DSpace Repository

Haberin Dönü(Şü)Mü: Sosyal Medya Gazeteciliği Pratikleri

Show simple item record

dc.contributor.author Pınarbaşı, Tuğçe Esin
dc.contributor.author Astam, Fatma Kübra
dc.date.accessioned 2020-07-20T09:04:08Z
dc.date.available 2020-07-20T09:04:08Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Pınarbaşı, T , Astam, F . (2020). HABERİN DÖNÜ(ŞÜ)MÜ: SOSYAL MEDYA GAZETECİLİĞİ PRATİKLERİ . İNİF E - Dergi , 5 (1) , 70-87 . en_US
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17130
dc.description.abstract Özet Yeni iletişim teknolojilerinin kullanıcılara sağladığı etkileşim, hipermetinsellik ve multimedya biçimselliği farklı alanlarda dijital dönüşüm sürecini başlatmıştır. Bu özellikler geleneksel gazeteciliğin internet gazeteciliğine dönüşümüne de alan oluşturmuştur. Haber kuruluşları ve gazeteciler bir zorunluluk olarak gördükleri internette var olma sürecini ilk zamanlar gelenekseli aynı formatta dijitale taşıyarak gerçekleştirmiştir. Süreç içinde ise internet gazeteciliği yeniliklere paralel olarak kendisini sürekli olarak güncellemiştir. Habere internet aracılığıyla ulaşmak söz konusu olduğunda önceleri ilk akla gelen mecra internet siteleriydi. Sosyal medya platformlarının gelişimi ve kullanım oranlarının artması ile birlikte internet aracılığıyla habere ulaşım da çeşitlenmiştir Sosyal medya platformları geliştirilirken kendine özgü özelliklerden yola çıksa da zaman içerisinde benzer teknik olanaklar eklenmiş ve platformlar arası bağlantıda sağlanmıştır. Bu etkileşim ortamında haber ve gazetecilik pratiklerinde biçimsel olarak bir değişim dönüşüm süreci yaşanmıştır. Haber içerik olarak toplama, yazma ve yayınlama açısından, gazetecilik de pratik, teknik ve destek açısından yeniden şekillenmiş özünde ise haber verme amacı sabit kalmıştır. Bu bağlamda, çalışmada öncelikle internet gazeteciliği ile başlayan süreç yurttaş gazeteciliğini ve blog gazeteciliğini de kapsayarak sosyal medya gazeteciliğine temel oluşturan ortam incelenmiştir. Sosyal medya gazeteciliği ise genel bir değerlendirme yerine sosyal medya platformlarının kendine özgü özellikleri çerçevesinde haber ve habercilik açısından değerlendirilmiştir. Sosyal medya gazeteciliği Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram ve TikTok olmak üzere altı kategoride gazetecilik pratikleri açısından literatür taraması yapılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda literatür taraması ışığında; sosyal medya gazeteciliğinin gerçekleştirildiği günümüzde gazetecilerden beklentilerin neler olduğu saptanmış, sosyal medya gazeteciliğinin avantajları ve dezavantajları sıralanmıştır. İnternet ve sosyal medya gazeteciliğine dair geniş bir çerçeve sunan çalışma bütünsel bir bakış açısı sergilenmesi ve alanda yeni bir platform olan TikTok’u ilk kez habercilik bağlamında değerlendirmesi açısından alana katkı sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya Gazeteciliği, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi en_US
dc.subject Sosyal medya gazeteciliği en_US
dc.subject Facebook en_US
dc.subject YouTube en_US
dc.subject Twitter en_US
dc.subject Instagram en_US
dc.subject TikTok en_US
dc.title Haberin Dönü(Şü)Mü: Sosyal Medya Gazeteciliği Pratikleri en_US
dc.title.alternative Return Of News: Socıal Medıa Journalıstıc Practıces en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record