DSpace Repository

Yeni Toplumsal Hareketler Ve Yeni Medya İlişkisi Ekseninde Futbol Taraftar Gruplarının Siyasal Mobilizasyonu

Show simple item record

dc.contributor.author Ergen, Yunus
dc.contributor.author Aydeniz, Hediyetullah
dc.date.accessioned 2020-07-20T09:10:46Z
dc.date.available 2020-07-20T09:10:46Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Ergen, Y , Aydeni̇z, H . (2020). YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER VE YENİ MEDYA İLİŞKİSİ EKSENİNDE FUTBOL TARAFTAR GRUPLARININ SİYASAL MOBİLİZASYONU . İNİF E - Dergi , 5 (1) , 88-109 . en_US
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17131
dc.description.abstract Özet Futbolun önemli unsurlarından birisi olan taraftar gruplarının siyasal amaçlı mobilizasyonunu odağına alan bu çalışma, taraftar gruplarının Türkiye’de meydana gelen toplumsal hareketlere -taraftar kimliğinden sıyrılmaksızın- katılım sağlayıp sağlamadığı, eğer katılım sağlıyorsa bu katılımı neden ve nasıl gerçekleştirdiği probleminden hareketle yapılmıştır. Yeni toplumsal hareketler ve yeni medya ilişkisi ekseninde ele alınan çalışmanın evrenini, Türkiye Futbol Federasyonu Süper Ligi’nde 2012-2013 sezonunda mücadele eden futbol kulüplerinin taraftarları, örneklemini ise, Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan kulüplerin taraftar grupları oluşturmuştur. Çalışmada araştırma yöntemi olarak örnek olay incelemesi/durum çalışması tercih edilmiş ve Gezi Parkı eylemleri çalışmaya örnek olay olarak seçilmiştir. Çalışmanın araştırma kısmı iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, taraftar gruplarının Gezi Parkı eylemlerine doğrudan katılımı ele alınmış, bu çerçevede video, görüntü, açıklama, görüşme gibi çoklu veriler toplanarak analiz edilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise, örneklem olarak seçilen taraftar gruplarının Gezi Parkı eylemlerine dijital katılımı ele alınmış, bu çerçevede seçili taraftar gruplarının belirlenen tarihlerde resmi Twitter hesaplarındaki paylaşımları hem nicel hem de nitel içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Gezi Parkı eylemleri örneğinde gerçekleştirilen araştırmada, taraftar gruplarının toplumsal hareketlere siyasal bir amaç güderek hem doğrudan hem de dijital katılım sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Futbol, Taraftar Grupları, Yeni Toplumsal Hareketler, Yeni Medya, Gezi Parkı en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi en_US
dc.subject Futbol en_US
dc.subject Football en_US
dc.title Yeni Toplumsal Hareketler Ve Yeni Medya İlişkisi Ekseninde Futbol Taraftar Gruplarının Siyasal Mobilizasyonu en_US
dc.title.alternative Polıtıcal Mobılızatıon Of Football Fan Groups On The Axıs Of The Relatıonshıp Between New Socıal Movements And New Medıa en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record