DSpace Repository

1967’den Günümüze Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Öğretim Programlarında Atatürkçülük ve Türk Kültürü Konuları

Show simple item record

dc.contributor.author Merter, Ferudun
dc.contributor.author Kartal, Şefik
dc.date.accessioned 2020-08-05T10:24:01Z
dc.date.available 2020-08-05T10:24:01Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17301
dc.description Yıl: 2013Cilt: 0Sayı: 28ISSN: 1302-8944 / 2146-5983Sayfa Aralığı: 1 - 26Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:Bu çalışmada liselerin programlarına Din Bilgisi dersinin ilk olarak girdiği 1967 yılından itibaren günümüze kadar geçen süre zarfında Din Bilgisi, Ahlak ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri öğretim programlarının, Atatürkçülük ve Türk Kültürüne ilişkin konular bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma verilerine ulaşmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmış ve ulaşılan Din Bilgisi, Ahlak ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin öğretim programlarındaki Atatürkçülük ve Türk Kültürü konuları ile ilgili amaç/kazanım, içerik ve öğretim yöntem ve araçları ayrı ayrı tablolarla sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen veriler Türk Kültürüne ilişkin konuların 1978 yılı Ahlak dersi programı hariç diğer programlarda yer aldığını göstermektedir. Atatürkçülük ile ilgili konulara ise 1982 yılına kadar geçen sürede sadece 1978 Ahlak dersi programında yer verildiği, 1982 yılından sonra yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programlarında ise oldukça geniş yer verildiği görülmüştür. Programlardaki Atatürkçülük ve Türk Kültürü ile ilgili konuların süreç içerisinde niteliksel ve niceliksel olarak farklılaştığı söylenebilir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject Eğitim en_US
dc.subject Eğitim Araştırmaları en_US
dc.title 1967’den Günümüze Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri Öğretim Programlarında Atatürkçülük ve Türk Kültürü Konuları en_US
dc.title.alternative The Subjects Related to Kemalism and Turkish Culture Included in High School Curricula of Religious Culture and Ethics Courses since 1967 en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess