DSpace Repository

Uluslararası Enformasyon Akışında Dengesizliğe Sebep Olan Etkenler

Show simple item record

dc.contributor.author Enserov, Vefalı
dc.date.accessioned 2020-07-19T15:53:04Z
dc.date.available 2020-07-19T15:53:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Enserov, V . (2019). ULUSLARARASI ENFORMASYON AKIŞINDA DENGESİZLİĞE SEBEP OLAN ETKENLER . İNİF E - Dergi , 4 (2) , 59-91 . en_US
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17091
dc.description.abstract Özet Bir uluslararası iletişim sorunu olarak 1960’lı yıllardan itibaren fark edilmeye başlanan tek taraflı enformasyon akışı, bilim çevreleri tarafından yapılan tartışmalarla uzun süre dünya gündeminde yer edinmiştir. Ekonomisi güçlü, gelişmiş kapitalist ülkelerden gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere yönelik tek yönlü bir seyir izleyen uluslararası enformasyon akışının gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu, özellikle UNESCO çerçevesinde hazırlanan MacBride Komisyon Raporu gibi çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. Böylece UNESCO da dâhil olmak üzere farklı uluslararası örgütler çeşitli toplantı, seminer ve konferanslar düzenleyerek söz konusu enformasyon akışı sorununun çözümü arayışına girmişlerdir. Yeni dünya enformasyon ve iletişim düzeni tartışmalarını da beraberinde getiren bu iletişim sorununun sebepleri de doğal olarak merak konusu olmuştur. Bu çalışmada uluslararası iletişim alanındaki tek taraflı enformasyon akışı sorununa sebep olan etkenlerin araştırılması amaçlanmıştır. Bu anlamda, iletişim alanındaki teknolojik gelişmelerden “serbest enformasyon akışı” kuralına, uluslararası iletişimdeki tekelleşmelerden uluslararası haber ajanslarına, küresel medya istasyonları ve reklam şirketlerine kadar tek yönlü enformasyon akışına neden olduğu düşünülen etkenler incelenerek konuya açıklık getirilmiştir. Farklı yorumlara ve bilimsel verilere dayanarak tartışılan söz konusu etkenlerin dengesiz enformasyon akışını oluşturan ve bu yönde süreci hızlandıran sebepler olarak kanıtlandığı bu çalışmada, literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Uluslararası enformasyon akışı, Serbest enformasyon akışı, iletişimde tekelleşme, Uluslararası haber ajansları. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi en_US
dc.subject Uluslararası enformasyon akışı en_US
dc.title Uluslararası Enformasyon Akışında Dengesizliğe Sebep Olan Etkenler en_US
dc.title.alternative Factors As A Cause Of Imbalance In The Internatıonal Informatıon Flow en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record