DSpace Repository

Değer Aktarma Yaklaşımına Göre Hayat Bilgisi Dersinde Sorumluluk Eğitimi

Show simple item record

dc.contributor.author Demir, Fehmi
dc.contributor.author Merter, Feridun
dc.date.accessioned 2020-09-01T11:09:42Z
dc.date.available 2020-09-01T11:09:42Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation DEMİR F,MERTER F (2019). Değer Aktarma Yaklaşımına Göre Hayat Bilgisi Dersinde Sorumluluk Eğitimi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(29), 20 - 38. Doi: 10.29329/mjer.2019.210.2 en_US
dc.identifier.uri https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpNeE1EazNOdz09
dc.identifier.uri http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/123456789/17896
dc.description Yıl: 2019Cilt: 13Sayı: 29ISSN: 1309-0682Sayfa Aralığı: 20 - 38Metin Dili:Türkçe en_US
dc.description.abstract Öz:Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birinci, ikinci ve üçüncü sınıflar için hazırlanan Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında, her ne kadar öğrencilere kazandırılacak değerler açık olarak belirlenmişse de bu değerlerin nasıl kazandırılacağı ve kazanılıp kazanılmadığının nasıl ölçülüp değerlendirileceği ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Ayrıca değerler eğitiminin etkili bir şekilde verilmediği birçok araştırmacı tarafından tespit edilmiştir. Değerlerin Hayat Bilgisi dersinde doğrudan öğretilmesi durumunda değer kazanımının olumlu yönde etkilenebileceği düşünülmüştür. Bu kapsamda araştırmanın amacı Hayat Bilgisi Dersinde sorumluluk değerini kazandırmada değer aktarma yaklaşımının nasıl bir değişim gösterdiğini ortaya koymaktır. Bunun için öğrenci sorumlulukları, yaklaşımın basamaklarına uygun olarak ünite kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Bu bütünleştirmeye ait ders planları, ikinci sınıf Hayat Bilgisi dersi ikinci ünite süresince çalışma grubuna uygulanmıştır. Araştırma, karma araştırma desenlerinden yakınsayan paralel desen olarak tasarlanmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2017–2018 eğitim öğretim yılında Batman il Merkezindeki bir ilkokulun ikinci sınıfına devam eden bir şubedeki öğrencilerdir. Veri toplama araçları olarak Açık Uçlu Soru Formu ve Sorumluluk Kazanım Testi kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, nicel ve nitel analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucuna göre uygulamanın yapıldığı şubedeki öğrencilerin belirlenen sorumlulukları kazandıkları ve değerlerin doğrudan kazandırılmasına dayanan değer aktarma yaklaşımının öğrencilere ailevi ve kişisel sorumlulukları kazandırmada olumlu yönde bir değişim gösterdiği tespit edilmiştir en_US
dc.description.abstract Abstract:Although the values to be given to the students are clearly defined in the Life-Science Course Curriculum prepared for the first, second and third grades by the Ministry of National Education, no information has been given as to how these values will be taught, whether they are gained or not and how they will be assessed. In addition, many researchers have found that values education is not given effectively. It is thought that achievements of students will be affected positively if the values are taught directly in Life-Science course. In this context the aim of this research is to reveal how the value inculcation approach changes the gaining responsibility value in the Life-Science Course. For this purpose, student responsibilities have been associated with the achievements of the course in accordance with the steps of the approach. The lesson plans of this integration were applied to the study group throughout the second unit of the Life-Science Course of the second grade. The research is designed as a convergent parallel pattern. In the study, typical state sampling technique from purposeful sampling methods was used. The study group of the research are the students in a branch of a primary school in the city center of Batman in 2017-2018th academic year. Open-ended survey and responsibility achievement Test were used as data collection tools. In the analysis of collected data, quantitative and qualitative analysis methods were used. According to the results of the study, it was determined that the students in the branch where the practice have been applied gained family and personal responsibilities and that the value inculcation approach showed a positive change in gaining the responsibility value. en_US
dc.language.iso tur en_US
dc.publisher Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi en_US
dc.relation.isversionof Doi: 10.29329/mjer.2019.210.2 en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Değer Aktarma Yaklaşımına Göre Hayat Bilgisi Dersinde Sorumluluk Eğitimi en_US
dc.title.alternative Responsibility Training in Life Science Course According to The Value Inculation Approach en_US
dc.type article en_US
dc.relation.journal Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi en_US
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record