DSpace Repository

2009 PISA BAŞARILARINA GÖRE ÜLKELERİN GENEL VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Show simple item record

dc.contributor.author Şahin, Münir
dc.date.accessioned 2020-08-09T10:36:46Z
dc.date.available 2020-08-09T10:36:46Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation ŞAHİN O. M (2013). 2009 PISA BAŞARILARINA GÖRE ÜLKELERİN GENEL VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 225 - 247. en_US
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17406
dc.description.abstract Öz:Bu araştırma Türkiye'nin PISA 2009 sınavında başarılı (Çin-Şanghay, G.Kore), orta düzeyde başarılı (Fransa, Macaristan) ve az başarılı (Azerbaycan, Kırgızistan) altı ülke ile karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. PISA sınavına katılan bu altı ülkenin genel ve insani gelişim düzeyleri ile Türkiye'nin genel ve insani gelişim düzeyleri arasında ülkelerin başarı durumuna göre nasıl bir farkın olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada betimsel olarak doküman analizi modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada uluslararası kuruluşların internet ortamında paylaştığı veriler ile değerlendirme yapılmıştır. Üç yılda bir OECD ve katılımcı ülkelerde uygulanan PISA sınavı öğrencilerin okuma, matematik ve fen başarılarına odaklanmaktadır. Gelişmişlik açısından teknolojik, ekonomik, sosyal değişkenler göz önüne alınmıştır. Ülkelerin genel ve insani gelişmişlikleri çeşitli değişkenler açısından tablolarda gösterilmiştir. Konuyla ilgili yapılan bazı çalışmalar ve hazırlanan raporlar da araştırmada yer almıştır. Araştırma sonucunda PISA sınavında başarılı olan ülkelerin genel ve insani gelişim düzeylerinin üst düzeyde olduğu görülmüştür. Türkiye insani ve genel gelişim verileri kapsamında başarılı ülkelerin gerisinde yer almaktadır. Veriler karşılaştırıldığında başarı ile gelişmişlik arasında olumlu bir ilişki olduğu söylenebilir en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title 2009 PISA BAŞARILARINA GÖRE ÜLKELERİN GENEL VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ en_US
dc.title.alternative ACCORDING TO PISA 2009 RELATIONSHIP BETWEEN COUNTRIES' GENERAL AND HUMAN DEVELOPMENT LEVELS en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record