DSpace Repository

Ombudsmanlık (kamu denetçiliği) kurumu ve türkiye’ye uygulanabilirliği: kamu denetçiliği yasa tasarısı üzerine bir değerlendirme

Show simple item record

dc.contributor.author Koçak, Yüksel
dc.contributor.author Beşli ,Burçin
dc.contributor.author Çiçek, Atıl Cem
dc.date.accessioned 2019-06-27T07:20:46Z
dc.date.available 2019-06-27T07:20:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Koçak, Y.:Beşli ,B. Çiçek, A.C. (2010). Ombudsmanlık (kamu denetçiliği) kurumu ve türkiye’ye uygulanabilirliği: kamu denetçiliği yasa tasarısı üzerine bir değerlendirme. 1-17 ss. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11616/12169
dc.description.abstract Çalışmanın konusu, Ombudsmanlık kurumunun Türkiye’ye uygulanabilirliği hakkındadır. Çalışmanın amacı, Kamu denetçiliği yasa tasarısında uygulama aşamasında tartışma konusu olabilecek muhtemel konulara dikkat çekek ve henüz yasalaşmadan bu konuya yönelik önlemlerin alınması hususunda bazı önerilerde bulunmaktır. idare, işlem ve eylemlerinde kamu gücü ayrıcalığından yararlanması nedeniyle zaman zaman bireylere yönelik bazı haksız uygulamalar yapabilmektedir. Söz konusu bu uygulamaların önüne geçebilmek ya da en aza indirebilmek için idarenin işlem ve eylemlerinin (uygulamalarının) denetlenmesi gerekir. Bu denetim yollarından biri olan ombudsmanlık denetimi, dünyada birçok ülkede uzun zamanlardan beri yaygın olarak kullanılan denetim yollarından biridir. Türkiye’de de bu denetimle ilgili olarak uzun zamandır tartışmalar sürdürülmüş ve son referandumda ombudsmanlık denetiminin kurulması yolunda bir halk iradesi tecelli etmiştir. Bu bağlamda TBMM bir yasa tasarısı hazırlamış ancak henüz yasalaşmamıştır. Oluşturulması düşünülen bu kurumla ilgili hazırlanan yasa tasarısında, Ombudsmanın seçimi, görev süresi, TBMM ile olan ilişkisi, ikinci kez seçilip seçilemeyeceği, kuruma başvuru şekli, diğer kurumlarla ilişkisi ve bu kurumun kararlarının yaptırımı gibi konuların tasarıda ne şekilde ele alındığı irdelenecek ve gelecekte çıkacak muhtemel tartışmaları önlemek için şimdiden alınması gereken önlemler hakkında önerilerde bulunulması düşünülmektedir tr_TR
dc.description.abstract Thetopic of thisstudy is abouttheapplicability of publicinspectorshipassociationtoTurkey. Aim of thestudy is toattractattentiontotheprobabletopicsthat can be a matter of discussionduringthephase of publicinspectorshipdraftbillandtomakesuggestion on takingprecautions. 1338 From time to time, administration can makefluckyapplication on individualsbyusingtheprivileges of publicpower. So as topreventsuchkinds of fluckyacts, applicationsshould be supervised. Publicinspectorship, which is one of theseinspectionways, is one of theinspectionmethodshavingbeenusedcommonly in manydifferentcountries on Earth. There has been an ongoingdiscussionfor a long time aboutthisinspectionmethod in Turkeyandwiththelastreferendum, therehappened an ineluctabledecision on foundingpublicinspectorship. Afterwards, TBMM has prepared a draftbill, but it hasn’tbeenenacted yet. Inthedraftbill of thisassociation on whosefoundation is thought, selection of publicinspectorship, dutyperiod, itsrelationwith TBMM, whether it could be selectedthesecond time or not, type of applicationtotheinstutition, itsrelationwithotherinstutitionsandtopicsaboutthisinstutition’sdecisions’ will be discussedandforpreventingprobablecomingdiscussions, peoplewillmakesuggestions on requiredprecautionsthatshould be takenintotakenimmediately. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher İnönü Üniversitesi / İİBF tr_TR
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess tr_TR
dc.subject Denetim tr_TR
dc.subject kamu yönetimi (idare) tr_TR
dc.subject ombudsmanlık tr_TR
dc.subject inspection tr_TR
dc.subject publicadministration tr_TR
dc.subject publicinspectorship tr_TR
dc.title Ombudsmanlık (kamu denetçiliği) kurumu ve türkiye’ye uygulanabilirliği: kamu denetçiliği yasa tasarısı üzerine bir değerlendirme tr_TR
dc.title.alternative Publicınspectorshipassociationsandapplicabilitytotukey: an evaluation on publicınspectorshipdraft bill tr_TR
dc.type bookPart tr_TR
dc.contributor.department İnönü Üniversitesi tr_TR
dc.identifier.volume 0 tr_TR
dc.identifier.issue 0 tr_TR
dc.identifier.startpage 1 tr_TR
dc.identifier.endpage 17 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record