DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Author "Canlı, Suzan"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Author "Canlı, Suzan"

Sort by: Order: Results:

 • Canlı, Suzan; Demirtaş, Hasan; Bozak, Ahmet; Doruk, Serpil (Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2013)
  Öz:Bu araştırmanın temel amacı, kadın eğitim denetmenlerinin eğitim denetmenliği mesleğine ilişkin düşüncelerini ve sorunlarını belirlemektir. Araştırmada genel tarama modeline dayalı betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma ...
 • Canlı, Suzan; Demirtaş, Hasan; Özer, Niyazi (İlköğretim Online (elektronik), 2015)
  Öz:Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin değişime yönelik eğilimlerini belirlemektir. Araştırma, tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evreni, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Adıyaman il ...
 • Canlı, Suzan; Demirtaş, Hasan; Özer, Niyazi (İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017)
  Öz:Bu araştırmada, okul müdürlerinin öğretmenlere güvenini öğretmenlerin algılarına dayalı olarak belirleyen geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ölçeğin açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı ...
 • Canlı, Suzan; Demirtaş, Hasan (Turkish Studies (Elektronik), 2018)
  Öz:Bu araştırmada okul müdürlerinin okul güvenliğini sağlamaya yönelik kullandıkları stratejileri belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseninde tasarlanan bu araştırmanın çalışma gurubu maksimum ...