DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Anadolu Psikiyatri Dergisi"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Anadolu Psikiyatri Dergisi"

Sort by: Order: Results:

 • Özcan, M. Erkan; Yurtsızoğlu, Özlem; Balki, Selvin; Altay, Zuhal; Eğri, Mücahit (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2000)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada bel ağrısı olan hastalarda gözlenen depresif belirti ve bulguların fiziksel sağaltım yöntemlerine nasıl yanıt verdiği incelenmiştir. Yöntem: Lomber disk hernisi olan 42 hastaya bel ağrısını azaltmak ...
 • Kaya, Burhanettin; Ünal, Süheyla; Çetinarslan, Berrin (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2000)
  Öz:Bu yazıda, herhangi bir tıbbi hastalığı ya da eşlik eden psikiyatrik bozukluğu olmaksızın psikojenik polidipsi sergileyen 34 yasında bir kadın olgu sunduk. Bu olgudan yola çıkarak psikojenik polidipsinin olası etiyolojilerini ...
 • Ünal, Süheyla; Özcan, Yarkın; Emul, H. Murat; Çekem, A. Bülent; Elbozan, H. Birgül; Sezer, Özlem (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2001)
  Metin Dili:Türkçe Öz:Bu çalışmanın amacı Malatya'da ruhsal sorunları açıklama ve çare arama davranışlarının genel niteliklerini araştırmaktır. Yöntem: Örneklem psikiyatri polikliniğine ilk kez başvuran psikiyatri hastalarından ...
 • Fadıllıoğlu, Ersin; Kaya, Burhanettin; Erdoğan, Hasan; Emre, Memet Hanifi; Ünal, Süheyla (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2001)
  Öz:Amaç: Depresyonlu olgularda egzersiz sonrası plazma glutatiyon peroksidaz (GSH-Px) ve ksantin oksidaz (X0) aktiviteleri ile plazma NO seviyesinde olan değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Genel Sağlık ...
 • Karlıdağ, Rifat; Ünal, Süheyla; Yoloğlu, Saim (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2001)
  Öz:Amaç: Malatya ili merkezinde çalışan hekimlerin tükenmişlik düzeylerinin aleksitimi düzeyleri ve bazı sosyodemografik değişkenlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Veriler, çalışmaya katılan 384 hekimden ...
 • Elbozan, Birgül; Kaya, Burhanettin; Yalvaç, Dilek; Emul, H. Murat; Kaya, Mine; Ünal, Süheyla (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2003)
  Öz:Amaç: Depresyon, çökkün bir duygu durumunun varlığı ve yaşamdan zevk almama ile birlikte, düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama ve durgunluk, değersizlik, isteksizlik, güçsüzlük, karamsarlık ve fizyolojik işlevlerde ...
 • Kaya, Mine; Güneş, Gülsen; Kaya, Burhanettin; Pehlivan, Erkan (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2004)
  Öz:Amaç: Gençlerin kişilik gelişimlerinde, şiddet eğilimi ve ilgili davranışlar kadar boyun eğici davranışlar da önemli yer tutmaktadır. Şiddet davranışı gösterenlerin daha otoriter ve kontrolcü oldukları, boyun eğici ...
 • Cumurcu, Elbozan Birgül; Karlıdağ, Rıfat; Saraç, Kaya; Ünal, Süheyla; Özcan, Cemal (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2004)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada, remisyon dönemindeki bipolar affektif bozukluklu hastalarda lityum ve olanzapin tedavisi ile beyin manyetik rezonans spektroskopi (MR spektroskopi) bulgularındaki değişiklikler ve bunun nöroprotektivite ...
 • Ünal, Süheyla; Çakıl, Gönül; Elyas, Zeynep (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2006)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklarda hastaların ayaktan izleme gelmeme nedenlerini saptamayı amaçladık. Yöntem: 1998-2004 yılları arasında kliniğimizde yatarak tedavi gören psikotik hastalardan, ...
 • Kaya, Yaşar; Ünal, Süheyla (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2006)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada psikotik bir hastanın cinsiyetinin hastalığının algılanmasına, hastalığının yüklendiği nedenlere ve çözüm önerilerine etkisi araştırıldı. Yöntem: Yüz yetmiş iki denek ile yapılan bu kesitsel araştırmada ...
 • Aylaz, Rukiye; Kaya, Burhanettin; Dere, Nilgün; Bal, Yusuf; Karaca, Zeynep (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2007)
  Amaç: Bu çalışma, Sağlık Yüksekokulu öğrencileri arasındaki depresyon sıklığını ve etkileyen etkenleri belirle­mek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Çalışmaya katılan 236 öğrencinin ...
 • Kartalcı, Şükrü; Özsoy, Saliha; Ünal, Süheyla; Eşel, Ertuğrul (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2010)
  Öz:Amaç: Kadınların depresyona erkeklerden daha çok yakalanması, cinsiyet hormonlarının bu hastalığın etiyoloji-sinde bir etkisinin olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmanın amacı depresyonlu kadınlarda testosteron ve ...
 • Kartalcı, Şükrü; Ünal, Süheyla; Özdemir, Serdal (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011)
  Öz:Bu olgu sunumunda, adli ve psikiyatrik yönden, frontal lob sendromlu (FLS) bir hasta tartışılmıştır. Otuz dokuz yaşındaki kadın hastada, travmatik beyin hasarından sonra, günlük yaşam aktivitelerinde şiddetli bozulmalar ...
 • Almış, Behice Han; Cumurcu, Birgül Elbozan; Özcan, A. Cemal; Ünal, Süheyla (Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2013)
  Öz:Amaç: Bu çalışmada konversiyon bozukluğu alt tipi olan psödonöbetli hastalarda vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller (vestibular evoked myogenic potentials-VEMP) uygulaması ile alt beyin sapı etkilenimini ...