DSpace Repository

Küresel krizler ve sosyal politikalara etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Akbıyık, Nihat
dc.contributor.author Koç, Muzaffer
dc.date.accessioned 2019-06-27T06:52:54Z
dc.date.available 2019-06-27T06:52:54Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Akbıyık, N. Koç, M. (2009). Küresel krizler ve sosyal politikalara etkileri. 1-34 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12157
dc.description.abstract There is a close relationship between social policy and economics. Economic policy is an important factor in shaping social policy. Similarly, social policy has economic functions, too. Today, globalization tends to transform the economic structure and the working relationship. Currently, the economic crisis in the world has caused many difficulties in working life . High unemployment rates have threatened social explosions. Especially in developed countries, many mechanisms to revive the economy have been applied. in Turkey, to protect employment, a set of incentive mechanisms has been brought into the agenda. Especially, The short work system has been encouraged. Moreover, short work benefits and opportunities to use those benefits have been increased. tr_TR
dc.description.abstract Sosyal politika ve ekonomi arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Zira sosyal politikaların şekillenmesinde iktisat politikaları önemli bir faktör olarak ortaya çıktığı gibi, sosyal politikalar da iktisadi fonksiyon icra etmektedirler. Günümüzde küreselleşme, özellikle ekonomik karakterinden dolayı ekonomik yapıyı ve bu yapının içinde şekillenen çalışma ilişkilerini dönüştürmek eğilimdedir. Günümüzde bütün dünyayı kapsayan ekonomik kriz, birçok alanda olduğu gibi çalışma hayatında da zorluklara sebep olmuştur. İşsizlik sosyal patlamaları tetikleyecek oranlara yükselmiştir. Bütün dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde devletin ekonomiyi canlandırmaya yönelik birçok teşvik mekanizmaları gündeme gelmiştir. Türkiye‟de istihdamın korunmasına yönelik olarak bir takım teşvik mekanizmaları gündeme getirilmiş, özellikle işçinin işyeriyle ilişkisini sürdürmesine yönelik olarak kısa çalışma sistemi teşvik edilmiş, kısa çalışma ödenekleri ve yararlanma süreleri arttırılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Sosyal Politika tr_TR
dc.subject Küresel Kriz tr_TR
dc.subject İşsizlik tr_TR
dc.subject İstihdam tr_TR
dc.subject Kısa Çalışma tr_TR
dc.subject Social Policy tr_TR
dc.subject Global Crisis tr_TR
dc.subject Unemployment tr_TR
dc.subject Employment tr_TR
dc.subject Short Work tr_TR
dc.title Küresel krizler ve sosyal politikalara etkileri tr_TR
dc.title.alternative Global crısıs and ıts effects on socıal polıcıes tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 34 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record