DSpace Repository

2008 Küresel Krizi ve Seçilmiş Avrasya Ekonomilerine Etkileri: Azerbaycan ve Kazakistan Örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Lutfiye
dc.date.accessioned 2020-08-19T05:40:05Z
dc.date.available 2020-08-19T05:40:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation ÖZDEMİR L (2015). 2008 Küresel Krizi ve Seçilmiş Avrasya Ekonomilerine Etkileri: Azerbaycan ve Kazakistan Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 41 - 62. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrMU56TXhNUT09
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17694
dc.description Yıl: 2015Cilt: 13Sayı: 26ISSN: 1304-5318 / 2147-9771Sayfa Aralığı: 41 - 62Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:2008 küresel krizi dünyanın pek çok ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu krizin Avrasya ekonomilerine de olumsuz yansımaları sözkonusu olmuştur. Bu bağlamda araştırmanın amacı, 2008 küresel krizinin seçilmiş Avrasya ekonomileri olarak Azerbaycan ve Kazakistan ülkeleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla Azerbaycan ve Kazakistan ekonomilerinin sektörel dağılımları ve bu krizin sektörler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ardından ekonomilerin kriz dönemindeki büyüme eğilimleri, işsizlik ve enflasyon oranları, ihracattaki değişim, cari işlemler dengesi ve yabancı sermaye yatırımları araştırılmıştır. Sonuç olarak Azerbaycan ve Kazakistan ekonomileri küresel krizden petrol gelirlerindeki düşme nedeniyle etkilenmişlerdir. en_US
dc.description.abstract Abstract:2008 global crisis had negatively affected many economies in the world. Also, the negative effects of the crisis reflected on the Eurasia economies. In this context, the purpose of the research is to investigate the effects on Azerbaijan and Kazakhstan economies of the 2008 global crisis as the selected Eurasian countries. Therefore, it was firstly examined the sectoral distribution of Azerbaijan and Kazakhstan economies, and the impacts of the crisis on sectors. Then it was in vestigated growth trend, unemployment, inflation rates, changes in exports, the current account balance, and foreign capital investment of the economies during the crisis period. In conclusion Azerbaijan and Kazakhstan economies were affected due to low oil revenues by the global crisis. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Yönetim Bilimleri Dergisi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.subject İktisat en_US
dc.title 2008 Küresel Krizi ve Seçilmiş Avrasya Ekonomilerine Etkileri: Azerbaycan ve Kazakistan Örneği en_US
dc.title.alternative 2008 Global Crisis and Effects on Selected Eurasian Economies: Case of Azerbaijan and Kazakhstan en_US
dc.type article en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record