DSpace Repository

Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Yerel Basın: Bolu Örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Özsoy, Selami
dc.date.accessioned 2020-07-19T15:55:28Z
dc.date.available 2020-07-19T15:55:28Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Özsoy, S . (2019). ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SÜRECİNDE YEREL BASIN: BOLU ÖRNEĞİ . İNİF E - Dergi , 4 (2) , 92-110 . en_US
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17092
dc.description.abstract Özet Basın, kamuoyunun oluşmasında ve etkilenmesinde tarihin her döneminde rol oynamıştır. Türkiye’nin de demokrasi tarihine bakıldığında siyasiler, basın aracılığıyla kamuoyu oluşturmayı amaçlarken, basın da kendisini iktidara göre konumlandırmıştır. Anadolu’da zorluklar içinde yayın hayatını sürdürmüş olan yerel gazeteler, yayınlandıkları dönemde kamuoyu oluşturmuş ve sonrasında tarihe ışık tutmuştur. Tek parti döneminde İstanbul ve Ankara’da basılan gazeteler gibi yerel basın da çoğunlukla iktidarın yanında bir söylem kullanmıştır. Bu çalışmada tek parti döneminden çok partili döneme geçiş sürecinde Bolu’da yayınlanan gazeteler doküman inceleme yöntemiyle ele alınmıştır. Bolu’da 1913’te devlet tarafından kurulan matbaa ile yayına başlayan Bolu’nun vilayet gazetesi “Bolu”, 1974 yılına kadar yayınını sürdürmüştür. Cumhuriyetin kuruluşundan 1946 yılına kadar Bolu’da resmi Bolu gazetesinden başka gazete yayınlanmamıştır. Bolu gazetesi, tek parti döneminde hükümetin genel politikasını destekleyen bir tutum sergilemiştir. Gazete, şehrin yöneticilerinin icraatını anlatma ve açık övgüye dayalı bir söylem kullanmıştır. 1946 yılından sonra dönemin iktidarını destekleyen, sahip ve yöneticilerinin aynı zamanda CHP il yöneticisi olduğu Yeşil Bolu ve ardından Güzel Bolu gazeteleri yayınlanmıştır. Bu gazeteler için Cumhuriyet Halk Partisi doğrudan para ve kâğıt yardımı yapmıştır. Sonuç olarak 1946 ve 1950 yıllarında yapılan Milletvekili Genel Seçimleri ile Türkiye’de yeni gazeteler yayınlanmaya başlamış ve İstanbul’da olduğu gibi yerelde de basın hayatı canlanmıştır. Çok partili hayata geçişin ardından yayınlanan gazetelerle basın ortamı çok sesliliğe kavuşmuş, halkın daha farklı kaynaktan haber alabilmesi sağlanmıştır. Ancak iktidarlar değişse de siyasi iradenin basın üzerinde etki kurma isteğinde bir değişiklik olmamıştır. Özellikle tek parti ve sonrasında gelen yönetim döneminde Bolu’da yayınlanan gazetelerin çoğunlukla iktidarın güdümünde yayın yaptıkları söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Tarih, Basın, Demokrasi. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi en_US
dc.subject Basın en_US
dc.title Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Yerel Basın: Bolu Örneği en_US
dc.title.alternative Local Press In The Process Of Transıtıon To Multı-Party System: Bolu Sample en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record