow joint to ...
 • Er, Hamdi; Bayramlar, Hüseyin; Hepşen, İbrahim Fevzi; Evereklioğlu, Cem (MN Oftalmoloji, 1997)
  Öz:Çalışmanın amacı pediatrik yaş grubunda katarakt ekstraksiyonu ve intrâoküler lens implantasyonu sonrası görme keskinliği ve postoperatif komplikasyonları değerlendirmektir. Yaşları 2.5 ile 18 arasında (ortalama 9.7) ...
 • Altıntaş, Ramazan; Beytur, Ali; Oğuz, Fatih; Çimen, Serhan; Akdemir, Ender; Güneş, Ali (Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 2013)
  Öz:Amaç: Kliniğimizde, minimal invaziv tedavi yaklaşımlarının çocuk taş hastalarının tedavisinde kullanım sıklıkları ve başarılarını karşılaştırdık. Gereç ve yöntemler: Ocak 2001-Aralık 2011 yılları arasında perkütan ...