DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Dicle Tıp Dergisi"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Dicle Tıp Dergisi"

Sort by: Order: Results:

 • Tabel, Yılmaz; Sandıkkaya, Ayşe; Güngör, Serdal; Özgen, Ünsal (Dicle Tıp Dergisi, 2009)
  Öz:Methemoglobin (MetHb), hemoglobin molekülündeki Fe+2’nin Fe+3 şeklinde okside formda olmasını tanımlar. Konjenital ya da edinsel olabilir. Edinsel methemoglobinemi yapan çok sayıda ajan bilinmektedir. Kan MetHb düzeyi ...
 • Ölmez, Aydemir; Doğan, Reşat; Aydın, Cemalettin; Pişkin, Turgut; Kayaalp, Cüneyt (Dicle Tıp Dergisi, 2009)
  Öz:Mirizzi sendromu safra kesesi taşı hastalığının nadir bir komplikasyonu olup, bu hastaların yaklaşık %1’ inde meydana gelmektedir. Modern görüntüleme tekniklerine rağmen bazı olgular ameliyat öncesi dönemde belirlenememektedir. ...
 • Pişkin, Turgut; Ara, Cengiz; Dirican, Abuzer; Özgör, Dinçer; Ünal, Bülent; Yılmaz, Sezai (Dicle Tıp Dergisi, 2010)
  ABSTRACT Hydatid cyst of liver is generally asymptomatic unless leading to complications. Spontaneously or trauma induced perforation of cyst into peritoneum is one of that complications. Rupture into the abdominal ...
 • Dirican, Abuzer; Sümer, Fatih; Ünal, Bülent; Barut, Bora; Işık, Burak; Yılmaz, Sezai (Dicle Tıp Dergisi, 2011)
  Öz:Otuz dokuz yaşındaki bayan hasta sol lumbar şişlik ve ağrı şikayetleri ile polikliniğe başvurdu. Hastanın aile öyküsünde 19 yaşındaki kızının sol gastrokinemius kasında primer kist hidatik sebebiyle bir yıl önce ameliyat ...
 • İnce, Volkan; Ateş, Mustafa; Dirican, Abuzer; Şamdancı, Emine; Usta, Sertaç (Dicle Tıp Dergisi, 2011)
  Öz:Gastrik schwannoma, sinir hücresi kılıfından kaynaklanan, nadir görülen benign bir neoplazidir. Kesin tanısı histopatolojik ve immünohistokimyasal inceleme yöntemler ile konan gastrik schwannomalar cerrahi rezeksiyon ...
 • Dadaş, Erdoğan; Yıldız, Duran; Şamdancı, Emine Türkmen (Dicle Tıp Dergisi, 2013)
  Öz:Plevral soliter fibröz tümör (PSFT) nadir görülen ve genellikle benign karakterli bir tümördür. Bu tümörler daha çok 6. ve 7. dekatlarda ortaya çıkmakta olup her iki cinsi eşit etkilemektedir. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ...
 • Duman, Serdar; Kızılay, Ahmet (Dicle Tıp Dergisi, 2013)
  Öz:Rinolit, nazal kavitede yerleşmiş bir nidus etrafında tuz ların birikmesi sonucu meydana gelen mineralize kitledir. Hastaların başlıca şikayetleri kötü kokulu burun akıntısı ve burun tıkanıklığıdır. Nadiren şikayet ...
 • Kılıç, Talat; Ermiş, Hilal; Kaya, Omar; Alan, Hakan (Dicle Tıp Dergisi, 2014)
  Öz:Pulmoner emboli (PE) için risk faktörünün bilinmesi, bu hastalığın erken tanı ve tedavisinin düzenlenmesine önemli katkı sağlamaktadır. Pek çok hastada akkiz veya kalıtsal risk faktörü bulunmasına rağmen, bu hastaların ...
 • Dadaş, Erdoğan; Petik, Bülent; Akatlı, Ayşe Nur; Çolak, Deniz (Dicle Tıp Dergisi, 2014)
  Öz:Elastofibroma dorsi nadir görülen bir yumuşak doku tü- mörüdür. Oluşumunda kol gücüyle çalışan insanlarda skapulanın toraks duvarına aşırı sürtünmesi veya genetik faktörler sorumlu tutulur. Tanısında toraks bilgisayarlı ...
 • Çelik, Hüseyin; Ediz, Caner; Çamtosun, Ahmet; Altıntaş, Ramazan; Taşdemir, Cemal (Dicle Tıp Dergisi, 2015)
  Yıl: 2015Cilt: 22Sayı: 1ISSN: 1300-1744Sayfa Aralığı: 76 - 77 Metin Dili:İngilizce Öz: Başlık ( ):Hayatı Tehdit Eden Ban Otu Zehirlenmesi Öz ( ):
 • Çelik, Hüseyin; Camtosun, Ahmet; Ediz, Caner; Topcu, İbrahim; Altıntaş, Ramazan; Taşdemir, Cemal (Dicle Tıp Dergisi, 2016)
  Öz:Amaç: Çalışmanın amacı, taş hastalığının endemik ol- duğu ve sık üreterorenoskopi yapılan iki farklı şehirdeki üniversite hastanesi ve devlet hastanesinde yapılan üre- terorenoskopik litotripsi sonrası üreteral stent ...