DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi"

Sort by: Order: Results:

 • Üstüner, Mehmet; Demirtaş, Hasan; Cömert, Melike; Özer, Niyazi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009)
  Öz:Bu araştırmada ortaöğretim öğretmenlerinin öz-yeterlik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerin görüşlerinin; cinsiyet, branş, mesleki kıdem, görev yapılan okul türü ve en son mezun olunan yükseköğretim ...
 • Merter, Feridun; Kartal, Şefik; Çağlar, İsmail (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012)
  Öz:Bu çalışma İngilizce öğretmenlerinin ortaöğretim İngilizce dersi yeni öğretim programına ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Araştırma Genel Tarama Modeli kapsamında ilişkisel ...
 • Arslan, Pelin Yüksel (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017)
  Öz:Eğitsel materyaller, öğretimi görselleştirerek ve somutlaştırarak öğrenmeyi kolaylaştırır. Eğitim fakültelerinde 'Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı' (ÖTMT) dersinde öğretmen adayları eğitsel materyaller ...
 • Kaya, Mehmet Siyabend; Yıldırım, Taşkın; Atlı, Abdullah (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018)
  Öz:İki aşamalı olarak yürütülen bu çalışmanın ilk aşamasında, lise öğrencilerinin yaşadıkları gelişimsel sorunları belirleyebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır; ikinci aşamasında ise ...