DSpace Repository

Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample)

Show simple item record

dc.contributor.author Akdağ, Mustafa
dc.contributor.author Şahan, Birsen Yılmaz
dc.contributor.author Özhan, Uğur
dc.contributor.author Şan, İsmail
dc.date.accessioned 2020-08-05T16:23:09Z
dc.date.available 2020-08-05T16:23:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation AKDAĞ M,ŞAHAN B. Y,ÖZHAN U,ŞAN İ (2014). Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 73 - 96. en_US
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17318
dc.description.abstract Öz:Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte internet yalnızca bilgisayarlarla ve internet kafelerde erişilebilecek ayrıcalıklı bir hizmet olmaktan çıkmış olup, hayatımızın her alanına yayılmıştır. Ancak, bilgisayar başında geçirilen zamanın ayarlanamaması ve bireyin internet kullanma konusunda kendisini kontrol edememesi gibi nedenler internet bağımlılığının oluşmasına yol açmaktadır. İnternet bağımlısı bireyler fiziksel sorunların yanı sıra psikolojik, sosyal ve akademik yaşamlarında da sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri ve bunların çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumları incelenmiştir. İnternet Bağımlılık Ölçeği ile elde edilen verilerin istatistiksel analizinde Kruskal Wallis H-testi ve Mann Whitney U-testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, öğrencilerin büyük çoğunluğunun internet bağımlılıklarının düşük düzeyde olduğu görülmüştür. İnternet bağımlılıklarında cinsiyet, akademik başarılarını algılayışları, derslere devam durumu, günlük internet kullanım süresi, internete bağlanılan yer, internete telefonla bağlanma değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar görülürken; öğretim türü ve ailelerin gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample) en_US
dc.title.alternative Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği) en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record