DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Issue Date

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Kafkaslı, Ayşe; Kayıkçıoğlu, Ayçan; Aydın, Abdullah; Buhur, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  An unusual case of vaginal adenosis in non-diethylstilbestrol (DES)-exposed patient is presented. Patient was admitted with the history of dyspareunia and excessive mucoid vaginal discharge. On speculum examination red, ...
 • Ekmekçi, Hakan; Bölük, Ayhan; Özcan, Cemal; İlhan, Atilla; Bereketoğlu, M. A.; Yüksekkaya, Esen (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Hemifaşiyal spazm, yüzün bir yansının kısmi ya da tümünü içine alan sürekli seyirme ve değişken şiddette irregüler klonik kasılmalardır. Genelde ağız ve göz çevresinde en belirgindir. Bu durum aynı taraflı fasiyal sinirin ...
 • Bülbüloğlu, Ertan; Hasanoğlu, Adnan; Ertaş, Ertuğrul; Özen, Süleyman; Şahin, Mustafa; Aydın, Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Tiroid nodüllerinde; malignemi ve malignité şüphesi, hipertiroidi, hava yollarına, özöfagusa bası bulgularının olması ve kozmetik nedenlerle tiroidektomi uygulanabilir. Prospektif olarak yapılan bu çalışmada 90 nodüler ...
 • Büyükberber, Süleyman; Mahmutyazıcıoğlu, Kamran; Ertaş, Ertuğrul; Şencan, Orhan; Şahin, Mustafa; Orakçı, Vahap (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  İntra veya ekstrapankreatik pseudokistler pankreatitin sık görülen bir lokal komplikasyonudur, fakat akut veya kronik pankreatitte kolonun tutulumu nadir bir komplikasyondur. Üç gündür devam eden, sırta vuran karın ağrısı ...
 • Bölük, Ayhan; Ekmekçi, Hakan; Şavlı, Haluk; Özcan, Cemal; Aladağ, Murat; Müftüoğlu, Münife; İlhan, Atilla (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Klinik ve elektrofızyolojik olarak duysal-motor periferik nöropati saptanan 41 diabetik hastada, mediyan sinirin bilekten elektriksel uyarımı ile el ve ayaktan sempatik deri cevabı (SDC) kaydedildi. Kontrol olgularının ...
 • Gürsoy, M. Harun; Demircan, Mehmet; Genç, Metin; Güneş, Gülsen; Uğuralp, Sema; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Korozif ösofagus yanıkları çocukluk çağında birçok somatik, ruhsal ve sosyal problemler yaratabilir. Majör komplikasyonlardan birisi de eğer işler kötü giderse çocuğun ösofagıısıınu kaybetmesidir. Bu gibi kazalarda en ...
 • Büyükberber, Süleyman; Ertaş, Ertuğrul; Bülbüloğlu, Ertan; Şencan, Orhan; Mahmutyazıcıoğlu, Kamran; Özen, Süleyman; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Hiperparatiroidili hastalarda yüksek sıklıkta tiroid nodülü tespit edilebildiği için hiperfonksiyon gösteren intratiroidal paratiroid adenomlarının tanısı ve tedavisi problemlidir. Bu olgu sunumunda bir vaka nedeniyle ...
 • Öztürk, Feral; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu araştırmada tavşan trakea ve akciğerlerindeki nöroendokrin hücreler ışık mikroskopik seviyede incelendi. Çalışmada 20 adet Yeni Zellanda albino cinsi tavşan kullanıldı. Nöroendokrin hücrelerin demonstrasyonu için gümüşleme ...
 • Er, Hamdi; Bayramlar, Hüseyin; Marol, Serdar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Stargardt maküler distrofısi primer olarak fotoreseptör hücrelerinin (kon-rod) ve pigment epitelyumunun bozukluğudur. Özellikle ilk ve ikinci dekadda kadın ve erkekleri eşit olarak tutar ve bilateral, simetrik görme ...
