DSpace Repository

1980 ASKERİ DARBESİNİN MİMARI KENAN EVREN’İN ÖLÜMÜNÜN TÜRK BASININDAKİ SUNUMU

Show simple item record

dc.contributor.author Nisan, Fatma
dc.date.accessioned 2020-09-01T10:16:12Z
dc.date.available 2020-09-01T10:16:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation NİSAN F (2015). 1980 ASKERİ DARBESİNİN MİMARI KENAN EVREN’İN ÖLÜMÜNÜN TÜRK BASININDAKİ SUNUMU. Turkish Studies (Elektronik), 10(10), 677 - 704. en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVMk56VXhNUT09
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17894
dc.description Yıl: 2015Cilt: 10Sayı: 10ISSN: 1308-2140 / 1308-2140Sayfa Aralığı: 677 - 704Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:12 Eylül 1980 tarihinde meydana gelen askeri darbenin Türkiye tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Yönetimin askeri güçlerin eline geçtiği bu dönemde Türkiye tarihi açısından olduğu kadar yönetim şekli, ekonomisi, yaşam tarzı ve fikirsel yapısı açısından da 80 darbesi bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Askeri darbenin mimarlığını 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren üstlenmiştir. Çok sayıda gazetenin kapatıldığı, sansür edildiği ve birçok gazetecinin suikasta kurban gittiği, işkenceye maruz bırakıldığı dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren darbeden 35 yıl sonra, 09 Mayıs 2015 tarihinde gece yarısına doğru hayatını kaybetti. Söz konusu dönemde basının üzerinde baskı kurarak susturan ya da kendisinden yana bir söylem yaymasına neden olan Kenan Evren'in ölümünün ardından Türk basının nasıl bir söylem ürettiği merak edilen bir konu olmuştur. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; 1980 askeri darbesinin aktörü 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ölümünün Türk basını tarafından nasıl bir söylem üretilerek sunulduğunu ve gazete sayfalarında nasıl yer bulduğunu incelemektir. Ekonomi ve spor gazetelerinin inceleme dışında bırakıldığı çalışmada Türk ulusal basınından 23 gazetenin bir haftalık sayıları incelenmiştir. Gazetelerin konuyla ilgili tüm haber, fotoğraf ve karikatürlerinin incelendiği çalışmada yöntem olarak vanDijk'ın eleştirel söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, Evren'in ölümünün ardından Türk basınının çoğunlukla konuya eleştirel yaklaştığını ve bir nebzede olsa o dönemin intikamını almaya çalıştığını göstermiştir en_US
dc.description.abstract Abstract:Turkish coup d’état on 12th September 1980 has a great importance in Turkish history. The case of military coup over Turkish democracy is a turning point in Turkish politic life, economy, life style and people ideology. Kenan Evren who later became 7th president of Turkey headed the 12 September 1980 Turkish coup d’état. During this period, a lot of journal companies were closed and censored; many journalists were assassinated and tortured on jail. Kenan Evren as a president suppressed the media and forced them to publish news in favor of him and his governance in Turkey during this period of military intervention. 35 years later than the Turkish coup d’état, Kenan Evren passed away on the night of 9th May 2015 and the death news has made a tremendous impact on media because how the death news was reflected media and people’s opinions about it has became one of the most important issues of concern in Turkish media. Therefore, the aim of this paper is to show how the death news of Kenan Evren, the main character of this period of military intervention and suppressed media, was reflected on the newspaper and how the press evaluate the news by producing different discourse. In this paper, the economy and sport newspapers were excluded and weekly volumes of 23 Turkish national newspapers were examined. Critical discourse analysis of van Dijk was used in this paper while evaluating the all-news caricatures and images about the regarded issue. The findings show that Turkish media has taken the death news into consideration very critically and to some extent media has taken its own revenge en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Turkish Studies (Elektronik) en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title 1980 ASKERİ DARBESİNİN MİMARI KENAN EVREN’İN ÖLÜMÜNÜN TÜRK BASININDAKİ SUNUMU en_US
dc.title.alternative THE MEDIA REFLECTION OF DEATH NEWS OF KENANEVREN, THE CHIEF OF 1980 TURKISH COUP DETAT en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Turkish Studies (Elektronik) en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record