DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Erdil, Nevzat; Cihan, Hasan Berat; Erbaş, Fulya; Eroğlu, Tamer; Kaynak, Murat; Seçici, Serkan; Nisanlıoğlu, Vedat; Battaloğlu, Bektaş (Damar Cerrahi Dergisi, 2008)
  Öz:ÖZET Amaç: Uzun safen veni striping (SVS) işlemi sırasında; varis teline zeytin (olive) takılması nedeniyle ortaya çıkan kitle etkisine bağlı olarak safen sinir hasarı oluşabilir. Bu çalışmada SVS işleminde bu komplikasyonun ...
 • Ölmez, Aydemir; Aydın, Cemalettin; Söğütlü, Gökhan; Kırımlıoğlu, Hale; Ersan, Veysel; Kayaalp, Cüneyt (Fırat Tıp Dergisi, 2009)
  Öz:Safra kesesi yerleşimli heterotopik pankreasın semptomatik olması son derece nadirdir. Bildirilen olguların çoğunda heterotopik pankreas patolojik inceleme sonrası tesadüfen saptanmıştır. Yirmibir yaşında erkek hasta ...
 • Tardu, Ali; Yağcı, Mehmet Ali; Karagül, Servet; Işık, Burak; Yılmaz, Sezai (İstanbul Medical Journal, 2016)
  Öz:Safra kesesi adenomları pediatrik yaş grubunda oldukça seyrek rastlanır. Adenomlar nadiren hemobilia nedeni olabilirler. 7 yaşındaki erkek hasta, üst GİS endoskopisinde ampulla vateride pıhtı ve aktif kanama görülmesi ...
 • Ateş, Mustafa; Dirican, Abuzer; Kara, Cengiz; Yılmaz, Sezai (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010)
  Öz:Ektopik karaciğer genellikle üst abdomende ve daha sık safra kesesinde görülür. Altmışbir yaşında bayan ve 47 yaşında erkek hastada laparoskopik kolesistektomi esnasında safra kesesinde ektopik karaciğer dokusu tespit ...
 • Kocakuşak, Ahmet; Arıkan, Soykan; Demirbağ, R. Nilgün; Ton, Özlem; Tarlacı, Ahmet; Şentürk, Orçun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004)
  Anatomik pankreas bezi sınırları dışında yer alan pankreas dokusu, heterotopik pankreas olarak tanımlanmaktadır. Köken ve yayılımlarına bağlı olarak, bu lezyonlar göreceli olarak geç dönemde mukozaya yayılım gösteren ...
 • Cansel, Mehmet; Taşolar, Hakan; Yağmur, Jülide; Aktürk, Erdal; Karakuş, Yasin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Unroofed koroner sinüs sendromu nadir görülen bir kardiyak anomalidir. Genellikle persistan sol vena kava süperiyor eşlik etmektedir. Konjenital kardiyak anomalilerin tanısında transtorasik ve transözofajiyal ekokardiyografi ...
 • Koşar, Feridun (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1999)
  Sağ koroner arter ile hem sağ atrium hem sağ ventrikül arasında fistülün olması son derece nadirdir. Bu yazı göğüs ağrısı ile hastanemize başvuran sağ koroner arter ile sağ atrium ve sağ ventrikül arasında fistülü olan bir ...
 • Akkılıç, M. Emin (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002)
  Öz:Sağlık hizmetleri kişilerin sağlığının korunması, teşhis, tedavi ve bakım için kişisel ve kurumsal olarak kamu veya özel şahısların vermiş olduğu hizmetler olarak tanımlanabilir. Sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda ...
 • Altunışık, Nihal; Özcan, Hamdi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Dermatofitik deri infeksiyonları insan, hayvan, toprak kaynaklı olabilir. Bu çalışmada, tinea kapitis profunda tanılı iki kardeşin epilasyonunu yapan 25 yaşındaki bir bayan doktorda gelişen tinea korporis infeksiyonu ...
 • Aylaz, Rukiye; Kaya, Burhanettin; Dere, Nilgün; Bal, Yusuf; Karaca, Zeynep (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007)
  Amaç: Bu çalışma, Sağlık Yüksekokulu öğrencileri arasındaki depresyon sıklığını ve etkileyen etkenleri belirle­mek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Çalışmaya katılan 236 öğrencinin ...
