DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Alkan, İclal; Akkaya, Gamze; Köksal, Mustafa Serdar (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016)
  Öz:Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının mitoz ve mayoz bölünmeye ilişkin kavram yanılgılarının model oluşturma yaklaşımı kullanılarak veri toplama yoluyla belirlenmesidir. Araştırmaya 1. ve 2. sınıf düzeyindeki ...
 • Ünal, Merve; Aral, Neriman (Eğitim ve Bilim, 2014)
  Öz:Bu çalışma ile 60-72 aylık çocuklarının fen eğitiminde problem çözme becerilerini belirlemeyi amaçlayan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması için basit ...
 • Önal, Mehmet (TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2015)
  Öz:Türk Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Sisteminde son 200 yıllık ciddi ve samimi çabalara rağmen istenen başarı sağlanamamıştır. Tanzimat'tan bugüne kadar geçen sürede, bilim adamı ve öğretmen yetiştirme konusunda, kurulan ...
 • Hasanoğlu, Canan; Yıldırım, Zeki; Köksal, Nurhan; Gökırmak, Münire; Orhan, Zeynep; Candan, Fatmanur (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Malatya, 1998)
  Öz:Fıberoptik bronkoskopi 1970'lerden beri tüm dünyada yaygın olarak kullanılmakta ue genellikle atropin ve bir sedatif ilaç-dan oluşan premedikasyon uygulanmaktadır. Çalışmamızda, atropinin, nabız, tansiyon gibi fiziksel ...
 • Altunören, Özlem; Orhan, Fatma Özlem; Nacitarhan, Vedat; Özer, Ali; Karaaslan, Mehmet Fatih; Altunören, Orçun (Nöropsikiyatri Arşivi, 2011)
  Öz:Amaç: Fibromiyalji Sendromu (FMS); yaygın vücut ağrılarıyla seyreden, psikosomatik hastalık olarak da değerlendirilen kas-iskelet sistemi hastalığıdır ve en sık depresyon olmak üzere çeşitli ruhsal bozukluklara eşlik ...
 • Çakır, İlkay; Seçkin, Yüksel; Yönem, Özlem; Kılıçlı, Fatih (Cumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK), 2009)
  Öz:Amaç. Bu çalışmanın amacı bir 5HT4 agonisti olan tegaserodun fibromyalji sendromlu hastalardaki ağrı üzerine etkisini incelemektir. Yöntem. Mart-Eylül 2005 arası hastanemize başvuran ve kabızlık baskın irritabl barsak ...
 • Karlıdağ, Rifat; Aslan, S. Halime; Alparslan, Z. Nazan; Soy, Mehmet; Sarpel, Tunay (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1997)
  Öz:Bu çalışmada amaç psikosomatik ve romatizma! bir hastalık olan fibromiyaljide (FM) depresyon, kaygı ve aleksitimi düzeylerini bir başka psikosomatik ve romatizma! hastalık olan romatoid artritle (RA) karşılaştırmaktır. ...
 • Baysal, Özlem; Özcan, Cemal; Ersoy, Yüksel; Altay, Ergünay Zuhal (Romatizma Dergisi (. Turkish Journal of Rheumatology), 2000)
  Öz:Fibromyalji, kronik kas iskelet sistemi ağrısı ve hassasiyeti ile karakterize non-artiküler romatizmal bir hastalıktır. Hastalarda dikkat, kısa süreli bellek ve uyku gibi bilişsel işlevlerde bozukluğa sıklıkla ...
 • Kalaycı, İrfan (Maliye Dergisi, 2011)
  Öz:Finansal enfeksiyon, gittikçe yıpranan kapitalizmin küresel bir arızası ya da hastalığıdır. "L", "V", "U" ya da "W" şeklinde krizler yaratan bu enfeksiyon, girdiği ekonomiyi tahrip etmeyi ve onun bağışıklık sistemini ...
 • Uğur, Ahmet; Karaca, S. Serdar (Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 2010)
  Öz:Yaşanan finansal krizler, ülkenin gelişmesinde aktif rol oynayan sermaye piyasalarının etkinliğini azaltarak, yerli ve yabancı yatırımcıların piyasayı terk etmelerine neden olmaktadır. Şirketlerin performanslarını ...
