DSpace Repository

Geliştirilecek yeni bir yöntemle yüksek kükürtlü fuel oilden kükürt uzaklaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Yıldız, Zehra
dc.date.accessioned 2019-05-07T13:13:19Z
dc.date.available 2019-05-07T13:13:19Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Yıldız, Z.(2003). Geliştirilecek yeni bir yöntemle yüksek kükürtlü fuel oilden kükürt uzaklaştırılması.Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. tr_TR
dc.identifier.uri https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/10372
dc.description.abstract ÖZET Yüksek Lisans Tezi GELİŞTİRİLECEK YENİ BİR YÖNTEMLE YÜKSEK KÜKÜRTLÜ FUEL OIL' DEN KÜKÜRT UZAKLAŞTIRILMASI Zehra Yıldız İnönü Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı 67 + viii sayfa 2003 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Karaca Bu çalışmada, H202, H2S04 ve H2O2/0.1 N H2S04 reaktifleri kullanı larak yüksek kükürt içerikli 6' nolu fuel oil' den kükürt uzaklaştırılmıştır. Kükürt uzaklaştırılması üzerine karıştırma hızı, reaktif derişimi, reaksiyon süresi ve reaksiyon sıcaklığının etkisi incelenmiştir. Proses parametre değerleri şöyledir: Karıştırma hızı 250-1500 devir/dk, H202 derişimi %5-35, H2S04 derişimi 0.05-2 N, reaksiyon süresi 30-150 dk ve reaksiyon sıcaklığı 20-50 °C. Elde edilen sonuçlara göre, kükürt uzaklaştırma için en uygun proses parametre değerleri; H202 işlemi için, derişim % 15, reaksiyon süresi 60 dk ve reaksiyon sıcaklığı 30 °C, H2S04 işlemi için, derişim 0.1 N, reaksiyon süresi 60 dk ve reaksiyon sıcaklığı 30 °C ve H2O2/0.1 N H2S04 işlemi için, H202 derişimi % 15, reaksiyon süresi 60-150 dk, reaksiyon sıcaklığı 40 °C ve karıştırma hızı 1000 devir/dk' dır. Genellikle reaksiyon sıcaklığı, reaksiyon süresi, reaktif derişimi ve karıştırma hızının artmasıyla yakıtın karbon ve hidrojen içeriği azalırken, oksijen içeriği artmıştır. Azot içeriğinde ise önemli bir değişim gözlenmemiştir. H202, H2S04 ve H2O2/0.1 N H2S04 reaktifleri karşılaştırıldığında, hem kükürt uzaklaştırılma derecesi hem de üst ısı değer ve element analizi sonuçlarına göre en uygun reaktifin H2O2/0.1 N H2S04 olduğu söylenebilir. ANAHTAR KELİMELER: Fuel oil, kükürt uzaklaştırma, kimyasal;yöntemler, proses parametreleri, üst ısı değeri, elementel analiz. tr_TR
dc.description.abstract ABSTRACT MSc. Thesis REMOVAL OF SULPHUR FROM HIGH SULPHUR CONTENT FUEL OIL WITH A NEW METHOD TO BE DEVELOP Zehra YILDIZ Inonu University Graduate School of Applied Sciences Department of Chemical Engineering 67 + viii pages 2003 Supervisor: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KARACA In this research, H202, H2S04 and H2O2/0.1N H2S04 reactives were used in order to remove the sulphur from number 6 fuel oil. The effect of reaction temperature, reaction time, concentration and stirring speed on the desulphurization were examined. Process parameters were set to those ranges as; stirring speed: 250-1500 rpm, H202 concentration: 5-35%, H2S04 concentration: 0.05-2N, reaction time: 30-150 min and reaction temperature: 20-50 °C. According to the results, the optimum reaction parameters for removal of sulphur were found to be as follows: For H202 treatment, concentration of 15%, reaction time of 60 min and reaction temperature 30 °C, for H2S04 treatment, concentration of 0.1 N, reaction time of 60 min and reaction temperature of 30 °C and for H2O2/0.1N H2S04 treatment, H202 concentration of 15%, reaction time of 60-150 min, reaction temperature of 40 °C and stirring speed of 1000 rpm. While increasing the reaction temperature, reaction time, concentration and stirring speed, carbon and hydrogen content of fuel oil decreased but oxygen content increased. No significant changes were observed in nitrogen content. When H202, H2S04 and H202 /0.1N H2S04 reactives were compared in terms of the extent of sulphur removal, higher heating value and elemental analysis, it can be said that most convenient reactive type is H2O2/0.1N H2S04. KEYWORDS: Fuel oil, desulphurization, chemical methods, process parameters, higher heating value, elemental analysis. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess tr_TR
dc.subject Kimya tr_TR
dc.subject Chemistry tr_TR
dc.title Geliştirilecek yeni bir yöntemle yüksek kükürtlü fuel oilden kükürt uzaklaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Removal of sulphur from high sulphur content fuel oil with a new method to be develop tr_TR
dc.type masterThesis tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 67 tr_TR


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record