DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Serbest, Tekeş Selda; Şahin, İbrahim; Taşkapan, Hülya; Keskin, Lezzan; Kaya, Emin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2005)
  Öz:Bardet-Biedl Sendromu (BBS) retinitis pigmentosa, obezite, polidaktili, brakidaktili, hipogonadizm ve mental retardasyon ile karakterize otozomal resesesif geçiş gösteren bir hastalıktır. Renal tutulum sık görülür ve ...
 • Yücel, Aytaç; Gedik, Ender; Sürücü, Murat; Toğal, Türkan; Ersoy, M.Özcan (Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, 2006)
  Öz:19 yaşında erkek hasta başının ön kısmından "genus viperidae" yılanı tarafından ısırılmıştı. Koagulasyon bozukluğu ile komplike olan olguda sınırları belirli ödem ile şiddetli zehirlenme mevcuttu. Antivenom ve taze ...
 • Okyar, Dilâ Karaosmanoğlu (İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017)
  Öz:Endikasyon dışı ilaç kullanımı, günümüzde ilaçla tedavide kullanımı gittikçe yaygınlaşan uygulamalardan biridir. Ruhsat dışı ilaç kullanımı olarak da ifade edilen endikasyon dışı ilaç kullanımı kısaca, ilacın, ruhsatında ...
 • Ahmetoğlu, Fuat; Şimşek, Neslihan; Yıldırım, Güler; . Polat, Tülin N (Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2014)
  Öz:Endodontik postlar restoratif sistemin bir parçası olduğundan, restorasyonun başarısı veya başarısızlığı postların bilinmesiyle yakın ilişkidedir. Endodontik postlar geçmişten günümüze farklı materyallerden ve farklı ...
 • Demir, Tamer; Savur, Fatma; Kaya, M. Kaan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Kliniğimizde takip ettiğimiz endoftalmili olgularda medikal ve cerrahi tedavinin görme düzeylerine olan etkisini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Hastanesinde Ocak 2005-Eylül 2009 tarihleri arasında ...
 • Hilmioğlu, Fatih; Karıncaoğlu, Melih; Yıldırım, Bülent; Aladağ, Murat; Kantarçeken, Bülent; Doğan, İbrahim; Seçkin, Yüksel (Turkish Journal of Gastroenterology, 2000)
  Öz:Endoskopik retrograd kolanjipankreatografi (ERKP) ve beraberinde tedavi yaklaşımları kliniklerde sık olarak kullanılmaktadır. Billroth II operasyonunun ardından anatomik değişiklikler ERKP uygulanılmasında teknik ...
 • Aydın, Abdullah; Şahin, Nurhan; Aydın, N. Engin; Çıralık, Harun; Gül, Mehmet (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Serviksinde mavi nevusu bulunan 55 yaşında bir kadın vakayı bildiriyoruz. Mavi nevus, myoma uteri nedeniyle çıkarılan histerektomi speysmeninde insidental olarak bulundu. [Turgut Ozal Tıp Merkezi Dergisi 1996;3(4):368 ...
 • Akarçay, Mustafa; Kızılay, Ahmet; Miman, Murat Cem; Çokkeser, Yaşar; Özturan, Orhan (Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2003)
  Öz:Amaç: Endoskopik sinüs cerrahisinin nazal polip ve kronik sinüzitli hastaların yaşam kalitesi üzerine etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 30 hasta (5 kadın, 25 erkek; ört. yaş ...
 • Yücel, Neslihan; Kuzucu, Çiğdem; Yetkin, Funda; Tunç, Emine (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Bu çalışmada, enfeksiyon bulguları ile İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’na başvuran hastalardan alınan kültür sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Acil Tıp Anabilim Dalı’na Mayıs 2009 ...
 • Kayhan, Selim; Bayat, Tayfur; Koçyiğit, Ali (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2013)
  Öz:TCMB 2002 2005 yılları arasında örtük enflasyon hedeflemesi stratejisi uygulamıştır. 2006 yılının başlangıcından itibaren açık enflasyon hedeflemesi stratejisini uygulamaya başlamıştır. Bu kapsamda yıllar itibariyle ...
 • Erkuş, Hakan (Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 2005)
  Öz:Bilindiği gibi uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda enflasyon muhasebesi 2004 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanılmıştır. Enflasyon muhasebesi ile daha önce vergi sistemimiz içinde yer alan, işletmelerin ...
 • Coskuner, Zeki; Tan, Çetin; Karakaya, Yunus Emre; Acak, Mahmut (Turkish Studies (Elektronik), 2016)
  Öz:Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü öğrencilerinin engellilere yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırmanın örneklem ...
 • Çakır, Gülizar Sümer (Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015)
  Öz:Engelsiz şehirler talep etmek, insan haklarının bir parçası olup, bu ihtiyacı karşılamak yönetimlerin temel sorumluluk alanlarındandır. Türkiye de engelsiz şehirler oluşturmak için gerekli yasal düzenlemeler mevcut olup, ...
 • Karadağ, Ahmet; Aslan, Seyfettin (Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2013)
  Öz:Bu çalışmada entelektüel ile sivil toplum arasındaki ilişki özerklik bağlamında incelenmektedir. Genel olarak entelektüellerden iktidara karşı muhalif bir duruş beklenir. Doğruların yılmaz ve iflah olmaz savunucusu ...
 • Kıran, Tuğba Raika; Karaman, Ülkü; Çolak, Cemil; Karabulut, Aysun Bay; Daldal, Nilgün (Mikrobiyoloji Bülteni, 2010)
  Öz: Başlık (İngilizce):Malondialdehyde, glutathione and nitric oxide levels in patients vvith Enterobius vermicularis infection Öz (İngilizce):The aim of this study was to investigate the levels of malondialdehyde (MDA) ...
 • Özpolat, Zekine; Gülhaş, Nurçin; Toğal, Türkan; Toprak, Hüseyin İlksen; Borazan, Hale; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2003)
  Anestezi uygulamalarındaki ölümlerin %30’u entübasyon sırasında görülmektedir. Entübasyon güçlüğü riski söz konusuysa, uyanık entübasyon veya derin anestezi altında spontan solunum korunarak entübasyon denenebilir. Propofol ...
 • Özbek, Emin; Aydın, Abdullah (Medical Journal of Ege University, 2000)
  Eosinophilic cystitis mimicking invasive bladder cancer: A case report
 • Balat, Ayşe; Akıncı, Ayşehan; Turgut, Mehmet; Mızrak, Bülent; Aydın, Abdullah (Turkish Journal of Pediatrics, 1999)
  Abstract:Eosinophilic fasciitis is a rare disease in children. Although changes similar to linear scleroderma have been reported, the outcome is usually good. In this report, a 10-year-old boy who developed eosinophilic ...
 • Atambay, Metin; Aycan, Özlem M.; Karaman, Ülkü; Daldal, Nilgün (Türkiye Parazitoloji Dergisi, 2002)
  Öz:İnsan vücudunda çeşitli organlarda larva halinin yerleşmesiyle parazitlik yapan Echinococcus granulosus'un yaptığı kistik ekinokokkozisde sessiz geçen invazyon döneminde, paraziter enfeksiyonlarda yükselebilen kan ...
 • Gürbüz, Necla; Uğuralp, Sema; Öztürk, Feral; Kırımlıoğlu, Hale (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2015)
  Öz:Amaç: Hipospadiasın etyolojisi genellikle belirsiz ve multifaktöriyeldir. Epidermal Büyüme Faktörü (EGF, Epidermal Growth Factor) akciğer ve barsak matürasyonunu hızlandırır, hücre proliferasyonunu kolaylaştırır, doku ...