DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi"

Sort by: Order: Results:

 • Arpacı, Işıl; Baharçiçek, Abdulkadir (Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017)
  Öz:Türkiye'nin siyasal hayatında 1970'den itibaren yer almaya başlayan Milli Görüş partilerinin dış politika ile ilgili görüşleri zaman içerisinde değişiklik göstermekle birlikte, örneğin Avrupa Birliği konusunda olduğu ...
 • Atli, Abdullah; Kaya, Mehmet (Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017)
  Öz:Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin mesleki kişilik tiplerinin cinsiyet ve öğrenim gördükleri fakültelere göre düzey ve sıralamalarını belirlemektir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim ...
 • Aslan, Mahire; Kalkan, Handan (Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018)
  Öz:Bu araştırmada ortaokul ve lise öğretmenlerinin özyeterlik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2017- 2018 eğitim- öğretim yılında, Malatya ...
 • Deste, Mustafa; Halifeoğlu, Melike (Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019)
  Öz:Günümüzde benzer fiyat ve kalitede ürünlerin satılması ikame mal alternatiflerini artmıştır. Bu durum marka sadakatinin sağlanmasını güçleştirmiştir. Perakende sektöründe birçok ürün sunulması, bu hizmeti sunan satış ...