DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Language "tur"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Language "tur"

Sort by: Order: Results:

 • Özlüoğlu, Levent N.; Saydam, Levent; Gürsel, Bülent; Yoloğlu, Saim (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 1995)
  Öz:Periferik sinir tutulumu lepranın değişik tipleri için sabit bir bulgu olarak bilinir. Beşinci ve 7. si¬nirlerin de tutuluyor olması geçmişte bazı otörleri hastalığın 8. sinir üzerine etkilerini araştırmaya zorla¬mıştır. ...
 • Çokkeser, Yaşar; Arıstegu, Miguel; Sanna, Mario (Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 1995)
  Öz:Orta fossa cerrahisi; işitmenin korunmasıyla birlikte temporal kemik ve kavernöz sinüse yaklaşı¬ma imkan veren önemli bir yöntemdir. Kafa tabanını tutan lezyonların erken safhada yakalanması bu fonksiyonel cerrahi ...
 • Atalay, Selçuk (Turkish Journal of Physics, 1995)
  Magnetic and magnetoelastic properties of rapidly solidified Fe-Si-B amorphous ferromagnetic wires and effect of the lenght on magnetic properties
 • Alan, A. T.; Atağ, S.; Aydın, Z. Z.; Kandemir, A.; Yılmazer, A. U. (Turkish Journal of Physics, 1995)
  SUSY at TeV scale gamma proton colliders
 • Oram, Osman; Tezel, Gülgün; Gürsel, Emin (MN Oftalmoloji, 1995)
  Öz:Topikal nonselektif beta blokörlerin kullanımının serum yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) kolesterol düzeyini düşürerelc koroner kalp hastalığı gelişim riskini artırabileceği çeşitli çalışmalarda gös¬terilmiştir. Bu ...
 • Bayrı, A.; Polat, H. (Turkish Journal of Physics, 1995)
  Multiple-Q structure and a first order phase transition in the square lattice
 • Özlüoğlu, Levent N. (Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 1995)
  Öz:Periferik sinir tutulumu lepranın değişik tipleri için sabit bir bulgu olarak bilinir. Beşinci ve 7. si¬nirlerin de tutuluyor olması geçmişte bazı otörleri hastalığın 8. sinir üzerine etkilerini araştırmaya zorla¬mıştır. ...
 • Saydam, Levent; Akbaşak, Akbaşak; Tecimer, Tülay (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, 1995)
  Baş boyun kanserlerinin gelişimi sırasında dura tutulumu Öz:Baş boyun tümörlerinin meninks tutulumuna yol açmaları çok nadir rastlanan bir durumdur. Bu tümörler daha çok lokal inflltrasyon yoluyla ilerleyen ve genellikle ...
 • Oram, Yasemin; Oram, Osman; Hazneci, Ersoy; Doğan, Gürsoy (İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Malatya, 1995)
  Öz:Bazal hücreli karsinoma nedeniyle mikroskobik kontrollü eksizyon uygulanan bir olguda medial kantus-Iaterial burun kökü yerleşimli defekt, glabella ve yanaktan çevrilen iki rotasyon flebi kombine edilerek kapatılmıştır. ...
 • Tuncer, Cemal; Özdemir, Ramazan; Güven, Aytekin; Pekdemir, Hasan; Sezgin, Alpay; Büyükberber, Süleyman; Kızılkaya, Nedim (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Hemodiyalizin sol ventrikül fonksiyonları üzerine olan etkilerini ekokardiyografi ile noninvaziv olarak incelemek için 11’i erkek, 6’sı kadın toplam 17 tane kronik böbrek hastası çalışıldı. Diyastolik fonksiyon parametrelerinden ...
 • Güner, Güntekin; Elmalı, Nurzat; Müezzinoğlu, Ü. Sefa; Gürfidan, Erol (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Eklem içi kırıklar eklem sertliği, def or mit e, ağrı ve post-travmatik artrite neden olur. Anatomik redaksiyon ve erken hareket, deformite ve sertliğin engellenmesi için gereklidir. Son yıllarda artroskopi, diz eklemi ...
