DSpace Repository

KALİTE ANLAYIŞINDA ALTI SİGMA YAKLAŞIMI

Show simple item record

dc.contributor.author Patır, Sait
dc.date.accessioned 2020-08-13T11:47:26Z
dc.date.available 2020-08-13T11:47:26Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation PATIR S (2008). KALİTE ANLAYIŞINDA ALTI SİGMA YAKLAŞIMI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 7(24), 63 - 83. en_US
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17572
dc.description.abstract Öz:Rekabet dünyasında, “maliyet minimizasyonu, kâr maksimizasyonu, müşteri tatmini ve pazar payının genişletilmesi” firmaların ana hedeflerdir. 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde işletmeye bu hedeflerini gerçekleştirmesinde yardımcı olacak en etkin ve denenmiş metotlardan biri de “altı sigma” yaklaşımıdır. Altı sigma, “müşteriyi bütün çalışmalarının odak noktasına koyarak, maliyetleri azaltma, verimliliği arttırma ve kaliteli mal üretip bunu sürdürmeyi amaçlayan bir yönetim felsefesidir”. Bunun için oluşturduğu araç ve metotlarıyla sürekli süreç iyileştirmesini müşteri beklentilerine göre yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmamızın amacı, kalite anlayışının gelişim sürecinde mükemmellik döngüsünü ele alarak altı sigma yaklaşımını irdelemek, iyileştirme sürecinin araç ve metotlarını, değişim ile sigma ilişkisini ve hata/milyon fırsatta hata sayısı ile sigma seviyelerini örnekler yardımıyla değerlendirmektir. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title KALİTE ANLAYIŞINDA ALTI SİGMA YAKLAŞIMI en_US
dc.title.alternative SIX SIGMA APPROACH AT THE QUALITY CONCEPTION en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record