DSpace Repository

Merkez Bankası Uluslararası Rezervleri ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye için VAR Analizi

Show simple item record

dc.contributor.author Doğan, Çetin
dc.contributor.author Koçyigit, Ali
dc.contributor.author Kılıç, M.Ercan
dc.date.accessioned 2019-06-25T10:57:45Z
dc.date.available 2019-06-25T10:57:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Doğan, Ç. Koçyigit, A. Kılıç, M.E. (2010). Merkez Bankası Uluslararası Rezervleri ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye için VAR Analizi.1-16 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12056
dc.description.abstract Döviz kuru rejimlerinin değişmesi rezerv talebini etkileyen faktörlerin zaman içinde çeşitlilik göstermesine neden olmuştur. Türkiye‟de de 2001 yılında yaşanan kriz sonrasında rezerv birikimi çok daha hızlı bir şekilde artmıştır Bu yüzden merkez bankaları açısından uluslararası para rezervleri ile reel döviz kuru arasındaki ilişki önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada 1990:01-2010:05 dönemine ait aylık veriler kullanılarak vektör otoregresif(VAR)analizi yapılmıştır. Öncelikle DF-GLS birim kök testi yapılarak seriler durağanlıktan kurtarılmış daha sonra sırasıyla Etki-Tepki analizi ve Varyans Ayrıştırması yoluyla 10 aylık tahminler yapılmıştır. Ancak önemli bir ilişki bulunamamıştır. Son olarak Toda-Yamamoto (1995) Granger tipi nedensellik testi uygulanmıştır. Bulgular reel döviz kurundan rezervlere Granger nedensellik olduğu yönündedir. Anahtar Kelimeler: Merkez Bankası Uluslararası Rezervleri, Reel tr_TR
dc.description.abstract Changes in exchange rate regimes resulted in changes of factors that affect demand for international reserves. In Turkey after the crisis in 2001, international reserve saving has increased. For this reason relationship between international reserves and real exchange rate is very important for central banks. In this study, vector autoregression (VAR) analysis was applied for the period 1990:01-2010:05. First of all to prevent series 1 Prof Dr., Ġnönü Üniversitesi ĠĠBF, Ġktisat, cetin.dogan@inonu.edu.tr 2 Doç. Dr., Ġnönü Üniversitesi ĠĠBF, Ġktisat, ali.kocyigit@inonu.edu.tr 3 ArĢ. Gör., Ġnönü Üniversitesi ĠĠBF, Ġktisat, mercan.kilic@inonu.edu.tr 368 from non-stationarity DF-GLS unit root test was applied. Then in order, with Ġmpulse-Response analysis and Variance decomposition, predictions for 10 months period were made. However a significant relation could not be found. Finally, Toda-Yamamoto(1995) Granger causality test was applied. Depending on the results it can be said that there is Granger causality from real exchange rate to international reserves. Model tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / İİBF tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Merkez Bankası Uluslararası Rezervleri tr_TR
dc.subject Reel Döviz Kuru tr_TR
dc.subject VAR Modeli tr_TR
dc.subject Granger Nedensellik tr_TR
dc.subject Central Bank International Reserves tr_TR
dc.subject Real Exchange Rate tr_TR
dc.subject VAR Model tr_TR
dc.subject Granger Causality tr_TR
dc.title Merkez Bankası Uluslararası Rezervleri ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye için VAR Analizi tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 16 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record