DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Author "Ege, Erdal"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Author "Ege, Erdal"

Sort by: Order: Results:

 • Soysal, Ömer; Aydın, Abdullah; Ünsaldı, Sami; Ege, Erdal; Gülcüler, Metin; Özdemir, Hasan; Gülcan, Öner; Çıralık, Harun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Akciğer transplantasyonunda donör azlığı ve rejeksiyon çok önemli sorunlardır. Ebeveynden lob transplantasyonu bu sorunlara çözüm olabilir. Merkezimiz hayvan laboratuarında bir anneden iki yavruya birer akciğer lobu ve bir ...
 • Ege, Erdal; Soysal, Ömer; Cihan, Hasan Berat; Gülcan, Öner; Gülcüler, Metin; Özdemir, Hasan; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Ulnar arter anevrizması travmatik, aterosklerotik ve enfeksiyöz nedenlerle gelişebilir. Ekstremite arterlerinin anevrizmaları arasında ulnar artere ait anevrizma nadirdir. Anevrizmektomi ve brakioradial bazilik ven ...
 • Soysal, Ömer; Ege, Erdal; Kuzucu, Akın; Türköz, Rıza (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Etyoiojinin bulunamadığı veya bilinmediği ve ven /¿¡meninde trombüs mevcudiyeti He birlikte olan subklaviyan ven obstruksiyonuna Paget­Schroetter sendromu denmektedir. Öyküde sıklıkla tekrarlayıcı üst ekstrem/te kas ...
 • Cihan, Hasan Berat; Ege, Erdal; Gülcan, Öner; Gülcüler, Metin; Paç, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Derin ven trombozu tedavisinde fibrinolitik ajan olarak streptokinazın kullanması doza bağımlı olmayan öldürücü hemorajik komplikasyonlara sebep olabilir. Kliniğimizde derin ven trombozlu bir hastada streptokinaz ...
 • Cihan, Hasan Berat; Ege, Erdal; Gülcan, Öner; Türköz, Rıza; Paç, Mustafa (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1998)
  Açık kalp operasyonu gerektiren hastalıklar, servikal sempatektomi gerektiren hastalıklarla birlikte olduğu zaman, median sternotomi insizyonuyla heriki işlem aynı seansta yapılabilir. Bu yazıda mitral stenoz ve raynoud ...
 • Ege, Erdal; Battaloğlu, Bektaş; Paç, Mustafa; Paç, F. Ayşenur; Emmiler, Mustafa (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000)
  Öz:Sol atrial izomerizm, atrioventriküler kanal defetti, sistemik ve pulmoner venöz dönüş anomalisi, unroofed koroner sinüs, viseral situs inversus ve solpektoral adale yokluğu olan kompleks kardiyak anomalili 13 aylık ...
 • Ege, Erdal; Paç, Mustafa; Paç, F.Ayşenur; Battaloğlu, Bektaş; Hazar, Abdussamet; Emmiler, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Aorta-pulmoner window nadir görülen konjenital bir malformasyondur. Olguların yaklaşık yarısında yandaş konjenital anomalilerle birlikte bulunur. Patent duktus arteriosus ve aorta -pulmoner window’lu 4.5 aylık erkek çocuk ...
 • Paç, F. Ayşenur; Ege, Erdal; Paç, Mustafa; Battaloğlu, Bektaş; Emmiler, Mustafa; Akpınar, Beşir; Sarı, Süleyman; Pelik, Fatma (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2001)
  Ventriküler septal defekt, biküspit aort kapağından sonra en sık görülen konjenital kalp defektidir. İlk kez 1879 da Roger tarafından klinik bir antite olarak tanımlanmıştır. Her canlı 1000 doğumda, 1.5-2 oranında gözlenir. ...
 • Ege, Erdal; Paç, Mustafa; Hazar, Abdussamet; Emmiler, Mustafa; Elmalı, Nurzat (MN Kardiyoloji, 2001)
  Öz:Subklavian arter anevrizması çok nadir görülen bir anevrizmadır. En sık dıştan basıya bağlı olarak gelişmekle beraber, travma, ateroskleroz, kistik media nekrozu, tuberküloz lenfadenit invazyonuna bağlı olarak gelişebilir. ...
 • Erdil, Nevzat; Nisanoğlu, Vedat; Battaloğlu, Bektaş; Cihan, Hasan Berat; Gülcan, Öner; Ege, Erdal; Alat, İlker (Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2003)
  Öz:Amaç: Sol ventrikül anevrizması olan hastalarda anevrizmanın onarımı, yaşam süresi ve kalitesini iyileştiren önemli girişimlerden biridir. Bu çalışmada sol ventrikül anevrizması nedeniyle cerrahi olarak tedavi ettiğimiz ...
 • Ege, Erdal; Paç, Mustafa; Durmaz, Rıza; Bulut, Yunus; Hazar, Abdussamet; Emmiler, Mustafa; Aydın, Engin (Anadolu Kardiyoloji Dergisi, 2004)
  Öz:Amaç: Son çalışmalar klamidya pnömoni ile aterosklerotik kardiyovasküler hastalık arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. İnternal mammaryan (İMA) arterde (koroner baypas greft olarak kullanılan) C. Pneumoniae DNA sını ...
 • Cihan, Hasan Berat; Erdil, Nevzat; Nisanoğlu, Vedat; Çolak, Cengiz; Erdil, Feray; Ege, Erdal; Battaloğlu, Bektaş (Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2005)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada koroner bypass uyguladığımız diyabetik hastaların erken dönem sonuçlarını irdeledik. Materyal ve Metod: Haziran 2001 ile Kasım 2003 tarihleri arasında kliniğimizde koroner bypass ameliyatı yapılan 536 ...
 • Cihan, Hasan Berat; Erdil, Nevzat; Nisanoğlu, Vedat; Çolak, Cengiz; Erdil, Feray; Ege, Erdal; Battaloğlu, Bektaş (Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2005)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada koroner bypass uyguladığımız diyabetik hastaların erken dönem sonuçlarını irdeledik. Materyal ve Metod: Haziran 2001 ile Kasım 2003 tarihleri arasında kliniğimizde koroner bypass ameliyatı yapılan 536 ...