DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Köroğlu, Ahmet; Toğal, Türkan; Çiçek, Müslüm; Kılıç, Süleyman; Ayas, Alaattin; Ersoy, M. Özcan (Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 2003)
  Öz:Bu çalışma, perkütan nefrolitotripside (PNL) yıkama sıvısı olarak % 0.9 NaCI kullanıldığında, yıkama sıvı volümü ve süresi ile ilişkili olarak meydana gelen sıvı-elektrolit dengesi ve hemodinamik değişiklikler ile ortaya ...
 • Eren, Didem; Önal, Mehmet (Geosound, 2003)
  Öz:Malatya güneyinde geniş yüzlekleri bulunan ve dolomitik mermer ve mermerlerden oluşan Koltik kireçtaşı yaklaşık 1000 metre kalınlığa sahiptir. Çalışma alanının temelini Yüksekova karmaşığı (Üst Kretase) oluşturur. Koltik ...
 • Bozdağ, Zehra; Şamdancı, Emine Türkmen; Şahin, Nurhan; Aydın, Nasuhi Engin; Sayın, Sadegül (Adli Tıp Dergisi, 2013)
  Öz:İlk sentetik opioid analjezik olan pethidine potansiyel bir anti- spazmodik ajan olarak geliştiril- miştir. Petidin orta-şiddetli ağrı tedavisinde kullanılır. Morfinden daha güvenli ve bağımlılık açı- sından daha az ...
 • Erdem, Hüseyin Subhi (Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 2011)
  Öz:Her bir insan ve toplumsal yapı, ma şeri vicdanı ve sağduyusuna bağlı olarak aynı içlemsel vurguyu taşıyan kavramlarla, algı, anlayış ve duygularını kendi kültürel ortamlarında, kendilerine özgü bir ifade formunda dışa ...
 • Bayramlar, Hüseyin; Borazan, Mehmet; Hepşen, İbrahim F.; Dağlıoğlu, Mutlu Cihan; Yılmaz, Harun (MN Oftalmoloji, 2004)
  Öz:Amaç: Yaş grupları farklı ve değişik etyolojilere bağlı pitozisleri olan hastalara, cilt yoluyla yapılan levator güçlendirme cerrahisi sonuçlarını incelemek. Gereç ve Yöntem: Orta ve iyi levator fonksiyonlu, pitozisli ...
 • Zeren, Fatma; Kara, Hakan; Arı, Ayşe (Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013)
  Öz:Gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senedi piyasalarında artan kâr arayışları, araştırmacıların piyasaların etkinliğine olan ilgisini artırmıştır. Bu çalışmanın amacı da ulusal hisse senedi piyasasının zayıf formda ...
 • Uysal, Turan; Erdemoğlu, Murat; Birinci, Mustafa (Bilimsel Madencilik Dergisi, 2019)
  Öz:Bu çalışmada, Pütürge (Malatya) pirofillit yatağından alınan %23,6 Al2 O3 içerikli cevherden asit liç işlemiyle alüminyum (Al) kazanımı üzerine aktivasyon koşullarının etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda, başlangıçta ...
 • İnönü Üniversitesi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009)
  Öz:Eğitim, sadece okullar ile sınırlı olmayıp okul dışı alanlarda da devam eden bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Okullar gibi, çocuk parkları, çocuk oyun alanları, kütüphaneler, müzeler, çeşitli kurum ve kuruluşlar ...
 • Almış, Habip; Karabiber, Hamza; Yakıncı, Cengiz (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2014)
  Öz:Amaç: Ülkemizde pek çok bitki ve bitkisel kaynaklı ürünler erişkinlere benzer şekilde çocuklarda da zehirlenmelere sebep olmaktadır. Çalışmamızdaki amaç; İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Acil Servisi'ne ...
 • Ince, Lara Utku; Erbay, Lale Gonenir (Cumhurıyet unıv tıp fak psıkıyatrı anabılım dalı, cumhurıyet unıv tıp fak psıkıyatrı abd, sıvas, 58140, turkey, 2018)
  Objective: Although there are studies in the literature focusing on the relationship between neurosteroids and psychiatric disorders, the studies on patients with obsessive-compulsive disorder (OCD) are limited in number. ...
