DSpace Repository

Sosyal-duygusal gelişim değerlendirme ölçeği: 48-66 aylık çocuklar için uyarlama çalışması

Show simple item record

dc.contributor.author Çiftçi, Hande Arslan
dc.contributor.author Balat, Gülden Uyanık
dc.date.accessioned 2019-04-30T13:01:24Z
dc.date.available 2019-04-30T13:01:24Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Arslan Çiftçi, H , Uyanık Balat, G . (2018). Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği: 48-66 Aylık Çocuklar İçin Uyarlama Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 74-87. tr_TR
dc.identifier.uri https://dergipark.org.tr/download/article-file/601526
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10081
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, ABD’de 2014 yılında okul öncesi dönem çocuklarının sosyal-duygusal gelişimlerini değerlendirmek ve risk altında olan çocukları belirlemek için Squires vd. tarafından geliştirilen ve ebeveynlerinin değerlendirmeleri ile doldurulan “Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure-Preschool (SEAM)” (Okul Öncesi Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği) adlı ölçeğin geçerlik ve güvenirlik ve çalışmalarını gerçekleştirmektir. Çalışma grubu, İstanbul ilindeki 12 okuldan 48-66 aylık toplam 394 çocuktan oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, Okul Öncesi Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği (OSGÖ)’nin Türkçe formu da özgün ölçekte olduğu gibi 41 maddeden oluşmuştur ve doğrulayıcı faktör analizi 10 faktörlü orijinal yapıyı desteklemiştir. Ölçeğin kriter geçerliğini belirlemek amacıyla “Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği (OSBED)” kullanılmıştır. İki ölçek arasında pozitif yönlü, yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=.77, p< .01). Ölçeğin tümü için Cronbach Alpha katsayısı 0.92, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0.90 olarak bulunmuştur. Düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonları ise 0.68 ile 0.90 arasında değişmektedir. Uyum indeksleri model ve veri arasında iyi uyum olduğunu göstermektedir (χ2=1224.9, df=769, p<.001; RMSEA=0.039, 90% GA=0.035-0.045; CFI=0.94; TLI=0.93). Sonuçlar, Okul Öncesi Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği’nin dilsel eşdeğerliğe sahip, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this research is to carry out reliability and validity studies of “SocialEmotional Assessment/Evaluation Measure-Preschool (SEAM)” which is completed by parents to evaluate social-emotional development of preschool children and detect at-risk children. Study group included 48-66 month-old 394 children from 16 schools in Istanbul. Turkish form of SEAM consisted of 41 items like in the original scale and confirmatory factor analysis results supported the original 10 factor structure. To determine the scale’s criterion validity, “Preschool Social Skill Assessment Scale” was used. It was found a positive significant relation between two scales (r=.77, p<.01). Cronbach Alpha coefficient for entire scale was found as 0.92 and test-retest reliability coefficient was found as 0.90. Corrected item-total correlations ranged from 0.68 to 0.90. Goodness of fit indices of confirmatory factor analysis indicated a good fit between the original model and data (χ2=1224.9, df=769, p<.001; RMSEA=0.039, 90% GA=0.035-0.045; CFI=0.94; TLI=0.93). Results show that SEAM has Turkish language equivalence and is a reliable and valid scale tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Okul Öncesi Eğitim tr_TR
dc.subject Sosyal-Duygusal Gelişim tr_TR
dc.subject Okul Öncesi Sosyal-Duygusal Gelişim Değerlendirme Ölçeği tr_TR
dc.subject Uyarlama tr_TR
dc.subject Preschool Education tr_TR
dc.subject Social-Emotional Development tr_TR
dc.subject Social-Emotional Competence tr_TR
dc.subject Social-Emotional Assessment Evaluation Measure tr_TR
dc.subject Adaptation tr_TR
dc.title Sosyal-duygusal gelişim değerlendirme ölçeği: 48-66 aylık çocuklar için uyarlama çalışması tr_TR
dc.title.alternative Social-emotional assessment/evaluation measure (seam): turkish adaptation study for children 48-66 months1 tr_TR
dc.type article tr_TR
dc.relation.journal İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 19 tr_TR
dc.identifier.issue 3 tr_TR
dc.identifier.startpage 74 tr_TR
dc.identifier.endpage 87 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record