DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Submit Date

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Submit Date

Sort by: Order: Results:

 • Türkol, Elvan; Güneş, Gülsen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu araştırma İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde ihtisas yapan asistanların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkilendiği değişkenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel ...
 • Oltuluoğlu, Hatice; Başer, Mürüvvet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu araştırma Malatya il merkezinde yaşayan, 15–49 yaş grubu evli kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemleri ve seçme nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemi; Malatya ...
 • Şimşek, Gökçe; Vuralkan, Erkan; Tokgöz, Sibel Alicura; Hudaynazarov, Utkur; Akın, İstemihan; Köybaşıoğlu, Fulya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Onkositoma benign tükrük bezi tümörlerinin %2’sini oluşturan nadir bir neoplazidir. Genelde 6. dekatta görülür ve kadın/erkek oranı 1:1’dir. Bu tümörlerin büyük çoğunluğu parotis glandına yerleşir, diğer tükrük bezlerinde ...
 • Bayındır, Tuba; Çetinkaya, Zekeriya; Toplu, Yüksel; Akarçay, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  sialolitiazis tükürük bezlerinde en sık görülen hastalıklardan biri olup, erişkin popülasyonda görülme sıklığı 12/1000’dir. Bununla birlikte tükürük bezi taşlarının büyük bir kısmı submandibular bez ve veya kanalında oluşur. ...
 • Elbe, Hülya; Eşrefoğlu, Mukaddes (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  İlk kez 1881 yılında Kolliker tarafından farklı bir hücre tipi olarak tanımlanan Clara hücreleri küçük hava yollarında bulunan, sil içermeyen, sekretuar hücrelerdir. Diğer epitel hücreleri arasında kubbe biçimli morfolojileri ...
 • Taşlıdere, Elif; Eşrefoğlu, Mukaddes (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Retikulum hücreleri, retikulum liflerini sentezleyen fibroblast benzeri hücrelerdir. Yıldız şeklindedirler. Bu hücrelerin sitoplazmik uzantıları retikulum lif demetlerini sararak yapısal elemanları lenfatik doku ve organların ...
 • Elbe, Hülya; Kuruş, Meltem; Kazancı, Alper; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu çalışmada, sıçan ileumunda yaşa bağlı olarak değiştiği düşünülen villusların sayısını, yüksekliğini, genişliğini ve goblet hücre sayısını incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 24 adet dişi Sprague Dawley ...
 • Bayındır, Tuba; Karataş, Erkan; Çetinkaya, Zekeriya (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Meniere hastalığı, fluktuan, başlangıçta düşük sonradan tüm frekansları tutan sensörinöral tip işitme kaybı, tinnitus, aural dolgunluk ve tekrarlayan vertigo atakları ile karakterize bir iç kulak hastalığıdır. Bazı vakalarda ...
 • Bayındı, Tuba; Kablan, Yüksel; Çiçek, Mehmet T; Erdem, Tamer (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Melkersson Rosenthal Sendromu, tekrarlayan fasiyal paralizi, ağrısız ve gode bırakmayan orofasiyal ödem, fissürlü dil triadı ile karakterize, etiyolojisi net olarak bilinmeyen ve nadir görülen bir hastalıktır. Klasik triadın ...
 • Aytaş, Özgür; Kartalcı, Şükrü; Ünal, Süheyla (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Günümüzde organ nakli konusundaki en önemli problem, organ bağışı oranlarının çok düşük olmasıdır. Organ bağışı konusunda hasta ve yakınlarını bilgilendirme ve yönlendirmede önemli rolü olan sağlık çalışanlarının, inanç ...
 • Demir, Tamer; Savur, Fatma; Kaya, M. Kaan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Kliniğimizde takip ettiğimiz endoftalmili olgularda medikal ve cerrahi tedavinin görme düzeylerine olan etkisini değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Fırat Üniversitesi Hastanesinde Ocak 2005-Eylül 2009 tarihleri arasında ...
 • Şamdancı (Türkmen), Emine; Aydın, Burcu; Eroğlu, Mehtap; Bat, Seçil; Kırımlıoğlu, Hale (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  56 yaşında kadın hasta uterin leiomyom nedeni ile total abdominal histerektomi ve bilateral salpingooferektomi ameliyatı olmuştur. Sol overdeki 0.7cm çapında solid, düzgün sınırlı kitle, histopatolojik ve immünohistokimyasal ...
 • Ermiş, Hilal; Gülbaş, Gazi; Yumrutepe, Tuncay; İn, Erdal; Mutlu, Levent Cem; Günen, Hakan; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Bilinen en eski meslek hastalıklarından biri olan silikozis, solunabilir büyüklükteki silika kristallerinin akciğer dokusunda geri dönüşümsüz ve ilerleyici bir fibrotik reaksiyon oluşturması ile karakterize tedavisi olmayan ...
 • Köse, Evren; Beytur, Ali; Vardı, Nigar; Türköz, Yusuf; Ekinci, Nihat; Ekincioğlu, Zülal (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Metotreksat’ın neden olduğu böbrek hasarına karşı montelukast’ın etkileri araştırıldı. Gereç-Yöntem: 35 adet Wistar albino dişi sıçan 5 gruba ayrıldı: Grup I: Kontrol (K); Grup II: Montelukast (ML); Grup III: Metotreksat ...
 • Koluaçık, Selma; Güneş, Gülsen; Özer, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Bu araştırma, İnönü Üniversitesi öğrencilerinin ertesi gün hapı konusundaki bilgi durumları ve tutumlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 2005-2006 Öğretim yılı Bahar döneminde Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisat ve ...
 • Karaman, Handan Işın Özışık; Kabay, Sibel Canbaz; Kamışlı, Özden (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Elektroensefalografide fokal anormalliği olan 25 epileptik hastada, retrospektif olarak elektroensefalografi bulguları ile manyetik rezonans görüntüleme ve interiktal 99mTc-HMPAO single foton emisyon bilgisayarlı tomografi ...
 • Görgeç, Sündüz; Kuzucu, Çiğdem; Yetkin, Funda; Ersoy, Yasemin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz (GSBL) üreten Esherichia coli ve Klebsiella izolatları tüm dünyada önemli bir problemdir. Yeni bir glisilsiklin antibiyotik olan tigesiklin (GAR-936) çoğul ilaç direnci olan birçok ...
 • Beytu, Ali; Yakupoğulları, Yusuf (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Kronik prostatit, uzun süre antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyondur. Bu çalışmada, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üreten bir E. coli suşunun neden olduğu ve sık sık relaps gösteren bir kronik prostatit olgusu ...
 • Çakır, Ebru; Şamdancı, Emine; Beytur, Ali; Nurkabul, Zeynep; Aydın, N. Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Ksantogranülomatöz epididimo-orşit testisin, oldukça nadir görülen inflamatuar hastalığıdır. Bu durum, histopatolojik inceleme yapılmaksızın, klinik olarak malign testiküler tümörden ayırt edilemez. İngiliz literatüründe ...
 • Demirdağ, Hatice Gamze; Özcan, Hamdi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2011)
  Lenfanjioma sirkumskriptum (LS), deri ve subkutan dokuları etkileyen nadir bir vasküler malformasyondur. Genellikle renksiz sıvı, bazen kan ile dolu, ince duvarlı vezikül kümeleri ile karakterizedir. Lezyonlar kurbağa ...