E-Kitap

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Yıldırım, Umut Turgut (2022)
  Şiddet, insanın davranış ve tutumlarında geçmişten beri var olan bir olguyu tanımlar. Bu nedenle, şiddeti insan-insan ve insan-doğa ilişkilerinin öne çıkan belirleyicilerinden biri olarak kabul etmek gerekir. Şiddetin ...
 • Yıldırım, Umut Turgut (2021)
  Abstract: Constitutional courts are often criticized for not being impartial or exceeding their jurisdictional authority in matters related to the politics. The general views and evaluations requiring the constitutional courts ...
 • Yıldırım, Umut Turgut (2020)
  Hükümet sistemi tartışmaları, Türk siyasal gündeminin uzun dönemdir vazgeçilmez konularındandır. Akademik çevreler, siyasiler, bürokrasi ve toplumun yanında, demokratik yaşamın tabii unsurları olan siyasi partiler de bu ...
 • Yıldırım, Umut Turgut (2020)
  Özet Laiklik, Türkiye ve Fransa’da siyasal, hukuki ve toplumsal düzende kayda değer değişimlere neden olmuştur. Bununla birlikte, Mısır’da bu etkiyi göstermemiştir. Bu gerçekten hareketle çalışma, Türkiye, Fransa ve ...
 • Yıldırım, Umut Turgut (2020)
  ÖZET Siyaset ile ekonomi ilişkisi birbirini etkileyen, oldukça karmaşık ve karşılıklı süreçleri içerir. Zira siyasetin değişkenlerinin ekonomik değişkenleri etkilediği ya da ekonomik performansın siyasetin belirleyicilerinden ...
 • Yıldırım, Umut Turgut; İnönü Üniversitesi (2020)
  ÖNSÖZ “Siyaset, Yönetim ve Toplum Çalışmaları” adı ile bilim dünyasına kazandırmış olduğumuz bu eser, alanında önemli yer tutabilecek çalışmalardan oluşmaktadır. Sosyoloji, siyaset bilimi, siyasal tarih, uluslararası ...
 • Yıldırım, Umut Turgut; İnönü Üniversitesi (İnönü Üniversitesi, 2020)
  1. Giriş Demokrasinin tanımında bulunan “halkın kendi kendisini yönetme” ilkesinin bir sonucu olarak Antik Yunan’dan bu yana insanların siyasal hayata katılım biçimleri farklı evrelerden geçerken değişmiş ve dönüşmüş ...
 • Çatma, Bahattin; İnönü Üniversitesi (İnönü Üniversitesi, 2021)
  Bu kitap; İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve aynı zamanda yüksek lisans-doktora danışmanlığımı yürütmüş olan kıymetli hocam Prof. Dr. Mehmet Karagöz’ün emekliliğine kısa bir süre kala şahsına ...
 • Başkan, Yahya; İnönü Üniversitesi (Sonçağ Akademi, 2020)
  Üniversite, bölüm ve kendi çevresinde sevilen bir sima olan hocamız, “bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler” tavrının son ve hakiki temsilcile- rinden olup bunu da günlük yaşamında sıkıca uygulaması ile şöhret ...
 • Acim, Server (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2019)
  Müziksel Okuma Parçaları kitabıyla, müzik öğretmenlerinin, iki vuruşlu, üç vuruşlu ve dört vuruşlu ölçü kategorisindeki yapılarda, vuruş birim süresinin dörtlük olmasının yanı sıra sekizlik de olabileceğini veya ikilik de ...
 • Söylemez, Neslihan (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2019)
  İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde ve Türk Yoğun Bakım Derneği iş birliğinde düzenlenen I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi’nin amacı palyatif bakım alanında çalışan hekimlerin, hemşirelerin, ...
 • Acet, H. Ahmet; Parlakpınar, Hakan (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2019)
  Endokrin sistem hastalıkları, tedavilerinde kullanılan ilaçlar ve tedavi modaliteleri alanındaki dinamik güncellemeler ile tıp eğitiminde ve pratiğinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kitapta, endokrinoloji alanındaki ...
 • Durak, Neslihan; Frangipane, Marcella (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2020)
  İnönü Üniversitesi ve Roma Sapienza Üniversitesi işbirliğiyle İtalya Büyükelçiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nin katkıları sayesinde Ekim 2018’de Malatya İnönü ...
 • Unknown author (İnönü Üniversitesi y, 2020)
 • Cöhce, Salim; Zengin, Murat; Özman, Recep; İnönü Üniversitesi (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2020)
 • Kızılkaya, Nezir; Yakıncı, Cengiz; İnönü Üniversitesi (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2020)
  Kurumsal tarih çalışmaları Türkiye’de son yıllarda tarih araştırması yapanların ilgilendiği yeni bir alan olarak karşımıza çıkmakta, 2000’li yılların başından itibaren de bu alanda yapılan çalışmalara karşı bir ilgi artışı ...
 • Aylaz, Rukiye; Yıldız, Üyesi Erman (İnönü Üniversitesi Yayınevi, 2020)
  TAKDİM Yeni koronavirüs (COVID-19) dünyada, ilk kez Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde belirlenen bir solunum yolu enfeksiyonu olarak ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü Ocak 2020'de yeni koronavirüs salgınını uluslararası ...
 • Unknown author (2020)
  TAKDİM Yeni koronavirüs (COVID-19) dünyada, ilk kez Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde belirlenen bir solunum yolu enfeksiyonu olarak ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü Ocak 2020'de yeni koronavirüs salgınını uluslararası ...
 • Unknown author (İnönü Üniversitesi Yayınları, 2020)
  SUNUŞ Danişmendliler 1071-1178 yılları arasında Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri ve Malatya arasında hüküm süren bir Türk hanedanıdır. Hanedanın kurucusu Danişmend Gazi’dir. Malazgirt Zaferi sonrası, Anadolu’nun fethi ve ...
 • Pouya, Sima (İnönü Ünverstesi Yayınları, 2020)
  PRESENTATION Landscape architecture, as a branch of science, deals with fields of design, planning, and management by combining science, art, engineering, and technology and taking into account natural, cultural and ...

View more