DSpace Repository

HADİSLERİN HURÂFEYE BAKIŞ AÇISININ ANALİZİ VE HURÂFE İLE MÜCADELENİN ÖNEMİ

Show simple item record

dc.contributor.author Sancaklı, Saffet
dc.date.accessioned 2020-08-20T15:38:49Z
dc.date.available 2020-08-20T15:38:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation SANCAKLI S (2015). HADİSLERİN HURÂFEYE BAKIŞ AÇISININ ANALİZİ VE HURÂFE İLE MÜCADELENİN ÖNEMİ. İslami İlimler Dergisi, 10(2), 6 - 31. en_US
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17728
dc.description Yıl: 2015Cilt: 10Sayı: 2ISSN: 1306-7044Sayfa Aralığı: 6 - 31Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:İslâm dininin gönderiliş amacı, tüm bâtıl inançları ve görüşleri ortadan kaldırıp, yeryüzünde tevhid inancını ve uygulamasını ikâme etmektir. Günümüz insanını dini yönden en çok meşgul eden hususlar olarak karşımıza çıkan hiç kuşkusuz bid'at, hurâfe ve uydurmalardır. Bugün aynı zamanda din adına en çok mücadele edilmesi gereken hususların başında da bunlar gelmektedir. Bunlar aynı zamanda İslâm'ın temel ilkelerine aykırı şeylerdir. Bugün itibarıyla toplumumuzda var olduğu ifade edilen 1400 kadar hurâfe söz konusudur. Bu çalışmamızda hurafe konusunu ele alarak hurâfenin geldiği tehlikeli noktaları belirtmeye, meseleyi hadisler açısından analiz etmeye ve hurafeyle mücadele etmenin her Müslüman üzerine gerekli bir vecibe olduğunu ortaya koymaya çalışacağız en_US
dc.description.abstract Abstract:The purpose of Islam is to eliminate all superstitious beliefs and practics and to place the Tawhid. Today people are being too much occupied with superstition and bid'a. At the same time, from a religious point Muslims must fight superstition and bid'a absolutely. This is very important task for Muslims. These things are also contrary to the basic principles of Islam. Today it expressed that there are 1400 superstition in our society. In this paper we have stated that the superstitious beliefs, dangerous levels of superstitious beliefs in our society. This subject were analyzed with traditions (hadith) in this paper en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher İslami İlimler Dergisi en_US
dc.relation.isversionof https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRrNU1ERTRPQT09 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title HADİSLERİN HURÂFEYE BAKIŞ AÇISININ ANALİZİ VE HURÂFE İLE MÜCADELENİN ÖNEMİ en_US
dc.title.alternative ANAlYSIS OF SuPErSTITION PErSPECTIVE OF HADITH AND IMPOrTANCE OF THE STrugglE AgAINST SuPErSTITION en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal İslami İlimler Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record