DSpace Repository

Yeniden tasarlanan finansal mimaride ulusal varlık fonlarının rolü

Show simple item record

dc.contributor.author Hacıhasanoğlu, Erk
dc.contributor.author Soytaş, Uğur
dc.date.accessioned 2019-06-26T06:02:48Z
dc.date.available 2019-06-26T06:02:48Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Hacıhasanoğlu, E. Soytaş, U. (2009). Yeniden tasarlanan finansal mimaride ulusal varlık fonlarının rolü. 1-19 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12094
dc.description.abstract The current global crisis has led to greater concerns about the financial stability and sovereign wealth funds’ role in the financial architecture. Sovereign wealth funds are investment funds owned by the national governments and generally involve multiple macroeconomic objectives. Sovereign wealth funds have long investment horizons so in periods of market stress; they can stabilize markets by enhancing market liquidity. Although there has been acceptance of the financial benefits arising from sovereign wealth funds, lack of transparency in their investment process has created concerns about their negative consequences for the global financial systems. According to this view, investment objectives can be driven not only by financial returns but also with a broader political agenda. The aim of this study is to provide an analysis of sovereign wealth funds and their new role in the financial architecture after the global financial crisis. tr_TR
dc.description.abstract 2007 küresel krizi, finansal istikrar kavramını öne çıkarmanın yanı sıra ulusal varlık fonlarının akademisyenler ve regülatörler arasında sorgulanmasına neden olmuştur. Devlet kontrolünde kurulan ulusal varlık fonları temelde birçok makroekonomik amaca yönelik faaliyet gösterebilmektedir. Boyutları itibariyle global finansal mimaride önemli bir paya ulaşan ulusal varlık fonları global finansal stresin arttığı dönemlerde uzun yatırım evrenleri ile etkin bir kaynak dağılımı sağlayarak piyasada dengeleyici unsur olarak pozitif etki yaratabilmektedir. Ulusal tasarruf ve rezervlerin yönetimi anlayışını değiştiren bu fonlar serbest piyasa ekonomisinde kamu sahipliği kavramını yeniden tartışmaya açmıştır. Bu tartışma şeffaf olmayan yatırım kararları alım sürecinde kar maksimizasyonu yerine uluslararası siyasi dengelerden etkilenilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu politik amaçlar uluslararası piyasalarda hükümetlerin etkisinin artmasının yanı sıra stratejik alanlarda ulusal kontrolün kaybı sorununu da gündeme getirmektedir. Bu çalışmanın amacı ulusal varlık fonlarını küresel krizi takiben yeniden tasarlanan finansal mimari açısından değerlendirmek ve uluslararası piyasalara etkilerini ortaya koymaktadır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Ulusal Varlık Fonları tr_TR
dc.subject Finansal Mimari tr_TR
dc.subject Küresel Kriz tr_TR
dc.subject Sovereign Wealth Funds tr_TR
dc.subject Financial Architecture tr_TR
dc.subject Global Crisis tr_TR
dc.title Yeniden tasarlanan finansal mimaride ulusal varlık fonlarının rolü tr_TR
dc.title.alternative The role of sovereign wealth funds in the new financial architecture after the global crisis. tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 19 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record