DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Author "Oğuz, Fatih"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Author "Oğuz, Fatih"

Sort by: Order: Results:

 • Kiliç, Süleyman; Esenkaya, İrfan; Oğuz, Fatih; Altunoluk, Bülent; Baydinç, Can (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2006)
  Bu yazıda mesanedeki foley kateter artığı ve iyatrojenik üretra yırtılmasına bağlı olarak 35 yaşında bir erkek hastada gelişen bir pelvik apse olgusunu sunmayı amaçladık.
 • Oğuz, Fatih; Güneş, Ali; Beytur, Ali; Söylemez, Haluk; Katı, Bülent; Şamdancı, Emine (Fırat Tıp Dergisi, 2011)
  Öz:Böbrek hücreli kanserler içerisinde; toplayıcı tübül (Bellini) kanserleri, oldukça ender görülür. Bu yazıda, kliniğimize 6 aydır süren sol lomber ağrı ve 1 kez hematüri yakınması ile başvuran 60 yaşında hasta sunulmaktadır. ...
 • Altıntaş, Ramazan; Beytur, Ali; Oğuz, Fatih; Çimen, Serhan; Akdemir, Ender; Güneş, Ali (Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology, 2013)
  Öz:Amaç: Kliniğimizde, minimal invaziv tedavi yaklaşımlarının çocuk taş hastalarının tedavisinde kullanım sıklıkları ve başarılarını karşılaştırdık. Gereç ve yöntemler: Ocak 2001-Aralık 2011 yılları arasında perkütan ...
 • Altıntaş, Ramazan; Oğuz, Fatih; Taşdemir, Cemal; Beytur, Ali; Çimen, Serhan; Güneş, Ali (Journal of Clinical and Experimental Investigations, 2013)
  Öz:Renal Hücreli Kanser genitoüriner sistemin en sık görülen malignitelerinden biridir ve yüksek mortalite oranlarına sahiptir. Hastaların %10-15’ i asemptomatiktir ve başka hastalıkların araştırılması için yapılan görüntüleme ...
 • Oğuz, Fatih; Altıntaş, Ramazan; Akdemir, Ender; Beytur, Ali; Taşdemir, Cemal; Güneş, Ali (Yeni Üroloji Dergisi, 2013)
  Öz:Buschke Löwenstein tümörü olarak ta bilinen dev kondiloma akuminata özellikle genital ve perianal bölgeyi tutan seksüel geçişli nadir bir hastalıktır. Human papilloma virüsünün (HPV) bu hastalığın gelişimindeki rolü ...
 • Oğuz, Fatih; Yıldız, Turan; Beytur, Ali; Söylemez, Haluk; Altıntaş, Ramazan; Şamdancı, Emine; Alan, Saadet (Turkish Journal of Medical Sciences, 2013)
  Öz (İngilizce):Aim: To evaluate 6 cases of inguinoscrotal ectopic adrenal nodules, which were detected in 2 hospitals. Materials and methods: A total of 296 male patients who had inguinoscrotal surgery between 2009 and ...
 • Altıntaş, Ramazan; Taşdemir, Cemal; Oğuz, Fatih; Beytur, Ali; Çimen, Serhan; Güneş, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2014)
  Amaç: Beden dışı şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi, erişkin hastalarda olduğu gibi çocuk yaş grubunda da son yıllarda sıkça uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada kliniğimizde böbrek ve üreter taşları ...
 • Altıntaş, Ramazan; Taşdemir, Cemal; Oğuz, Fatih; Beytur, Ali; Çimen, Serhan; Güneş, Ali (Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2014)
  Öz:Amaç: Beden dışı şok dalgaları ile taş kırma (ESWL) tedavisi, erişkin hastalarda olduğu gibi çocuk yaş grubunda da son yıllarda sıkça uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada kliniğimizde böbrek ve üreter taşları ...