DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Author "Oltuluoğlu, Hatice"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Author "Oltuluoğlu, Hatice"

Sort by: Order: Results:

 • Ege, Emel; Timur Taşhan, Sermin; Zincir, Handan; Oltuluoğlu, Hatice; Dursun, Selvihan (Türk Tabipleri Birliği, 2005)
  Bu çalışma gebelikte beslenmeyi değerlendirmek amacıyla kesitsel olarak planlanmıştır. Bu çalışmaya 15-49 yaş grubunda Malatya il merkezinde yaşayan 202 gebe kadın alınmıştır. Veriler Statistical Package for Social Sciences ...
 • Oltuluoğlu, Hatice; Başer, Mürüvvet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2012)
  Bu araştırma Malatya il merkezinde yaşayan, 15–49 yaş grubu evli kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemleri ve seçme nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemi; Malatya ...
 • Aksoy, Yeşim Derya; Karadağ, Ezgi; Oltuluoğlu, Hatice (STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2012)
  Öz:Amaç: Araştırmanın amacı, gestasyonel diyabetli kadınlarda sağlık durumu yönetimini değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan bu araştırma, 01.03.2010 - 31.08.2010 tarihleri arasında bir ...
 • Oltuluoğlu, Hatice; Günay, Ulviye; Aylaz, Rukuye (Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014)
  Öz:Bu niteliksel çalışma, infertil çiftlerin duygu durumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Bu çalışma İnönü Üniversitesi Tıp Merkezi İnfertilite Polikliniği'ne başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 14 kişi ile yapıldı. ...
 • Yağmur, Yurdagül; Oltuluoğlu, Hatice; Ergin, İlksen Orhan (Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019)
  Öz:Amaç: Bu çalışmanın amacı, intrauterin dönemde fetal cinsiyetin annelerin mutluluk düzeyine etkisini incelemekti. Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evrenini, bir devlet hastanesinin kadın doğum polikliniğine bir ...