 • Kaya, Mine; Aylaz, Rukiye; Yurdagül, Yağmur; Güneş, Gülsen (Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007)
  İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin (n=190) HIV/AIDS hakkında tutumlarını ve bilgi düzeylerini saptamak amacıyla düzenlenmiş tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmacılar tarafından ...
 • Soysal, Ömer; Aydın, Abdullah; Ünsaldı, Sami; Ege, Erdal; Gülcüler, Metin; Özdemir, Hasan; Gülcan, Öner; Çıralık, Harun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Akciğer transplantasyonunda donör azlığı ve rejeksiyon çok önemli sorunlardır. Ebeveynden lob transplantasyonu bu sorunlara çözüm olabilir. Merkezimiz hayvan laboratuarında bir anneden iki yavruya birer akciğer lobu ve bir ...
 • Tuncer, Cemal; Özdemir, Ramazan; Güven, Aytekin; Sezgin, Alpay T.; Pekdemir, Hasan; Komşuoğlu, Baki (MN Kardiyoloji, 1997)
  Öz:Kardiyovasküler hastalıklarda nispeten yeni suçlu unsurlardan birisi QT dispersiyonudur. Standart 12 derivasyon elektrokardiyogramda QT intervalleri arasındaki farkın fazla olması homojen olmayan myokard repolarizasyonu ...
 • Kerkez, Fatma İlker (İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2012)
  Öz:Hareket çocuğun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişiminin önemli bir parçasıdır. Çocuklarda hareketsizlik yaşam şekline bağlı hastalıklarda risk faktörü olarak görülmektedir. Bu nedenle okul öncesi dönemden başlayarak ...
 • Özerol, İbrahim Halil; Aşgın, Nergis; Durmaz, Bengül; Kalcıoğlu, M. Tayyar (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Öz:Moraxella catarrhalis, üst solunum yollarında bulunabilen ve lokal veya sistemik enfeksiyonlara neden olan potansiyel patojen bir bakteridir. Suşların çoğu beta-laktamaz üretir ve beta-laktam antibiyotiklere dirençlidir. ...
 • Esenkaya, İrfan (Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2002)
  Öz:Amaç: Sakroiliak eklemi oluşturan eklem yüzleri/fasies artikularisler ile komşu kemik bölgelerinin morfolojik ölçümlerini kuru kemik örnekleri üzerinde yaparak, bölgenin posterior iliak kanat üzerindeki izdüşümünü ...
 • Esenkaya, İrfan (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye;Girilmedi;Girilmedi, 2002)
  Öz:Amaç: Sakroiliak eklemi oluşturan eklem yüzleri/fasies artikularisler ile komşu kemik bölgelerinin morfolojik ölçümlerini kuru kemik örnekleri üzerinde yaparak, bölgenin posterior iliak kanat üzerindeki izdüşümünü ...
 • Aydın, Cemalettin; Ölmez, Aydemir; Pişkin, Turgut; Gönültaş, Fatih; Kayaalp, Cüneyt; Yılmaz, Sezai (Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2009)
  Öz:AMAÇ: Posteriora fikse nüks rektum kanserli olgularda yapılan abdominosakral rezeksiyonları incelemek. YÖNTEMLER: Yaşları 25-63 arasında olan beş erkek, bir kadın toplam altı olgu ameliyat edildi. Tümüne daha önceden ...
 • Ercan, Halil Fazıl (Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2019)
  Öz:Eski çağlardan günümüze kadar yaşamımız içerisinde varlığını sürdüren anahtar, insanın hem kendisini hem de değerli gördüğü eşyalarını korumak ve saklamak için kullandığı önemli bir araç olmuştur. Anahtarlar; korumak ...
 • Sayan, Şule (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 2016)
  Öz:Şiddet günümüz toplumlarının maruz kaldığı sosyal problemlerden biridir. Geçmişten günümüze çalışmalarında acı ve şiddeti görselleştiren sanatçı, 1960'lardan itibaren şiddeti performanslarla, beden sanatıyla, hazır ...