 • Eşrefoğlu, Mukaddes; Temelli, Aysel; Eşrefoğlu, Muammer (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Öz:Bir kurbağa türü olan Rana ridibunda'nın dorsal lingual epitelinin yapısı ışık ve elektron mikroskopik olarak incelendi. Dilin bütün dorsal yüzünde düzensiz, dalgalı şekilli papillalar bulunmaktaydı. Bu papillalar yalancı ...
 • Dirican, Abuzer; Ünal, Bülent; Sümer, Fatih; Doğan, Paşa; Aydın, Cemalettin; Ersan, Veysel; Kayaalp, Cüneyt (İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 2009)
  Öz:İnce barsak obstruksiyonunun tanı ve tedavisinde laparoskopinin kullanımı gittikçe artmaktadır. Fitobezoar ince barsak obstruksiyonunun nadir sebeplerinden biridir. Fitobezoara bağlı ince barsak obstruksiyonu olan ...
 • Öztürk, Fırat; Toy, Ebubekir; Arslan, Uğur; Hatunoğlu, Erdem (Türk Ortodonti Dergisi, 2011)
  Öz:Amaç: Bu çalışmanın amacı Direkt Kontakt Testi (DKT) kullanılarak; üç farklı tipte flor salınımı yapan ortodontik kompozitin antibakteriyel özelliklerinin değerlendirilmesidir. Gereçler ve Yöntem: Flor salınımı yapan ...
 • Kamışlı, Özden; Kamışlı, Suat; Çankaya, Şeyda; Özcan, Cemal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2009)
  Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kızamık (rubeola) enfeksiyonunun geç komplikasyonu olarak ortaya çıkan, santral sinir sisteminin yavaş virüs enfeksiyonudur, genellikle çocukları nadiren erişkinleri etkiler. Hastalarda ...
 • Çelik, Önder; Yıldırım, Ayşe (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Oosit fertilizasyon ve embriyogenezis aşamalarını başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için bir takım kompleks hücre içi değişiklik aşamalarından geçmesi gerekir. Memelilerde oognezis erken fetal hayatta başlar ve doğumdan ...
 • Durukoğlu, Salim (Turkish Studies (Elektronik), 2013)
  Öz:Dünyanın en eski, en göçebe, en çok devlet kuran, en geniş coğrafyalara yayılan, tarihteki üç çağın ikisini açıp kapatan, pek çok millet ile karışıp kah savaşan kah barışan ve toplamda pek çok kültürle dirsek teması ...
 • Özturan, Orhan; Aktaş, Davut; Miman, Murat Cem; Kızılay, Ahmet (Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 2000)
  Öz:Amaç: Fonksiyonel-kozmetik nazal cerrahide kartilaj ve kemik greftlerin sütürler yardımıyla veya subkutan cepler açılarak istenilen yere sabitleştirilmesinde teknik zorluklar vardır. Bu çalışmada siyanoakrilat doku ...
 • Aksoy, Ali; Çobanoğlu, Yusuf (2005)
  Öz:Bu çalışma, Türkiye'nin en büyük 200 sanayi işletmesinde gerçekleştirilmiştir.Araştırmanuı konusu, stratejik insan kaynakları planlaması sürecinin önemli bir unsuru olarak, dış analiz uygulamasını değerlemektir. ...
 • Polat, Ayşegül; Saraç, Gülbahar (Türk Dermatoloji Dergisi, 2017)
  Öz:Granüloma annülare, dermis ve subkutan dokunun nispeten sık rastlanan idiyopatik bir hastalığıdır. Her ırk ve yaşta gözlenebilir, fakat kadınları daha sık etkiler (2:1). Yaygın granüloma annülare, diffüz fakat simetrik ...
 • Çetin, Aymeiek; Kukner, Aysel (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Bu çalışmadaki amacımız intrauterin hayatın farklı evrelerinde göbek kordonunda ductus allantois ve ductus vitellinusdan başka kalıntılar olup olmadığını araştırmaktı. Bu amaçla gebeliğin 11. haftasından başlamak üzere ...