 • Ege, Erdal; Soysal, Ömer; Cihan, Hasan Berat; Gülcan, Öner; Gülcüler, Metin; Özdemir, Hasan; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Ulnar arter anevrizması travmatik, aterosklerotik ve enfeksiyöz nedenlerle gelişebilir. Ekstremite arterlerinin anevrizmaları arasında ulnar artere ait anevrizma nadirdir. Anevrizmektomi ve brakioradial bazilik ven ...
 • Özbek, Emin; Özkan, Semih; Özsan, Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Prostat iğne biyopsisi prostat kanseri tanısında, histolojik tanı verebilen en önemli tanı yöntemidir. Kanama, bilinen en sık komplikasyonu olmasına rağmen tedaviyi gerektiren kanama dahil komplikasyon bildirilmemiştir. ...
 • Durmaz, Bengül; Yakıncı, Cengiz; Köroğlu, Mehmet; Rafiq, Mehmet; Durmaz, Rıza; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Yaşları 7-11 arasında değişen, parazit ile enfekte 90 çocuk ve 24 sağlıklı çocukta serum IgE konsantrasyonları enzim immunoassay yöntemi ile' ölçüldü. Parazit bulunan 90 çocuğun 46'sı Giardia lamblia, 26'sı Enterobius ...
 • Hasanoğlu, Adnan; Bülbüloğlu, Ertan; Baysal, Tamer; Şahin, Mustafa; Ertaş, Ertuğrul (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Türkiye'de karaciğer ve akciğerlerde kist hidatik hastalığı çok yaygındır ve en çok Echinococcus granulosus ile oluşur. Karaciğerinde, nadiren bu kadar büyük boyuta ulaşan (30x20cm) kist hidatiği olan 32 yaşındaki bayan ...
 • Gürer, Sezer; Kafkaslı, Ayşe; Gürel, Mehmet; Demirkıran, Ahmet E. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Bu makalede, laparoskopi destekli vqjinal histerektomi sonrasında trokar yerinden herniye olan ve daha sonra da strangüle olarak perforasyon gelişen bir olgu sunulmaktadır. Hastaya, trokar yeri bir insizyon haline ...
 • Şahin, Mustafa; Imrıe, Clement W. (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Laparoskopik kolesistektomi günümüzde semptomatik kolelithiasis tedavisinde tercih edilen tedavi yöntemidir. Laparoskopik kolesistektomi esnasında safra ve safra taşları periton boşluğuna yayılabilir. Düşmüş safra ...
 • Yalçınkaya, İrfan; Soysal, Ömer; Kaya, Sadi; Çetin, Güven (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Akciğer ve trakeobronşial ağacın benign tümörleri çeşitlidir fakat nadir görülürler. 1989 ile 1994 yılları arasında, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde, 40 benign akciğer ...
 • Sönmez, Emine; Troısı, Catherine; Hollınger, F. Blaine; Ju Lın, Hsiang; Naem, Mohammed (Genel ve Dahili Tıp, 1996)
  Öz:Toplam 376 donör kanı anti-HCV yönünden ELISA ile (ikinci jenerasyon) test edildi. 164 örnekte (%40.95) anti-HCV negatif iken 212 serumda (%59.05) anti-HCV pozitif bulundu. 76 serum (%20.21) da HCV RNA pozitif bulundu. ...
 • Aydemir, Tülin; Taş, T. (Chimica Acta Turcica, 1996)
  The production of sugar alcohol esters by 1,3-specific lipase
 • Aydemir, Tülin; Özdemir, İlknur (Chimica Acta Turcica, 1996)
  Catalase immobilization on different inorganic carriers Öz:
 • Büyükberber, Süleyman; Akyol, Ömer; Kavutçu, Mustafa; Durak, İlker; Aydoğdu, İsmet (Turkish Journal of Cancer, 1996)
  Abstract:In this study, adenosine deaminase, xanthine oxidase and total superoxide dismutase activities were measured in sera and cerebrospinal fluids from 19 patients with acute lymphocytic leukemia and from 10 control ...