 • Soysal, Ömer; Aydın, Abdullah; Ünsaldı, Sami; Ege, Erdal; Gülcüler, Metin; Özdemir, Hasan; Gülcan, Öner; Çıralık, Harun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Akciğer transplantasyonunda donör azlığı ve rejeksiyon çok önemli sorunlardır. Ebeveynden lob transplantasyonu bu sorunlara çözüm olabilir. Merkezimiz hayvan laboratuarında bir anneden iki yavruya birer akciğer lobu ve bir ...
 • Yakıncı, Cengiz; Gül, Abdülkadir; Gülcan, Hande; Küçükbay, Zehra; Rafik, Mehmet; Şahin, Aynur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Yaşları 2.5 ile 13 arasında değişen 21'i erkek, 9'u kız 30 semptomatik giardiazisli çocukta tedavi öncesi ve sonrasında serum çinko, bakır ve magnezyum seviyeleri ölçüldü. Tüm analizler "atomic absorption spectrophotometry" ...
 • Güner, Güntekin; Gürsoy, Feray; Elmalı, Nurzat; Akpolat, Nurten (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bel ağrısı genel populasyonda oldukça sık görülür. Deformitenin olmadığı non radiküler ağrılarda tedavi metodları halen tartışmalıdır. Disk ve diğer nedenlerden oluşan semptomatik bel ve bacak ağrılarında bir lokal anestetik ...
 • Bülbüloğlu, Ertan; Hasanoğlu, Adnan; Ertaş, Ertuğrul; Özen, Süleyman; Şahin, Mustafa; Aydın, Engin (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Tiroid nodüllerinde; malignemi ve malignité şüphesi, hipertiroidi, hava yollarına, özöfagusa bası bulgularının olması ve kozmetik nedenlerle tiroidektomi uygulanabilir. Prospektif olarak yapılan bu çalışmada 90 nodüler ...
 • Gürsoy, M. Harun; Demircan, Mehmet; Genç, Metin; Güneş, Gülsen; Uğuralp, Sema; Pehlivan, Erkan (İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1996)
  Öz:Korozif ösofagus yanıkları çocukluk çağında birçok somatik, ruhsal ve sosyal problemler yaratabilir. Majör komplikasyonlardan birisi de eğer işler kötü giderse çocuğun ösofagıısıınu kaybetmesidir. Bu gibi kazalarda en ...
 • Öztürk, Feral; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Bu araştırmada tavşan trakea ve akciğerlerindeki nöroendokrin hücreler ışık mikroskopik seviyede incelendi. Çalışmada 20 adet Yeni Zellanda albino cinsi tavşan kullanıldı. Nöroendokrin hücrelerin demonstrasyonu için gümüşleme ...
 • Ege, Erdal; Soysal, Ömer; Cihan, Hasan Berat; Gülcan, Öner; Gülcüler, Metin; Özdemir, Hasan; Paç, Mustafa (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Ulnar arter anevrizması travmatik, aterosklerotik ve enfeksiyöz nedenlerle gelişebilir. Ekstremite arterlerinin anevrizmaları arasında ulnar artere ait anevrizma nadirdir. Anevrizmektomi ve brakioradial bazilik ven ...
 • Özbek, Emin; Özkan, Semih; Özsan, Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Prostat iğne biyopsisi prostat kanseri tanısında, histolojik tanı verebilen en önemli tanı yöntemidir. Kanama, bilinen en sık komplikasyonu olmasına rağmen tedaviyi gerektiren kanama dahil komplikasyon bildirilmemiştir. ...
 • Yalçınkaya, İrfan; Soysal, Ömer; Kaya, Sadi; Çetin, Güven (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1996)
  Akciğer ve trakeobronşial ağacın benign tümörleri çeşitlidir fakat nadir görülürler. 1989 ile 1994 yılları arasında, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği’nde, 40 benign akciğer ...