DSpace Repository

Browsing Cilt 3 Sayı 2 by Title

Browsing Cilt 3 Sayı 2 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Şeker, Tülay; Uzun, Bünyamin (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Türkiye’de gazetecilik Avrupa’ya kıyasla daha geç başlamış ancak Avrupa ve bütün dünyada 20. yüzyılda yaşanan değişimlere ayak uydurmuştur. Bu değişimler daha çok basının ekonomi politik anlamda sahipliği noktasında önemli ...
 • Yaylagül, Levent (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Bu makalede, Dallas W. Smythe’nin iletişimin alanına yaptığı katkılar, nitel tarihsel bir yaklaşımla incelenmiştir. Dallas Smythe iletişim araştırmaları alanında, ana-akım medya analizlerini eleştiren kuramsal bir açılım ...
 • Çakır, Elif Merve (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Bu çalışma temel olarak metanın estetikleşmesi ve sanat üzerine odaklanmıştır. Sanatın geçirdiği değişimler, ya küresel ekonominin işine gelmiştir, ya da bizzat onun aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Toplumların geçirdiği ...
 • Gökdemir, Şaduman Şeyda; Sever, N. Serdar (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  İçsel markalaşma kısaca çalışan davranışları ile marka vaadinin uyumlu hale getirilme süreci olarak tanımlanır. Özellikle hizmet sektöründe marka vaadi tüketicilere çalışanlar tarafından aktarılmaktadır. İçsel markalaşmayı ...
 • Taşdelen, Hacer; Acar Şentürk, Zülfiye (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Bu çalışma için, davranışsal hedefleme ya da çevrimiçi davranışsal reklamcılığa yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde, ana temanın kişisel mahremiyet ve farkındalık üzerine oluşturulduğu gözlenmiştir. Genel çerçeve ...
 • Kılıç, Deniz; Ateşgöz, Kenan (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Bu çalışma, işitme engelli öğrencilerin sosyal medya kullanım nedenlerini ortaya koymayı amaçlamamıştır. Nicel yöntem içerisinde yer alan betimleyici tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak ...
 • Günevi Uslu, Evren (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Bu çalışma, Türk sinema tarihinde önemli bir yeri olan ve Türk sinemasına büyük değer katan yönetmen Metin Erksan’ın Toplumsal Gerçekçi filmlerinin bilimsel verilere dayandırılarak incelenmesi açısından önemlidir. Yine bu ...
 • Yavalar, Deniz Elif (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Konumlarının bir gereği olarak siyaset ve basın, karşılıklı bir iletişim ve etkileşim içindedir. Basının ayrılmaz bir kolu olarak değerlendirebileceğimiz mizah ya da daha özel haliyle karikatür her zaman siyasi bir muhalefet ...
 • Çalışır, Gülsüm; Uncu, Gonca (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  İnsanlık var olduğu günden bu yana iletişim vardır. İletişimin devamlılığı da yine insanın varoluşuyla birlikte sözlü kültür ile sağlanmıştır. İnsanlık henüz yazmayı ve teknolojiyi kullanmayı öğrenmeden, konuşmayı öğrenmiştir. ...
 • Aşkan, Hakan; Cemiloğlu Altunay, Meltem (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Tarihsel olarak 18. yüzyıl Avrupası’nda ortaya çıkmış olan aydınlanma felsefesi, evrenin rasyonel akıl aracılığı ile kavranabileceğini, böylece insanoğlunun bilgiye, mutluluğa, refaha ve özgürlüğe ulaşabileceğini vaat eder. ...
 • Gündüz, Uğur; Arıkan, İdris (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Ulus devletlerin büyük bölümünün kurucu miti, homojen bir ulus yaratma ve mevcut topraklar ile iktidarı bu yolla koruma kaygısı olarak ortaya çıkmaktadır. Sözü edilen koruma ve/veya korunma pratikleri dahlinde en çok öne ...
 • Kaya, Feyyaz (İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018)
  Bu çalışmanın temel amacı Interbrand tarafından hazırlanan dünyanın en yeşil markaları listesinde yer alan markaların sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında kurumsal bir iletişim gerçekleştirmek için sosyal medya ...