DSpace Repository

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Retina-Vitreus"

Browsing Araştırma Çıktıları | TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu by Publisher "Retina-Vitreus"

Sort by: Order: Results:

 • Doğanay, Selim; Er, Hamdi; Özcan, Cemal; Evereklioğlu, Cem (Retina-Vitreus, 2001)
  Öz:Optosiliyer venöz şant damarları başta optik sinir meningiomu olmak üzere, optik sinir gliomu, optik sinirin araknoid kisti, optik sinir kolobomu, santral retinal ven oklüzyonu, optik sinir druzeni, kronik atrofik papil ...
 • Er, Hamdi; Doğanay, Selim (Retina-Vitreus, 2004)
  Öz:Amaç: Kafa travması sonrası meydana gelen bilateral premakular subhyaloid hemoraji vakasını sunmak. Vaka: 54 yaşında erkek hasta kendi tarımsal arazisinde çalışması sırasında kullandığı traktörden düşmesi sonucu meydana ...
 • Er, Hamdi; Yakıncı, Cengiz (Retina-Vitreus, 2005)
  Öz:Amaç: Bebek hastada aseptik menenjit sonrası gelişen bilateral premakular subhyaloid kanamayı rapor etmek. Metod: 14 aylık erkek bebekte menenjit sonrası bilateral subhyaloid kanama gelişti. Bebeğin sistemik laboratuvar ...
 • Doğanay, Selim; Fırat, Penpegül; Er, Hamdi (Retina-Vitreus, 2006)
  Öz:Otuz yedi yaşında erkek olgu rutin göz muayenesi için polikliniğimize baş vurdu. Sağ göz fundus muayenesinde, optik sinirin alt tarafında yaklaşık bir optik sinir büyüklüğünde yuvarlak, soluk retinal alan ve bu alanın ...
 • Doğanay, Selim; Koç, Bekir; Çankaya, Cem; Düz, Cem; Bilak, Şemsettin (Retina-Vitreus, 2010)
  Öz:Amaç: Diyabetik olgularda pars plana vitrektomiden (PPV) önce uygulanan intravitreal bevacizumabın cerrahi başarıya olan etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Tüm hastalar ameliyat öncesi bevacizumab uygulananlar (Grup ...
 • Doğanay, Selim; Koç, Bekir; Çankaya, Cem; Demirel, Soner (Retina-Vitreus, 2011)
  Öz:Amaç: Silikon yağı boşaltılmasında kullanılan 23 ve 20 Gauge (G) sklerotomi tekniklerini karşılaştırmak. Gereç ve Yöntem: Retina dekolmanı ve proliferatif diyabetik retinopatinin komplikasyonları nedeniyle pars plana ...
 • Koç, Bekir; Doğanay, Selim; Çankaya, Cem (Retina-Vitreus, 2011)
  Öz:Amaç: Pars plana vitrektomi ile kombine fakoemülsifikasyon (FAKO) ve göz içi lens (GİL) implantasyonu cerrahisi sonuçlarımızı değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: PPV ile kombine FAKO cerrahisi+GİL uygulanan 29 olgunun 29 ...
 • Doğanay, Selim; Bilak, Şemsettin; Kütükde, Derya (Retina-Vitreus, 2013)
  Öz:Amaç: Pars plana vitrektomi (PPV), iç limitan membran (İLM) soyulması ve göz içi tamponad olarak gaz uygulaması sonrasında, üç günlük yüzüstü yatış pozisyonu önerilen idiyopatik maküla deliği (MD) hastalarının, anatomik ...
 • Çankaya, Cem; Cumurcu, Tongabay; Doğanay, Selim (Retina-Vitreus, 2013)
  Öz:Çalışmamızda, vitreus içi Ranizumab (Lucentis®) uygulaması sonrası Acitenobacter Baumannii endoftalmisi gelişen bir olguyu sunmayı amaçlamaktayız. Yetmişdokuz yaşında erkek hasta, her iki gözünde görme azlığı şikayeti ...
 • Türkçüoğlu, Peykan; Güler, Mete; Yılmaz, Turgut (Retina-Vitreus, 2015)
  Öz:Yirmiüç yaşında kadın hasta doğumdan iki hafta sonra sağ gözünde ortaya çıkan ani görme kaybı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Görme keskinlikleri sağ gözde parmak sayma, sol gözde ise 0.1 logMAR seviyelerinde idi. ...
 • Dikci , Seyhan; Genç, Oğuzhan; Yılmaz, Turgut; Gök, Zarife Ekici (Retina-Vitreus, 2015)
  Öz:Esansiyel trombositoz nadir görülen, trombosit sayısının arttığı, klinik olarak asemptomatik olabildiği gibi kanama ve tromboz ile de seyredebilen, myeloproliferatif bir hastalıktır. Tanı için diğer myeloproliferatif ...
 • Demirel, Ersin Ersan; Dikci, Seyhan; Genç, Oğuzhan; Yılmaz, Turgut (Retina-Vitreus, 2015)
  Öz:Retinitis pigmentoza (RP); dünya genelinde en yaygın görülen, fotoreseptör hücrelerinin ilerleyici kaybı ve retinal pigment depositleriyle karakterize kalıtsal bir grup retinal dejeneratif hastalıktır. İzole olarak da ...
 • Cumurcu, Tongabay; Cumurcu, Birgül Elbozan; Zayman, Esra Porgalı; Çavdar, Müfide; Nurlu, Kayhan; Doğanay, Selim (Retina-Vitreus, 2017)
  Öz:A 36 year-old male patient who developed central serous retinop- athy (CSR) presumed to result from intake of sertraline hydro- chloride (100 mg per day) during one year. A complete ocular examination, color vision ...
 • Yılmaz, Turgut (Retina-Vitreus, 2018)
  Öz:The viteoretinal interface has been identifi ed as the site of many different forms of retinal pathology. The posterior vitreous cortex con- sists of densely packed collagen fibrils that insert superficially into the ...
 • Özer, Murat Atabey; Özen, Serkan; Polat, Nihat; Öğreden, Ercan; Demirelli, Erhan; Beytur, Ali; Küçüksümer, Yaşar (Retina-Vitreus, 2018)
  Öz:Objective: To investigate the effects of tadalafi l on macular parameters and choroidal thickness in diabetic patients with erectile dysfunction (ED). Materials and methods: Total 37 diabetic patients with ED were ...