 • Günen, Hakan; Kızkın, Özkan; Demir, Özgür; Akdemir, Osman; Türker, Gamze (Solunum Hastalıkları, 2002)
  Öz:Bu çalışma ile daha önce hiçbir klinik çalışmada araştırılmamış olan, plevral efüzyonun elektrokardiyografi (EKG) üzerine olan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Tüberküloz plörezili 39 ardışık hasta çalışmaya dahil ...
 • Öztürk, Erdoğan; Yücel, Aytaç; Turtay, Muhammet Gökhan; Aydoğan, Mustafa Said; Tekdemir, Demet; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Öz:Özet: Tanısal kolonoskopinin günümüzde kullanım sıklığı artmıştır. Ancak tanısal kolonoskopinin uygulanması sırasında kolon perforasyonuna neden olması nadir bir komplikasyonudur. Bu olgu raporu 77 yaşında diagnostik ...
 • Şanlı, Mukadder; Yücel, Aytaç; Aydoğan, Mustafa Said; Konur, Hüseyin; Begeç, Zekine; Durmuş, Mahmut (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Öz:Bir kas iskelet sistemi anomalisi olan Poland Sendromunda; özellikle göğüs duvarı deformitelerinin olması nedeniyle ciddi solunum sıkıntıları ile karşılaşılabilmektedir. Bu olgu sunumunda Poland Sendromu olan 14 yaşında ...
 • Önal, Ayten; Bingöl, A. Feyzi (Geosound, 1996)
  Öz:Polat-Beğre Granitoyid'i Malatya'nın batısında Doğu Toros Kuşağı içerisinde yer almaktadır. Farklı bileşimde derinlik kayaçları ve yarı derinlik kayaçlarını içeren bu magmatik kütle yaklaşık 120 km2 lik bir alanda ...
 • Yılmaz, Mustafa; Kekilli, Ersoy; Kuşhan, Selahattin; Yağmur, Cengiz (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Öz:Fibröz displazi iskelet sisteminin benign, gelişimsel bir bozukluğu olup normal kemik medüllası fibroossöz dokuyla yer değiştirmiştir. Kemik sintigrafisi fibröz displazide lezyonların erken saptanması ve poliostotik ...
 • Karatepe, Selma (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004)
  Öz:Demokratikleşme ile birlikte halkla ilişkiler kamuoyunun daha fazla ilgisini çekmeye başlamıştır.Polislik, halkla çok fazla ilgili olmayı gerektirir. Bu çalışma, polis hizmetlerinde halkla ilişkilerin önemini ortaya ...
 • Çatı, Kahraman; Cengiz, Sercan (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 2019)
  Öz:Araştırmanın amacı, siyasal partilerin seçim beyannamelerinde hangi konuların ön plana çıkarıldığının belirlenmesidir. Siyasi partilerin farklı seçim dönemlerinde farklı konuları ön plana çıkarıp çıkartmadığı da ...
 • Gültek, Ahmet; Seçkin, Turgay; Önal, Yunus; İçduygu, M. Galip (Turkish Journal of Chemistry, 2002)
  Abstract:Poly(methacrylic acid) and poly(acrylic acid) nanocomposites were prepared by in-situ polymerization of γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane (A174)/clay nanocomposites in which the macromonomer was generated by ...
 • Mutlu, Fatma; Kahraman, Sibel; Apohan, Elif (Ekoloji, 2014)
  Öz:Bu çalışmada, artan konsantrasyondaki kadmiyum (Cd) (0.1-200 mg/L) uygulamasının, ağır metalcevabında indikatör olan serbest poliaminlerin düzeyine ve lakkaz aktivitelerine olan etkisi beyaz çürükçülfunguslardan Trametes ...
 • Yüksel, Şengül; Çoban, Yusuf Kenan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Öz:Çoklu meme oluşumu ile diğer konjenital anomaliler arasında olası ilişkiler gösterilmiş olmasına karşın diastometamyeli ve polimasti anomalilerinin ilişkisi daha önce bildirilmemiştir. Bu vakada, diastometamyeli ve ...